KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2019 - 18:11

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 38.885 0
Satışların Maliyeti
12 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.885 0
BRÜT KAR (ZARAR)
38.885 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.453.639 -130.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 584
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.414.170 -130.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.414.170 -130.044
Finansman Gelirleri
15 131.394 22.540
Finansman Giderleri
15 -2.510 -618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.285.286 -108.122
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
284.915 21.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 284.915 21.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.000.371 -86.604
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.000.371 -86.604
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.000.371 -86.604
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -86.604 913.396 913.396
Transferler
-86.604 86.604 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.510 -1.000.371 -1.047.881 -1.047.881
Dönem Karı (Zararı)
-1.000.371 -1.000.371 -1.000.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.510 -47.510
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.258.606 4.297
Dönem Karı (Zararı)
-1.000.371 -86.604
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -1.000.371 -86.604
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-279.083 40.854
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
135.746 84.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 135.746 84.294
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-129.914 -21.922
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -129.914 -21.922
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -284.915 -21.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.848 50.047
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.829 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -40.829 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.240 -3.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.240 -3.325
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.807 1.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 86.807 1.817
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.890 51.555
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.890 51.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.258.606 4.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.133.332 1.017.979
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10 1.000.000 1.000.000
Ödenen Faiz
15 -1.480 -618
Alınan Faiz
134.812 18.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-125.274 1.022.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-125.274 1.022.276
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.022.276 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 897.002 1.022.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.000.371 -86.604
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.510 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -60.910 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.400 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 13.400 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.510 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.047.881 -86.604
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.047.881 -86.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 897.527 1.026.219
Ticari Alacaklar
40.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 40.829
Diğer Alacaklar
346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 ve 5 346
Peşin Ödenmiş Giderler
3.395 535
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.395 535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 14.824 2.790
ARA TOPLAM
956.921 1.029.544
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
956.921 1.029.544
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 319.833 21.518
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
319.833 21.518
TOPLAM VARLIKLAR
1.276.754 1.051.062
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
88.624 1.817
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 27.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
61.582 1.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 39.211 8.720
Diğer Borçlar
2.454 42.835
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 ve 6 0 42.835
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.454
Kısa Vadeli Karşılıklar
116.009 28.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 116.009 28.990
ARA TOPLAM
246.298 82.362
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
246.298 82.362
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
164.941 55.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 164.941 55.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.941 55.304
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
411.239 137.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
865.515 913.396
Ödenmiş Sermaye
10 2.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.510 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.510 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.510 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-86.604 0
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -1.000.371 -86.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
865.515 913.396
TOPLAM KAYNAKLAR
1.276.754 1.051.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745175


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.769 Değişim: -0,79% Hacim : 2.694 Mio.TL Son veri saati : 12:09
Düşük 94.440 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7628 Değişim: 0,86%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7138
6,4020 Değişim: 1,00%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3387
277,62 Değişim: 0,60%
Düşük 275,72 22.08.2019 Yüksek 279,00
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.