KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2018 - 18:23

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -41.471 120.273 3.890.857 8.658.208 78.178.940 78.178.940
Transferler
8.658.208 -8.658.208 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.408 187.405 199.813 199.813
Dönem Karı (Zararı)
187.405 187.405 187.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.408 12.408 12.408
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -29.063 120.273 12.549.065 187.405 78.378.753 78.378.753
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -55.071 120.273 12.549.065 -8.177.680 69.987.660 69.987.660
Transferler
-8.177.680 8.177.680 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.565 -1.945.043 -1.939.478 -1.939.478
Dönem Karı (Zararı)
-1.945.043 -1.945.043 -1.945.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.565 5.565 5.565
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -49.506 120.273 4.371.385 -1.945.043 68.048.182 68.048.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
592.169 750.153
Dönem Karı (Zararı)
-1.945.043 187.405
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.945.043 187.405
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.874.004 2.059.453
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 2.586.274 2.263.785
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
89.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
89.815
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.726 32.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -8.601 3.989
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.910 29.010
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.965
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
426.590 -63.435
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 489.162 -97.770
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -62.572 34.335
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -135.134 -263.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
227.442 -1.496.705
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.003.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 485.766 795.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
231.663 782.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
254.103 13.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -19.381 47.149
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19 44.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.362 2.842
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 15.495 -15.377
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -45.450 -43.879
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -74.837 -430.437
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-90.235 -459.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.398 29.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 21.642 -28.641
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -365.976 -2.623.820
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
278.586 -2.278.584
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-644.562 -345.236
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 53.043 -190.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.140 -10.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 157.140 -10.325
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.156.403 750.153
Ödenen Faiz
24 -489.162
Alınan Faiz
24 62.572
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -137.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-512.249 -41.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-512.249 -41.046
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -476.427 -41.046
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -35.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.920 709.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.920 709.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 26.383 86.096
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 106.303 795.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 106.303 26.383
Ticari Alacaklar
8 827.829 1.313.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 815.993 1.047.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 11.836 265.939
Diğer Alacaklar
9 18.288
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 19
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.269
Stoklar
11 27.930 43.425
Peşin Ödenmiş Giderler
12 118.513 73.063
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 118.513 73.063
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 93.164 140.309
Diğer Dönen Varlıklar
18 256.314 366.309
ARA TOPLAM
1.448.341 1.963.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.448.341 1.963.084
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 52.864 51.771
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 55.188.677 55.188.677
Maddi Duran Varlıklar
14 29.275.548 31.374.568
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
20.773.980 20.977.859
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.253.515 1.433.343
Mobilya ve Demirbaşlar
1.415.162 3.101.272
Özel Maliyetler
177.590 206.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 37.044 12.049
Diğer Haklar
37.044 12.049
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
84.554.133 86.627.065
TOPLAM VARLIKLAR
86.002.474 88.590.149
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 436.725 511.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 368.361 458.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 68.364 52.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 89.502 67.860
Diğer Borçlar
9 1.558.798 1.852.513
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 335.279 813.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.223.519 1.039.497
Ertelenmiş Gelirler
12 138.559 85.516
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6-12 9.556 81.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 129.003 4.174
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 126.623 137.644
Kısa Vadeli Karşılıklar
190.671 189.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 17.631 21.765
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 173.040 168.165
ARA TOPLAM
2.540.878 2.845.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.540.878 2.845.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 8.995.346 9.067.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 8.663.944 7.907.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 331.402 1.159.986
Ertelenmiş Gelirler
12 0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.135 33.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 23.135 33.167
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 6.394.933 6.656.690
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.413.414 15.757.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.954.292 18.602.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.048.182 69.987.660
Ödenmiş Sermaye
19 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -3.980.767 -3.980.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -49.506 -55.071
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.506 -55.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.506 -55.071
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 120.273 120.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.371.385 12.549.065
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.945.043 -8.177.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.048.182 69.987.660
TOPLAM KAYNAKLAR
86.002.474 88.590.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.637.489 2.518.032 1.290.917 1.073.527
Satışların Maliyeti
20 -4.635.723 -2.501.228 -1.596.090 -1.073.264
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-998.234 16.804 -305.173 263
BRÜT KAR (ZARAR)
-998.234 16.804 -305.173 263
Genel Yönetim Giderleri
21 -705.936 -686.199 -229.320 -265.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 171.764 284.209 70.231 2.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -122.750 -1.146.506 -62.182 -38.653
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.655.156 -1.531.692 -526.444 -301.055
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.134.100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -548.246 -97.970
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.655.156 54.162 -526.444 -399.025
Finansman Gelirleri
24 62.572 25.618
Finansman Giderleri
24 -489.162 -10.084 -233.794 -3.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.081.746 44.078 -734.620 -402.284
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
136.703 143.327 40.344 575.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -126.623 -120.384 -54.718 -45.418
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 263.326 263.711 95.062 621.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.945.043 187.405 -694.276 173.438
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.945.043 187.405 -694.276 173.438
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.945.043 187.405 -694.276 173.438
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04300000 0,00400000 -0,01500000 0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.565 12.408 -3.495 3.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 7.134 15.510 -4.481 4.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.569 -3.102 986 -813
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -1.569 -3.102 986 -813
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.565 12.408 -3.495 3.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.939.478 199.813 -697.771 176.690
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.939.478 199.813 -697.771 176.690http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717407


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7680 Değişim: -0,04%
Düşük 5,7422 23.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4331 Değişim: 0,52%
Düşük 6,3647 23.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
283,46 Değişim: 1,98%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.