KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:40

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 4.828 -299.391 958.784 13.403.840 -159.350 -49.538 313.783 356.478 -105.654 59.423.780 36.650.820 96.074.600
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 299.391 4.038.464 4.337.855 -4.337.855 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 4.828 -299.391 958.784 13.403.840 -159.350 -49.538 613.174 4.394.942 -105.654 63.761.635 32.312.965 96.074.600
Transferler
30 206.146 -311.800 105.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -83.024 824.185 741.161 566.347 1.307.508
Dönem Karı (Zararı)
30 824.185 824.185 824.185
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -83.024 -83.024 566.347 483.323
Sermaye Arttırımı
30 -8.295 -8.295 -8.295
Kar Payları
30 -670.505 -670.505 -670.505
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 23.988 -98.521 769.023 694.490 -694.490 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
30 49.538 49.538 49.538
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 4.828 -299.391 958.784 13.403.840 -218.386 720.799 4.173.365 824.185 64.568.024 32.184.822 96.752.846
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 4.828 958.784 13.403.840 -218.386 421.408 4.472.756 -390.304 63.652.926 32.089.753 95.742.679
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -12.014.781 -12.014.781 -12.014.781
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 4.828 958.784 -12.014.781 13.403.840 -218.386 421.408 4.472.756 -390.304 51.638.145 32.089.753 83.727.898
Transferler
30 -390.304 390.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -13.392.432 -13.392.432 266.635 -13.125.797
Dönem Karı (Zararı)
30 -13.392.432 -13.392.432 266.635 -13.125.797
Sermaye Arttırımı
30 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 4.570.000 4.570.000 4.570.000
Kar Payları
30 -668.295 -668.295
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -2.401.938 -2.401.938 -2.401.938
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 3 -1.105.155 -1.105.152 -1.105.152
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 -2.401.938 958.787 -7.444.781 12.298.685 -218.386 421.408 4.082.452 -13.392.432 84.308.623 31.688.093 115.996.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.070.159 -8.315.820
Dönem Karı (Zararı)
-13.125.797 1.390.532
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.125.797 1.390.532
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
433.187 2.096.090
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,17 1.751.752 1.605.075
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.378.945 27.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.378.945 27.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-281.732 188.645
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -423.189 225.253
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 141.457 -36.608
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -2.415.778 274.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.707.314 -10.927.920
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.676.907 -3.573.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -634.589 -6.086.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.042.318 2.512.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.374.290 173.777
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -27.797.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -576.936 173.777
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -18.317.253 -10.034.504
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-452.215
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -5.727.219
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.541.191 4.453.374
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -16.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 13.541.191 4.469.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 644.281 1.231.157
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
175.499 65.610
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 175.499 65.610
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 195.850 -660.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.466 -2.131.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -7.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -161.031
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-52.399.924 -7.441.298
Ödenen Temettüler
30 -668.295 -670.505
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 -1.940 -167.050
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-36.967
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.265.453 -1.872.745
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 943.484
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 943.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.265.453 -2.803.844
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -1.265.453 -2.803.844
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
45 -12.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.475.398 8.870.355
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 45.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 -2.401.935
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 4.570.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45 10.307.333 8.870.355
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.139.786 -1.318.210
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.139.786 -1.318.210
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 5.998.774 4.280.696
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 9.138.560 2.962.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 9.138.560 5.998.774
Ticari Alacaklar
7 15.945.236 14.409.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.834.166 5.199.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.111.070 9.210.209
Diğer Alacaklar
9 35.638.843 7.273.870
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 35.046.605 7.249.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 592.238 24.619
Stoklar
10 61.867.726 43.550.473
Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.040.230 11.341.104
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 4.076 2.136
Diğer Dönen Varlıklar
29 847.720 852.293
ARA TOPLAM
139.482.391 83.428.436
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.482.391 83.428.436
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
45 20.000 20.000
Diğer Alacaklar
9 25.159 15.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 35.528.199 35.630.846
Maddi Duran Varlıklar
14 21.539.790 22.403.814
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 20.141.093 19.660.721
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.074.219 46.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 3.593.608 616.520
Diğer Duran Varlıklar
29 13.342 1.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.935.410 78.395.203
TOPLAM VARLIKLAR
221.417.801 161.823.639
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 28.742.197 36.737.224
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 9.378.668 9.296.637
Diğer Finansal Yükümlülükler
45 100.539 27.673
Ticari Borçlar
7 28.414.199 15.505.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.127.659 483.378
Diğer Borçlar
9 737.892 562.393
Ertelenmiş Gelirler
12 542.530 346.680
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 63.251 278.467
ARA TOPLAM
69.106.935 63.237.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.106.935 63.237.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 30.355.463 12.208.000
Ticari Borçlar
7 209.088 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.067.137 688.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.067.137 688.192
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 3.540.622 1.874.157
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 141.840 87.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.314.150 14.858.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.421.085 78.095.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.308.623 51.638.145
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -2.401.938 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 958.787 958.784
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -7.444.781 -12.014.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 12.080.299 13.185.454
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 12.080.299 13.185.454
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 12.298.685 13.403.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -218.386 -218.386
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 421.408 421.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 4.082.452 4.472.756
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.392.432 -390.304
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.688.093 32.089.753
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
115.996.716 83.727.898
TOPLAM KAYNAKLAR
221.417.801 161.823.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 93.897.617 80.402.314 35.692.377 25.852.213
Satışların Maliyeti
31 -77.615.504 -66.090.885 -28.696.460 -20.490.453
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.282.113 14.311.429 6.995.917 5.361.760
BRÜT KAR (ZARAR)
16.282.113 14.311.429 6.995.917 5.361.760
Genel Yönetim Giderleri
33 -7.962.716 -5.810.015 -2.651.522 -1.944.946
Pazarlama Giderleri
33 -3.672.135 -3.859.673 -1.261.641 -1.241.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 10.781.101 3.489.619 6.047.815 778.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -5.833.860 -1.776.367 -2.964.049 -395.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.594.503 6.354.993 6.166.520 2.557.619
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 54.455 -60.842
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -373.568
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.594.503 6.035.880 6.105.678 2.557.619
Finansman Gelirleri
36 4.852.142 411.954 1.864.919 213.481
Finansman Giderleri
36 -29.854.122 -4.782.543 -18.102.996 -1.674.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.407.477 1.665.291 -10.132.399 1.096.587
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.281.680 -274.759 56.401 -103.331
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -146.107 -172.051 -76.078 -55.100
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 2.427.787 -102.708 132.479 -48.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.125.797 1.390.532 -10.075.998 993.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.125.797 1.390.532 -10.075.998 993.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
266.635 566.347 686.571 220.070
Ana Ortaklık Payları
-13.392.432 824.185 -10.762.569 773.186
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 40 -0,00149000 0,00018000 -0,00090000 0,00017000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.105.155 -83.023 0 -32.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 -103.779 -40.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 -1.105.155 20.756 8.122
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 -1.105.155 20.756 8.122
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.105.155 -83.023 0 -32.485
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.230.952 1.307.509 -10.075.998 960.771
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
266.635 566.347 686.571 220.070
Ana Ortaklık Payları
-14.497.587 741.162 -10.762.569 740.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719030


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.