KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2019 - 18:36
KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 4.828 958.784 13.403.840 -218.386 421.408 4.472.756 -390.304 63.652.926 32.089.753 95.742.679
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -12.014.781 -12.014.781 -12.014.781
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 4.828 958.784 -12.014.781 13.403.840 -218.386 421.408 4.472.756 -390.304 51.638.145 32.089.753 83.727.898
Transferler
30 -390.304 390.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -2.883.605 -2.883.605 -419.936 -3.303.541
Dönem Karı (Zararı)
30 -2.883.605 -2.883.605 -419.936 -3.303.541
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 4.570.000 4.570.000 4.570.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -668.295 -668.295
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -1.105.155 -1.105.155 -1.105.155
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 4.828 958.784 -7.444.781 12.298.685 -218.386 421.408 4.082.452 -2.883.605 52.219.385 31.001.522 83.220.907
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232
Transferler
30 -38.149 -5.204.761 5.242.910
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 5.570.038 10.400.190 2.498.411 12.898.601
Dönem Karı (Zararı)
30 5.570.038 5.570.038 2.498.411 8.068.449
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 4.830.152 4.830.152
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 57.694 57.694 57.694
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -616.780 -616.780
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -466.956 309.943 -1.512.290 5.570.038 50.891.255 33.280.492 84.171.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.751.672 -12.327.871
Dönem Karı (Zararı)
8.068.449 -3.303.541
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.068.449 -3.303.541
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.831.830 -85.059
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,17 1.143.740 1.164.419
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.399
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 8.399
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
693.272 1.165.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 693.272 1.165.619
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-423.082 -131.797
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -766.266 -202.595
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 343.184 70.798
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14,17 -6.610.219
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 356.060 -2.283.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.155.643 -8.460.332
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.047.868 3.730.279
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.239.703 784.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.808.165 2.945.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.159.125 -12.294.131
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.047.739 -12.168.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 111.386 -125.192
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 11.721.535 8.396.806
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.457.044 -7.424.680
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.092.130 -1.245.043
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 14.092.130 -1.245.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 345.838 267.906
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.493.024 -259.504
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -10.006.361
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -486.663 -259.504
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -165.638 53.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
589 314.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 183.301 453.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -182.712 -138.928
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.392.262 -11.848.932
Ödenen Temettüler
30 -668.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 -81.504 -53.172
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-559.086 242.528
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.988.306 -613.141
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -1.988.306 -613.141
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.791.823 11.810.710
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 4.570.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45 3.791.823 7.240.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.555.189 -1.130.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.555.189 -1.130.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 3.336.117 6.009.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 9.891.306 4.879.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 9.891.306 3.336.117
Ticari Alacaklar
7 23.893.117 17.196.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.047.107 6.807.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.846.010 10.389.428
Diğer Alacaklar
9 5.689.989 6.851.189
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.399.057 6.446.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 290.932 404.393
Stoklar
10 49.832.923 61.554.458
Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.975.361 10.549.203
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 85.763 4.259
Diğer Dönen Varlıklar
29 853.194 1.023.280
ARA TOPLAM
107.221.653 100.515.338
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.221.653 100.515.338
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 24.171 22.096
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 42.105.160 35.494.941
Maddi Duran Varlıklar
14 26.647.316 21.103.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 21.881.845 21.750.483
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.736.002 1.705.116
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 111.126
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.736.002 1.593.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 3.308.738 3.947.435
Diğer Duran Varlıklar
29 1.334 14.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
96.704.566 84.038.580
TOPLAM VARLIKLAR
203.926.219 184.553.918
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 35.811.755 34.033.049
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 5.487.021 9.950.083
Diğer Finansal Yükümlülükler
45 57.978 41.860
Ticari Borçlar
7 33.877.890 20.824.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 33.877.890 20.824.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.035.920 690.082
Diğer Borçlar
9 15.358.029 25.851.053
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 15.000.000 25.006.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 358.029 844.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 15.928 181.566
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 54.778 95.650
ARA TOPLAM
91.699.299 91.667.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.699.299 91.667.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 23.316.436 16.856.375
Ticari Borçlar
7 272.547
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.915.275 2.222.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.915.275 2.222.003
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 1.550.915 1.833.552
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 141.840
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.055.173 21.053.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.754.472 112.721.686
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.891.255 40.433.371
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.016.481 958.787
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -62.264.781 -62.264.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.767.036 12.936.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.767.036 12.936.884
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 18.233.992 13.403.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -466.956 -466.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 309.943 348.092
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -1.512.290 3.692.471
Net Dönem Karı veya Zararı
5.570.038 -5.242.910
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.280.492 31.398.861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.171.747 71.832.232
TOPLAM KAYNAKLAR
203.926.219 184.553.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 90.307.562 58.205.240 51.703.317 27.267.988
Satışların Maliyeti
31 -72.597.983 -49.089.703 -40.589.963 -22.667.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.709.579 9.115.537 11.113.354 4.600.570
BRÜT KAR (ZARAR)
17.709.579 9.115.537 11.113.354 4.600.570
Genel Yönetim Giderleri
33 -5.313.270 -5.311.194 -2.476.846 -2.416.872
Pazarlama Giderleri
33 -3.242.385 -2.410.494 -1.682.683 -1.284.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.688.176 4.738.849 873.587 4.009.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -3.282.718 -2.871.251 -1.249.915 -2.073.847
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.559.382 3.261.447 6.577.497 2.834.889
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 6.676.734 60.842 0 15.842
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 0 0 -148.409 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.236.116 3.322.289 6.429.088 2.850.731
Finansman Gelirleri
36 1.566.873 2.987.223 905.079 2.493.329
Finansman Giderleri
36 -8.898.768 -11.838.332 -4.128.529 -8.084.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.904.221 -5.528.820 3.205.638 -2.740.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
164.228 2.225.279 1.222.561 106.611
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -3.179 -70.029 -1.289 50.725
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 167.407 2.295.308 1.223.850 55.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.068.449 -3.303.541 4.428.199 -2.634.255
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.068.449 -3.303.541 4.428.199 -2.634.255
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.498.411 -419.936 450.034 -577.907
Ana Ortaklık Payları
5.570.038 -2.883.605 3.978.165 -2.056.348
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Zarar) 40 0,00062000 -0,00064000 0,00047000 -0,00046000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.830.152 -1.105.155 0 -1.105.155
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37 5.366.836 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 -536.684 -1.105.155 0 -1.105.155
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 -536.684 -1.105.155 0 -1.105.155
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.830.152 -1.105.155 0 -1.105.155
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.898.601 -4.408.696 4.428.199 -3.739.410
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.498.411 -419.936 450.034 -577.907
Ana Ortaklık Payları
10.400.190 -3.988.760 3.978.165 -3.161.503http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782487


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
107.922 Değişim: -0,08% Hacim : 7.467 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 107.465 11.12.2019 Yüksek 108.218
Açılış: 108.031
5,8111 Değişim: 0,09%
Düşük 5,7958 11.12.2019 Yüksek 5,8188
Açılış: 5,8058
6,4445 Değişim: 0,00%
Düşük 6,4280 11.12.2019 Yüksek 6,4559
Açılış: 6,4442
274,67 Değişim: 0,45%
Düşük 272,72 11.12.2019 Yüksek 274,79
Açılış: 273,43
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.