KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2018 - 18:52
KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 3.167 235.252 -9.232.273 -259.893 2.398.618 516.287 2.914.905
Transferler
-259.893 259.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.103 -111.420 -119.523 -164.073 -283.596
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 -4.936 235.252 -9.492.166 -111.420 2.279.095 352.214 2.631.309
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 8.359 235.252 -9.717.997 46.534 2.224.513 212.825 2.437.338
Transferler
46.534 -46.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.279 102.578 108.857 179.248 288.105
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
28.204 28.204 24.143 52.347
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.540 -3.168 -9.708 -9.708
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 8.098 263.456 -9.674.631 102.578 2.351.866 416.216 2.768.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.551 308.199
Dönem Karı (Zararı)
275.598 -266.863
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
275.132 617.197
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,2 116.009 141.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,25 81.390 591.073
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 77.733 -115.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-614.281 -42.135
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 3.619.853 -1.240.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 62.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 3.619.853 -1.302.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 119.189 2.501.139
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.978.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 119.189 522.826
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.272.287 1.776.989
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 344.759 -255.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 -2.513.617 -4.034.306
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -2.513.617 -4.034.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 17.401 -92.097
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 -408.636 1.555.066
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -219.735 -417.378
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -188.901 1.972.444
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-520.943 -623.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,23,27 0 369.992
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-63.551 308.199
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -170.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19,2 110.000 -170.266
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 110.000 141.584
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -311.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.000 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -110.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.422 -138.903
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 65.422 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 65.422 0
Alınan Faiz
-970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.871 -970
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.697 4.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.568 3.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 8.568 6.697
Ticari Alacaklar
11 801.462 4.654.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 801.462 4.654.157
Diğer Alacaklar
32.019 151.208
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 151.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 32.019 0
Stoklar
14 1.571.568 299.281
Peşin Ödenmiş Giderler
15 254.954 599.713
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
254.954 599.713
Diğer Dönen Varlıklar
16 85.947 100.677
ARA TOPLAM
2.754.518 5.811.733
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.754.518 5.811.733
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 2.163.120 2.230.763
Maddi Duran Varlıklar
20 528.316 412.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21,22 5.277.216 5.279.561
Şerefiye
22 5.271.000 5.271.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 6.216 8.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 363.033 369.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.331.685 8.292.530
TOPLAM VARLIKLAR
11.086.203 14.104.263
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 7.509 348.161
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 16.387 0
Ticari Borçlar
11 557.796 3.071.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 557.796 3.071.413
Diğer Borçlar
4.685.829 5.094.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.021.295 4.241.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 664.534 853.435
Ertelenmiş Gelirler
25 2.395.379 2.916.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.395.379 2.916.322
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 68.326 70.246
Kısa Vadeli Karşılıklar
166.591 149.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 59.528 42.127
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 107.063 107.829
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.271 0
ARA TOPLAM
7.899.088 11.650.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.899.088 11.650.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 409.211 0
Diğer Borçlar
12 3.640 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 3.640 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27,23 6.182 16.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 6.182 16.362
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
419.033 16.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.318.121 11.666.925
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.351.866 2.224.513
Ödenmiş Sermaye
31 8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.098 8.359
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.098 8.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 8.098 8.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 263.456 235.252
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 -9.674.631 -9.717.997
Net Dönem Karı veya Zararı
31 102.578 46.534
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
416.216 212.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.768.082 2.437.338
TOPLAM KAYNAKLAR
11.086.203 14.104.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 4.316.200 1.584.142 10.566.817 5.034.289
Satışların Maliyeti
33 -3.232.741 -1.042.389 -7.816.281 -3.735.939
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.083.459 541.753 2.750.536 1.298.350
BRÜT KAR (ZARAR)
1.083.459 541.753 2.750.536 1.298.350
Genel Yönetim Giderleri
34 -686.943 -56.538 -535.247 -138.892
Pazarlama Giderleri
34 -159.273 -34.205 -363.562 -120.773
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
34 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 755.038 832.057 366.323 16.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -409.858 -34.102 -2.086.991 -338.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
582.423 1.248.965 131.059 716.758
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 0 0 11.734 11.734
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
582.423 1.248.965 142.793 728.492
Finansman Gelirleri
38 0 0 2.123 0
Finansman Giderleri
38 -229.092 -35.911 -526.894 -142.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
353.331 1.213.054 -381.978 585.780
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-77.733 -378.389 115.115 -25.370
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -68.326 -12.734 -89.889 -37.361
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -9.407 -365.655 205.004 11.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
275.598 834.665 -266.863 560.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
275.598 834.665 -266.863 560.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
173.020 218.970 -155.441 83.863
Ana Ortaklık Payları
102.578 615.695 -111.422 476.547
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 0,00013000 0,00077000 -0,00014000 0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.507 1.819 -16.736 -2.425
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
15.179 2.332 -20.919 -3.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.672 -513 4.183 604
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.672 -513 4.183 604
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.507 1.819 -16.736 -2.425
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
288.105 836.484 -283.599 557.985
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
179.248 225.198 -164.073 75.232
Ana Ortaklık Payları
108.857 611.286 -119.526 482.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719347


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
123.556 Değişim: 0,00% Hacim : 12.769 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 121.504 21.01.2020 Yüksek 123.804
Açılış: 121.887
5,9358 Değişim: 0,02%
Düşük 5,9273 22.01.2020 Yüksek 5,9404
Açılış: 5,9346
6,5790 Değişim: -0,04%
Düşük 6,5707 22.01.2020 Yüksek 6,5846
Açılış: 6,5814
296,54 Değişim: -0,31%
Düşük 296,41 22.01.2020 Yüksek 297,69
Açılış: 297,47
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.