KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:12

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.826.819 7.047.904 427.747.969 -132.332 427.615.637
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.602 -330.602 -330.602
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.496.217 7.047.904 427.417.367 -132.332 427.285.035
Transferler
27 7.047.904 -7.047.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -132.818 -88.106 -4.335.527 -4.556.451 -144.141 -4.700.592
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.234.487 169.880.520 -223.525 3.042.390 159.544.121 -4.335.527 422.860.916 -276.473 422.584.443
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616
Diğer Düzeltmeler
-42.222.118 42.222.118
Transferler
27 922.957 -14.180.809 -15.103.766
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -839.981 5.246.545 4.406.564 -13.004 4.393.560
Kar Payları
-8.820.000 -8.820.000 -8.820.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 29.765.306 -4.369.328 181.939.876 3.965.347 207.127.048 5.246.545 448.874.794 -202.618 448.672.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-674.846 6.811.041
Dönem Karı (Zararı)
5.233.347 -4.478.902
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.233.347 -4.478.902
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.595.813 11.898.821
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 4.792.784 3.606.683
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-710.460 1.487.909
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 480.863 934.293
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.191.323 553.616
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.342.739 3.292.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.271.289 1.583.258
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 13.848
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.057.602 1.709.731
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.236.476 2.785.817
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -122.258 -27.238
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 3.517.410 2.787.210
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 358.195 1.629.782
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 483.129 -1.603.937
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 648.526 1.863.640
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.287.167 -1.138.217
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.419
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.329.224 1.524.952
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.035.096 -8.864.633
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.406 60.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -14.033.690 -8.924.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.341.050 -1.854.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.341.050 -1.854.500
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 771.800
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 11.483.670 -11.049.880
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 157.244 -395.069
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.286.983 23.032.735
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 70.237 -15.575
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -22.357.220 23.048.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 553.833 -99.831
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-470.529 376.812
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
250
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -470.779 376.812
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 910.270 596.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.245.517 -216.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.245.517 -216.996
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.499.936 8.944.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.152.839 -762.980
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -2.021.943 -1.370.850
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.550.103 -13.225.682
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.994
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 85.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.636.097 -13.225.682
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19,32 -5.636.097 -13.225.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.184.511 10.525.180
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.746.067 34.951.141
Kredilerden Nakit Girişleri
8 28.746.067 34.951.141
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.539.197 -22.514.507
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -12.539.197 -22.514.507
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8,18 1.645.407
Ödenen Temettüler
27 -8.820.000
Ödenen Faiz
33 -7.486.895 -3.539.430
Alınan Faiz
33 -360.871 1.627.976
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.040.438 4.110.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.040.438 4.110.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.403.094 2.653.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.362.656 6.763.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.362.656 8.403.351
Ticari Alacaklar
10 56.097.946 42.060.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 25.087 23.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 56.072.859 42.036.903
Diğer Alacaklar
11 5.868.551 7.339.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.868.551 7.339.688
Türev Araçlar
771.800
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 771.800
Stoklar
13 93.745.976 104.038.323
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.894.655 4.051.899
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.894.655 4.051.899
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 500 358
Diğer Dönen Varlıklar
615.456 4.880.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 615.456 4.880.641
ARA TOPLAM
163.585.740 171.546.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
163.585.740 171.546.644
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 1.154.220 1.024.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.154.220 1.024.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 259.843.690 259.843.690
Maddi Duran Varlıklar
18 216.246.640 223.484.694
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 216.246.640 223.484.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
8,18 9.734.809
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.461.492 1.211.519
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.461.492 1.211.519
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
488.440.851 485.564.035
TOPLAM VARLIKLAR
652.026.591 657.110.679
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 47.450.606 9.924.413
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 5.301.804
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 5.301.804
Banka Kredileri
5.301.804
Ticari Borçlar
10 81.922.535 103.851.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 75.536 5.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 81.846.999 103.846.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.177.882 2.624.050
Diğer Borçlar
11 331.746 737.765
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 331.495 737.765
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 1.980.343 1.070.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 1.980.343 1.070.073
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.263.508 1.546.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.525.531 2.763.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 2.623.052 932.034
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.902.479 1.831.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.668
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 19.668
ARA TOPLAM
141.652.151 127.838.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.652.151 127.838.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 6.831.629 22.053.744
Diğer Borçlar
11 131.768 196.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
131.768 196.278
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.535.070 10.057.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 11.535.070 10.057.854
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 43.203.797 43.865.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.702.264 76.173.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
203.354.415 204.012.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 448.874.794 453.288.230
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29.765.306 71.987.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
177.570.548 178.410.529
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
177.570.548 178.410.529
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
181.939.876 181.939.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.369.328 -3.529.347
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.965.347 3.042.390
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.965.347 3.042.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
207.127.048 159.544.121
Net Dönem Karı veya Zararı
5.246.545 15.103.766
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-202.618 -189.614
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
448.672.176 453.098.616
TOPLAM KAYNAKLAR
652.026.591 657.110.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 203.192.396 147.335.718 99.740.174 79.768.014
Satışların Maliyeti
5,28 -162.121.981 -127.484.060 -77.018.858 -67.967.823
TİCARİ FAALİYETLERD
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.