KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2019 - 18:28
KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -67.251 163.907 -1.826.748 -4.490.613 9.723.598 -24.022 9.699.576
Transferler
-4.490.613 4.490.613
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.336 70.389 52.053 52.053
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-24.022 -24.022 24.022
Dönem Sonu Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -85.587 163.907 -6.341.383 70.389 9.751.629 9.751.629
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -85.587 163.907 -6.341.383 70.389 9.751.629 9.751.629
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-920.000 -920.000 -920.000
Diğer Düzeltmeler
-65.594 -65.594 -65.594
Transferler
70.389 -70.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.462 33.112 22.650 22.650
Sermaye Arttırımı
21.700.000 881.000 22.581.000 22.581.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 8.081.765 443.437 -96.049 163.907 -7.256.588 33.112 31.369.685 31.369.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.789 6.353.784
Dönem Karı (Zararı)
33 33.112 70.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
288.699 -39.447
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45-47-48 1.175.355 728.182
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18-41 -7.680 -18.801
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30-49 167.800 50.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
545.347 157.085
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 22.480 10.948
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -390.049 -967.257
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 -304.554 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-920.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.193 6.392.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.754.924 -10.047.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 -4.578.806 -258.360
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.853.526 909.762
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.012.325 -4.200.510
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-27 706.276 19.988.742
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
363.004 6.423.063
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-367.793 -69.279
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.762.642 -1.839.705
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 0 -375.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 316.409 4.554.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21-21 -2.079.051 -6.019.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.180.999 -4.505.882
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
550.219 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 1.630.780 -4.505.882
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
413.568 8.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
413.568 8.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 217.236 209.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 630.804 217.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 630.804 217.236
Ticari Alacaklar
9 17.083.306 19.544.247
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 111.269 241.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 16.972.037 19.302.791
Diğer Alacaklar
11 871.510 757.875
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 861.073 757.875
Stoklar
13 3.210.289 1.356.763
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.347.796 33.971
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 13.433
Diğer Dönen Varlıklar
17 343.980 496.718
ARA TOPLAM
26.487.685 22.420.243
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.487.685 22.420.243
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 2.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 341.572 364.052
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 14.506.716 14.748.457
Maddi Duran Varlıklar
20 6.530.187 5.357.347
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.552.972 3.592.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.552.972 3.592.232
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 2.816.412 1.886.702
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.749.859 25.948.790
TOPLAM VARLIKLAR
54.237.544 48.369.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 58.876 289.914
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 2.295.024 3.433.885
Ticari Borçlar
9 7.729.699 3.878.044
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7.080 149.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.722.619 3.728.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 320.380 378.708
Diğer Borçlar
11 61.623 22.030.782
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 61.623 22.030.782
Ertelenmiş Gelirler
28 0 61.907
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 118.001 233.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 90.132 90.132
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 90.132 90.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 1.993.484 1.453.822
ARA TOPLAM
12.667.219 31.850.673
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.667.219 31.850.673
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 9.158.177 6.157.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 345.922 172.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 345.922 172.389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 46.154 11.682
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 650.387 425.160
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.200.640 6.766.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.867.859 38.617.404
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.369.685 9.751.629
Ödenmiş Sermaye
33 30.000.000 8.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 101 101
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 8.081.765 7.200.765
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
33 443.437 443.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -96.049 -85.587
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -96.049 -85.587
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 163.907 163.907
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -7.256.588 -6.341.383
Net Dönem Karı veya Zararı
33 33.112 70.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.369.685 9.751.629
TOPLAM KAYNAKLAR
54.237.544 48.369.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 44.579.753 31.019.546
Satışların Maliyeti
45 -40.536.292 -27.192.718
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.043.461 3.826.828
BRÜT KAR (ZARAR)
4.043.461 3.826.828
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.605.972 -1.445.484
Pazarlama Giderleri
47-48 0 -31.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 529.004 611.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -839.292 -150.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.127.201 2.810.850
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 304.554 59.008
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 0 -216.093
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -22.480 -10.948
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.409.275 2.642.817
Finansman Gelirleri
51 2.143.363 2.300.287
Finansman Giderleri
51 -3.909.575 -5.839.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-356.937 -896.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
390.049 967.257
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -502.238 -302.199
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 892.287 1.269.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.112 70.389
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.112 70.389
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.112 70.389
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 0,00110000 0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.462 -18.336
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -13.413 -22.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 2.951 4.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 2.951 4.585
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.462 -18.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.650 52.053
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.650 52.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740253


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9748 Değişim: 0,10%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 7,9767
Açılış: 7,9671
9,4481 Değişim: -0,01%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,4649
Açılış: 9,4492
486,53 Değişim: -0,14%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 487,98
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.