KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2019 - 18:17
KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.835.740 18.065.486
Dönem Karı (Zararı)
7.998.419 5.212.524
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.998.419 5.212.524
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.685.152 26.511.252
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 6.615.586 5.465.548
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-964.965 3.539.073
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 226.358 3.259.858
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.191.323 279.215
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.543.825 4.291.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.841.000 1.781.800
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 13.848
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 688.977 2.509.263
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.783.317 7.244.271
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -314.489 -45.170
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.959.511 4.176.965
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 660.878 7.232.358
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 477.417 -4.119.882
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 -842.641 5.431.651
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.551.449 539.646
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -1.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.012.738 -12.392.617
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.656.599 -30.156.789
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.535 82.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -29.655.064 -30.238.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.470.029 -2.980.693
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2.471.623 -2.980.693
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 771.800
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 10.051.447 -35.057.734
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 1.269.268 -109.900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.453.438 55.900.545
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -5.299 -3.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -5.448.139 55.903.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 2.032.445 221.934
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-441.814 430.922
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
250
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -442.064 430.922
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 1.331.214 499.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.612.910 -1.140.476
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.670.833 19.331.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.541.608 -1.264.028
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -3.293.485 -1.645
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.333.638 -16.587.701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 85.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19,32 -6.419.632 -16.587.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.193.201 -2.414.362
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 45.481.660 35.255.477
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -16.763.988 -31.442.811
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8,18 1.642.797
Ödenen Temettüler
27 -8.820.000
Ödenen Faiz
33 -5.184.340 -10.392.080
Alınan Faiz
33 -162.928 4.165.052
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.695.303 -936.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.695.303 -936.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.403.094 2.653.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 21.098.397 1.716.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.826.819 7.047.904 427.747.969 -132.332 427.615.637
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.602 -330.602 -330.602
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.496.217 7.047.904 427.417.367 -132.332 427.285.035
Transferler
27 7.047.904 -7.047.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -17.603 247.781 5.384.764 5.119.380 -172.928 4.946.452
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.119.272 169.880.520 -383.200 3.042.390 159.544.121 5.384.764 432.536.747 -305.260 432.231.487
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616
Transferler
27 -42.222.118 42.222.118
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.245.627 8.028.198 6.782.571 -30.068 6.752.503
Kar Payları
-8.820.000 -8.820.000 -8.820.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -4.774.974 181.939.876 3.965.347 207.127.048 8.028.198 451.250.801 -219.682 451.031.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.098.397 8.403.351
Ticari Alacaklar
10 71.968.242 42.060.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 25.216 23.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 71.943.026 42.036.903
Diğer Alacaklar
11 4.585.144 7.339.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.585.144 7.339.688
Türev Araçlar
771.800
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 771.800
Stoklar
13 95.178.199 104.038.323
Peşin Ödenmiş Giderler
2.782.631 4.051.899
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.782.631 4.051.899
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 91.925 358
Diğer Dönen Varlıklar
1.685.596 4.880.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 1.685.596 4.880.641
ARA TOPLAM
197.390.134 171.546.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
197.390.134 171.546.644
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.308.648 1.024.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.308.648 1.024.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 259.843.690 259.843.690
Maddi Duran Varlıklar
18 214.927.267 223.484.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
8,18 9.374.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.610.568 1.211.519
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.610.568 1.211.519
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
487.064.962 485.564.035
TOPLAM VARLIKLAR
684.455.096 657.110.679
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 60.835.581 9.924.413
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 5.301.804
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 5.301.804
Banka Kredileri
8 5.301.804
Ticari Borçlar
10 99.058.763 103.851.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10, 37 5.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 99.058.763 103.846.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.656.493 2.624.050
Diğer Borçlar
11 339.461 737.765
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 37 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 339.210 737.765
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 2.401.287 1.070.073
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 223.771 1.546.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.863.973 2.763.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 1.330.119 932.034
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.533.854 1.831.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
184.501 19.668
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 184.501 19.668
ARA TOPLAM
171.563.830 127.838.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.563.830 127.838.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.056.982 22.053.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 6.056.982 22.053.744
Diğer Borçlar
11 152.768 196.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
152.768 196.278
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.515.653 10.057.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 12.515.653 10.057.854
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 43.134.744 43.865.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.860.147 76.173.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
233.423.977 204.012.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 451.250.801 453.288.230
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29.765.306 71.987.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
177.164.902 178.410.529
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
181.939.876 181.939.876
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-4.774.974 -3.529.347
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.965.347 3.042.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
207.127.048 159.544.121
Net Dönem Karı veya Zararı
8.028.198 15.103.766
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-219.682 -189.614
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
451.031.119 453.098.616
TOPLAM KAYNAKLAR
684.455.096 657.110.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 308.271.040 243.720.889 105.078.644 96.385.171
Satışların Maliyeti
5,28 -249.234.876 -190.965.017 -87.112.895 -63.480.957
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.036.164 52.755.872 17.965.749 32.904.214
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
59.036.164 52.755.872 17.965.749 32.904.214
Genel Yönetim Giderleri
29 -14.889.516 -13.094.987 -4.928.076 -3.981.812
Pazarlama Giderleri
29 -20.955.950 -17.939.815 -6.930.742 -7.080.718
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -6.809.992 -5.089.208 -2.721.241 -1.773.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 27.920.042 48.112.778 6.398.966 34.900.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -30.355.686 -54.536.979 -5.789.338 -44.355.289
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.945.062 10.207.661 3.995.318 10.613.364
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.419
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.946.481 10.207.661 3.995.318 10.613.364
Finansman Gelirleri
33 8.383.854 8.882.570 4.328.997 1.496.328
Finansman Giderleri
33 -12.780.467 -13.338.061 -5.294.961 -740.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.549.868 5.752.170 3.029.354 11.369.289
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.551.449 -539.646 -264.282 -1.677.863
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.970.739 -1.857.802 -231.804 -1.857.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
419.290 1.318.156 -32.478 179.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.998.419 5.212.524 2.765.072 9.691.426
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.998.419 5.212.524 2.765.072 9.691.426
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-29.779 -172.240 -16.581 -28.865
Ana Ortaklık Payları
8.028.198 5.384.764 2.781.653 9.720.291
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,31860000 0,21370000 0,11040000 0,38570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.245.916 -18.291 -406.129 115.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -1.557.394 -22.863 -507.660 144.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
311.478 4.572 101.531 -28.823
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
311.478 4.572 101.531 -28.823
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -247.781 0 -159.675
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -247.781 0 -159.675
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
9,27 0 -247.781 0 -159.675
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.205 Değişim: 0,00% Hacim : 22.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.195 19.10.2020 Yüksek 1.209
Açılış: 1.195
7,8852 Değişim: 0,08%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,8887
Açılış: 7,8787
9,2802 Değişim: 0,05%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,2882
Açılış: 9,2755
482,57 Değişim: 0,05%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 482,82
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.