***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:22

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 4.828 -299.391 958.784 13.403.840 -159.350 -49.538 313.783 356.478 -105.654 59.423.780 36.650.820 96.074.600
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 4.828 -299.391 958.784 13.403.840 -159.350 -49.538 313.783 356.478 -105.654 59.423.780 36.650.820 96.074.600
Transferler
30 136.587 -242.241 105.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -36.863 -1.197.663 -1.234.526 235.309 -999.217
Dönem Karı (Zararı)
30 -1.197.663 -1.197.663 235.309 -962.354
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -36.863 -36.863 -36.863
Kar Payları
30 -670.506 -670.506 -670.506
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 16.338 -66.927 737.429 686.840 -686.840 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
30 49.538 49.538 49.538
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 4.828 -299.391 958.784 13.403.840 -179.875 383.443 181.160 -1.197.663 58.255.126 36.199.289 94.454.415
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 4.828 958.784 13.403.840 -218.386 421.408 4.472.756 -390.304 63.652.926 32.089.753 95.742.679
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 4.828 958.784 13.403.840 -218.386 421.408 4.472.756 -390.304 63.652.926 32.089.753 95.742.679
Transferler
30 -390.304 390.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -767.488 -767.488 157.971 -609.517
Dönem Karı (Zararı)
30 -767.488 -767.488 157.971 -609.517
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -668.295 -668.295
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -920.963 -920.963 -920.963
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 4.828 958.784 12.482.877 -218.386 421.408 4.082.452 -767.488 61.964.475 31.579.429 93.543.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.917.598 590.863
Dönem Karı (Zararı)
-609.517 -962.354
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-609.517 -962.354
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-607.847 647.525
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,17 525.772 543.482
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.077.879 65.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.077.879 65.109
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.924 64.374
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 105.359 106.384
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -77.435 -42.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -2.239.422 -25.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.031.939 1.707.585
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
107.134 3.286.388
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.780.909 1.303.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.673.775 1.982.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.117.393 -7.969
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.922.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -194.823 -7.969
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 4.558.746 2.436.241
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.882.431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.497 117.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 42.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -24.497 75.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 339.747 234.821
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.348 -15.404
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -75.348 -15.404
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -156.441 56.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
218.544 -4.400.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 266.932 -48.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -48.388 -4.352.288
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.249.303 1.392.756
Ödenen Temettüler
30 -668.295 -670.506
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 -93.611
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-37.776
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-438.395 -774.264
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
45 1.154.234
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -438.395 -1.916.113
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-12.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.365.880 1.699.268
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45 6.365.880 1.699.268
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.009.887 1.515.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.009.887 1.515.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 5.998.774 4.280.696
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 7.008.661 5.796.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 7.008.661 5.998.774
Ticari Alacaklar
7 14.197.293 14.409.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.418.668 5.199.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.778.625 9.210.209
Diğer Alacaklar
9 10.390.520 7.273.870
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.171.821 7.249.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 218.699 24.619
Stoklar
10 38.991.727 43.550.473
Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.180.031 11.341.104
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 2.136 2.136
Diğer Dönen Varlıklar
29 585.361 852.293
ARA TOPLAM
87.355.729 83.428.436
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.355.729 83.428.436
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
45 20.000 20.000
Diğer Alacaklar
9 16.585 15.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 35.594.712 35.630.846
Maddi Duran Varlıklar
14 22.106.718 22.403.814
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 31.921.355 31.675.502
Şerefiye
18 12.014.781 12.014.781
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 19.906.574 19.660.721
Peşin Ödenmiş Giderler
12 89.630 46.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 3.394.781 616.520
Diğer Duran Varlıklar
29 1.334 1.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
93.145.115 90.409.984
TOPLAM VARLIKLAR
180.500.844 173.838.420
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 33.366.586 36.737.224
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 8.841.973 9.296.637
Diğer Finansal Yükümlülükler
45 52.505 27.673
Ticari Borçlar
7 15.403.353 15.505.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 823.125 483.378
Diğer Borçlar
9 487.045 562.393
Ertelenmiş Gelirler
12 190.239 346.680
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 230.079 278.467
ARA TOPLAM
59.394.905 63.237.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.394.905 63.237.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 22.374.350 12.208.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.766.071 688.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.766.071 688.192
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 3.333.959 1.874.157
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 87.655 87.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.562.035 14.858.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.956.940 78.095.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.964.475 63.652.926
Ödenmiş Sermaye
30 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 958.784 958.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.264.491 13.185.454
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 12.264.491 13.185.454
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 12.482.877 13.403.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -218.386 -218.386
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 421.408 421.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 4.082.452 4.472.756
Net Dönem Karı veya Zararı
-767.488 -390.304
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.579.429 32.089.753
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.543.904 95.742.679
TOPLAM KAYNAKLAR
180.500.844 173.838.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 30.937.252 26.506.882
Satışların Maliyeti
31 -26.387.136 -21.982.613
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.550.116 4.524.269
BRÜT KAR (ZARAR)
4.550.116 4.524.269
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.894.322 -1.756.450
Pazarlama Giderleri
33 -1.125.865 -1.375.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 723.619 1.334.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -797.356 -844.750
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
456.192 1.881.429
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 45.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -371.912
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
501.192 1.509.517
Finansman Gelirleri
36 493.894 132.791
Finansman Giderleri
36 -3.723.271 -2.630.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.728.185 -987.794
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.118.668 25.440
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -120.754 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 2.239.422 25.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-609.517 -962.354
DÖNEM KARI (ZARARI)
-609.517 -962.354
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
157.971 235.309
Ana Ortaklık Payları
-767.488 -1.197.663
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00017100 -0,00026600
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 40 -0,00017100 -0,00026600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -36.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 0 -46.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 9.216
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 9.216
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -36.862
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-609.517 -999.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
157.971 235.309
Ana Ortaklık Payları
-767.488 -1.234.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682471


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.422 Değişim: -0,41% Hacim : 3.765 Mio.TL Son veri saati : 12:25
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,6454 Değişim: -2,02%
Düşük 5,5692 25.03.2019 Yüksek 5,7670
Açılış: 5,76165
6,3972 Değişim: -1,87%
Düşük 6,2974 25.03.2019 Yüksek 6,5186
Açılış: 6,51855
238,99 Değişim: -1,80%
Düşük 235,75 25.03.2019 Yüksek 243,61
Açılış: 243,38

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.