***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:30

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 8.000.000 2.492.363 1.160.002 3.167 3.167 3.167 235.252 -7.628.201 -259.893 4.002.690 516.287 4.518.977
Transferler
31 -259.893 259.893 0 0
Dönem Karı (Zararı)
35.061 -35.061 106.112 71.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
465 465 465 465 -265 200
Sermaye Avansı
31 2.967.800 2.967.800 2.967.800
Dönem Sonu Bakiyeler
10.967.800 2.492.363 1.160.002 3.632 3.632 3.632 235.252 -7.888.094 -35.061 6.935.894 622.134 7.558.028
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 8.000.000 2.492.364 1.160.002 8.359 8.359 8.359 235.252 -9.717.997 46.534 2.224.514 212.825 2.437.339
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31 46.534 -46.534 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.812 2.812 2.812 307.134 309.946 241.700 551.646
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
31 -2.519 -2.519 -2.519 28.204 25.685 24.143 49.828
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.168 -3.168 -3.168
Dönem Sonu Bakiyeler
31 8.000.000 2.492.364 1.160.002 8.652 8.652 8.652 263.456 -9.674.631 307.134 2.556.977 478.668 3.035.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.049 -2.539.870
Dönem Karı (Zararı)
548.834 71.051
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
548.834 71.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
269.904 275.785
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 62.682 45.261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,25 63.279 8.301
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
165.721
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
115.909
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
49.812
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 143.943 56.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-814.689 -2.881.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 2.432.066 -883.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2.432.066 -883.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 85.817 483.247
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 151.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -65.391 483.247
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -832.870 822.486
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -640.568 -757.152
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 -2.894.796 -721.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -2.894.796 -721.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 53.524 -26.500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 42.328 -2.459.443
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 27.874 -2.459.443
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 14.454
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0 524.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,23,27 939.810 136.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.049 -2.534.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -5.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.491 2.619.316
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 0 2.967.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.491 -299.824
Ödenen Faiz
38 0 -48.660
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.558 79.446
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.558 79.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.697 4.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.255 84.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 9.254 6.697
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
2.222.092 4.654.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.222.092 4.654.157
Diğer Alacaklar
65.391 151.208
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 65.391 151.208
Türev Araçlar
13 0 0
Stoklar
14 1.132.151 299.281
Peşin Ödenmiş Giderler
1.240.281 599.713
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.240.281 599.713
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 119.464 100.677
ARA TOPLAM
4.788.633 5.811.733
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.788.633 5.811.733
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 2.200.900 2.230.763
Maddi Duran Varlıklar
20 381.184 412.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.277.998 5.279.561
Şerefiye
22 5.271.000 5.271.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 6.998 8.561
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 242.349 369.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.102.431 8.292.530
TOPLAM VARLIKLAR
12.891.064 14.104.263
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 346.670 348.161
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 0
Ticari Borçlar
176.617 3.071.413
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 176.617 3.071.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 95.651 42.127
Diğer Borçlar
5.136.793 5.094.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.268.904 4.241.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 867.889 853.435
Ertelenmiş Gelirler
25 3.756.630 2.916.322
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 43.771 70.246
Kısa Vadeli Karşılıklar
159.079 107.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 159.079 107.829
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 115.331 0
ARA TOPLAM
9.830.542 11.650.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.830.542 11.650.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24.877 16.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 24.877 16.362
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
27 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.877 16.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.855.419 11.666.925
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.556.977 2.224.513
Ödenmiş Sermaye
31 8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 2.492.364 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 8.652 8.359
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.652 8.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.652 8.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 263.456 235.252
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 -9.674.631 -9.717.997
Net Dönem Karı veya Zararı
31 307.134 46.534
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 478.668 212.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.035.645 2.437.338
TOPLAM KAYNAKLAR
12.891.064 14.104.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 1.577.248 3.315.137
Satışların Maliyeti
33 -1.147.370 -2.440.910
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
429.878 874.227
BRÜT KAR (ZARAR)
429.878 874.227
Genel Yönetim Giderleri
34 -118.398 -158.798
Pazarlama Giderleri
34 -92.622 -69.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 815.563 287.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -209.569 -719.759
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
824.852 214.297
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
824.852 214.297
Finansman Gelirleri
38 0 2.123
Finansman Giderleri
38 -105.602 -88.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
719.250 127.553
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-170.416 -56.502
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -43.771 -49.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -126.645 -6.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
548.834 71.051
DÖNEM KARI (ZARARI)
548.834 71.051
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
263.499 106.112
Ana Ortaklık Payları
285.335 -35.061
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.812 200
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.514 250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-702 -50
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-702 -50
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.812 200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
551.646 71.251
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
241.700 106.112
Ana Ortaklık Payları
309.946 -34.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682856


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3201 Değişim: 0,03%
Düşük 5,3115 22.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0365 Değişim: -0,07%
Düşük 6,0254 22.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,16 Değişim: 0,31%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.