KAP ***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 - 18:26

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -48.337 88.688 -5.941.337 4.338.441 14.381.758 -8.179 14.373.579
Transferler
75.219 4.263.222 -4.338.441 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.914 -4.490.613 -4.509.527 -15.843 -4.525.370
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-148.633 -148.633 -148.633
Dönem Sonu Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -67.251 163.907 -1.826.748 -4.490.613 9.723.598 -24.022 9.699.576
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -67.251 163.907 -1.826.748 -4.490.613 9.723.598 -24.022 9.699.576
Transferler
-4.490.613 4.490.613
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.336 70.389 52.053 52.053
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-24.022 -24.022 24.022
Dönem Sonu Bakiyeler
8.300.000 101 7.200.765 443.437 -85.587 163.907 -6.341.383 70.389 9.751.629 0 9.751.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.353.784 2.558.827
Dönem Karı (Zararı)
33 70.389 -4.506.456
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-39.447 3.676.332
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45-47-48 728.182 3.090.762
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18-41 -18.801 -103.150
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30-49 50.396 79.721
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 10.948 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -967.257 413.024
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 157.085 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 195.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.392.121 3.977.323
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -10.047.513 -1.424.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 -258.360 7.129.613
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 909.762 -2.098.306
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.200.510 99.621
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 19.988.742 270.684
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.423.063 3.147.199
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-69.279 -588.372
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.839.705 -399.004
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -375.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 4.554.519 390.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -6.019.224 -789.604
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.505.882 -2.147.869
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -4.505.882 -2.147.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.197 11.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.197 11.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 209.039 197.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 217.236 209.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 217.236 209.039
Ticari Alacaklar
9 19.544.247 9.496.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 241.456 567.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 19.302.791 8.929.454
Diğer Alacaklar
11 757.875 210.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 757.875 210.861
Stoklar
13 1.356.763 2.266.525
Peşin Ödenmiş Giderler
15 33.971 341.132
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 13.433 25.060
Diğer Dönen Varlıklar
17 496.718 482.723
ARA TOPLAM
22.420.243 13.032.074
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.420.243 13.032.074
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 364.052
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 14.748.457 15.420.796
Maddi Duran Varlıklar
20 5.357.347 5.567.942
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.592.232 2.129.859
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.592.232 2.129.859
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 23.528
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 1.886.702 600.979
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.948.790 23.743.104
TOPLAM VARLIKLAR
48.369.033 36.775.178
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 289.914 3.989.313
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 3.433.885 3.185.790
Ticari Borçlar
9 3.878.044 8.078.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 149.218 2.077.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.728.826 6.001.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 378.708 90.832
Diğer Borçlar
11 22.030.782 750.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 22.030.782 750.000
Ertelenmiş Gelirler
28 61.907 61.907
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 233.479 40.226
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 90.132 90.132
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 90.132 90.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 1.453.822 1.912.169
ARA TOPLAM
31.850.673 18.198.923
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.850.673 18.198.923
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 6.157.500 7.212.078
Diğer Borçlar
11 0 1.546.729
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 1.546.729
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 172.389 117.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 172.389 117.872
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 11.682 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 425.160 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.766.731 8.876.679
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.617.404 27.075.602
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.751.629 9.723.598
Ödenmiş Sermaye
33 8.300.000 8.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 101 101
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 7.200.765 7.200.765
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
33 443.437 443.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -85.587 -67.251
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -85.587 -67.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 163.907 163.907
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -6.341.383 -1.826.748
Net Dönem Karı veya Zararı
33 70.389 -4.490.613
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 0 -24.022
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.751.629 9.699.576
TOPLAM KAYNAKLAR
48.369.033 36.775.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 31.019.546 13.229.681
Satışların Maliyeti
45 -27.192.718 -11.398.199
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.826.828 1.831.482
BRÜT KAR (ZARAR)
3.826.828 1.831.482
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.445.484 -2.911.027
Pazarlama Giderleri
47-48 -31.196 -41.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 611.483 1.180.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -150.781 -48.673
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.810.850 10.634
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 59.008 54.098
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -216.093 -1.901.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -10.948 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.642.817 -1.836.606
Finansman Gelirleri
51 2.300.287 838.350
Finansman Giderleri
51 -5.839.972 -3.095.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-896.868 -4.093.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
967.257 -413.024
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -302.199 -40.226
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 1.269.456 -372.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.389 -4.506.456
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.389 -4.506.456
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -15.843
Ana Ortaklık Payları
70.389 -4.490.613
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 0,00010000 -0,00540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56 0,00010000 -0,00540000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -18.336 -18.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -22.921 -23.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 4.585 4.728
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 4.585 4.728
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.336 -18.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.053 -4.525.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -15.843
Ana Ortaklık Payları
52.053 -4.509.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667485


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.930 Değişim: 0,48% Hacim : 8.318 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.600 18.09.2019 Yüksek 102.095
Açılış: 101.471
5,6736 Değişim: -0,47%
Düşük 5,6577 18.09.2019 Yüksek 5,7079
Açılış: 5,7004
6,2721 Değişim: -0,70%
Düşük 6,2586 18.09.2019 Yüksek 6,3252
Açılış: 6,3161
274,22 Değişim: -0,38%
Düşük 273,08 18.09.2019 Yüksek 275,81
Açılış: 275,27
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.