KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 20:19
KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -67.251 163.907 -1.826.748 -4.490.613 9.723.598 -24.022 9.699.576
Transferler
33 -4.490.613 4.490.613
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 1.095 485.611 486.706 12.464 499.170
Dönem Sonu Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -66.156 163.907 -6.317.361 485.611 10.210.304 -11.558 10.198.746
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -85.587 163.907 -6.341.383 70.389 9.751.629 0 9.751.629
Transferler
70.389 -70.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.991 -1.505.941 -1.515.932 -1.515.932
Sermaye Arttırımı
11.700.000 10.881.000 22.581.000 22.581.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
161.551 161.551 161.551
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 101 18.081.765 443.437 -95.578 163.907 -6.109.443 -1.505.941 30.978.248 30.978.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-225.654 395.575
Dönem Karı (Zararı)
33 -1.505.941 498.075
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
306.249 -260.553
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45-47-48 542.583 331.992
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18-41 -31.074 -6.471
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30-49 7.680 25.324
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 15.075 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -228.015 -819.310
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 0 207.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.078.847 227.332
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 797.753 203.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 -1.197.479 -4.163.140
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.100.865 -52.065
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.717.502 -1.971.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-27 861.936 6.210.606
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-120.845 464.854
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-104.809 -69.279
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-947.222 1.260.926
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 0 3.646.477
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -947.222 -2.385.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.675.568 -1.061.651
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
550.219 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 1.125.349 -1.061.651
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
502.692 594.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
502.692 594.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 217.236 209.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 719.928 803.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 719.928 217.236
Ticari Alacaklar
9 18.746.494 19.544.247
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 394.903 241.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 18.351.591 19.302.791
Diğer Alacaklar
11 801.839 757.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 801.839 757.875
Stoklar
13 3.457.628 1.356.763
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.044.442 33.971
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.020 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.034.422 33.971
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 128.714 13.433
Diğer Dönen Varlıklar
17 593.201 496.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 593.201 496.718
ARA TOPLAM
25.492.246 22.420.243
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.492.246 22.420.243
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 359.925 364.052
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 14.627.587 14.748.457
Maddi Duran Varlıklar
20 5.902.486 5.357.347
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 4.412.005 4.012.987
Taşıtlar
20 170.993 200.762
Mobilya ve Demirbaşlar
20 628.745 692.533
Özel Maliyetler
20 690.743 451.065
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.572.602 3.592.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.572.602 3.592.232
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 2.445.220 1.886.702
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.907.820 25.948.790
TOPLAM VARLIKLAR
52.400.066 48.369.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 339.271 289.914
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 4.875.523 3.433.885
Ticari Borçlar
9 6.595.546 3.878.044
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 67.570 149.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.527.976 3.728.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 503.780 378.708
Diğer Borçlar
11 235.931 22.030.782
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 235.931 22.030.782
Ertelenmiş Gelirler
28 61.907 61.907
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 116.992 233.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 90.132 90.132
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 90.132 90.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 1.945.242 1.453.822
ARA TOPLAM
14.764.324 31.850.673
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.764.324 31.850.673
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 5.791.854 6.157.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 208.591 172.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 208.591 172.389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 222.375 11.682
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 434.674 425.160
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.657.494 6.766.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.421.818 38.617.404
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.978.248 9.751.629
Ödenmiş Sermaye
33 20.000.000 8.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 101 101
Birleşme Denkleştirme Hesabı
33 18.081.765 7.200.765
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
33 443.437 443.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -95.578 -85.587
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -95.578 -85.587
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 163.907 163.907
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -6.109.443 -6.341.383
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -1.505.941 70.389
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.978.248 9.751.629
TOPLAM KAYNAKLAR
52.400.066 48.369.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 25.965.412 9.490.962
Satışların Maliyeti
45 -24.664.598 -8.293.065
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.300.814 1.197.897
BRÜT KAR (ZARAR)
1.300.814 1.197.897
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.056.691 -380.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 521.811 414.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -366.771 -37.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-600.837 1.194.350
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 0 8.183
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 0 -216.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -15.075 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-615.912 986.438
Finansman Gelirleri
51 1.285.738 1.970.315
Finansman Giderleri
51 -2.403.782 -3.277.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.733.956 -321.235
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
228.015 819.310
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -116.992 -57.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 345.007 877.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.505.941 498.075
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.505.941 498.075
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 12.464
Ana Ortaklık Payları
-1.505.941 485.611
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 -0,07530000 0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.991 1.095
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -12.809 1.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 2.818 -274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 2.818 -274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.991 1.095
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.515.932 499.170
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 12.464
Ana Ortaklık Payları
-1.515.932 486.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701663


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2669 Değişim: 1,00%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,7178 Değişim: 0,61%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
498,89 Değişim: -0,55%
Düşük 495,80 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.