KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 21:53

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -1.216.124 147.361.288 -177.218 3.042.390 148.512.951 5.657.169 400.367.880 -143 400.367.737
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.545.170 -1.343.301 1.201.869 1.201.869
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 71.987.424 -1.216.124 149.906.458 -177.218 3.042.390 148.512.951 4.313.868 401.569.749 -143 401.569.606
Transferler
27 4.313.868 -4.313.868
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -910.760 -1.881 -2.252.295 -3.164.936 -14.052 -3.178.988
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.126.884 149.906.458 -179.099 3.042.390 152.826.819 -2.252.295 398.404.813 -14.195 398.390.618
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.826.819 7.047.904 427.747.969 -132.332 427.615.637
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.602 -330.602 -330.602
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.496.217 7.047.904 427.417.367 -132.332 427.285.035
Transferler
27 7.047.904 -7.047.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -17.603 -247.781 5.384.764 5.119.380 -172.928 4.946.452
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.119.272 169.880.520 -383.200 3.042.390 159.544.121 5.384.764 432.536.747 -305.260 432.231.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.065.486 -5.267.147
Dönem Karı (Zararı)
5.212.524 -2.265.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.212.524 -2.265.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.511.252 7.651.648
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 5.465.548 3.955.512
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.539.073 1.366.652
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.259.858 1.354.251
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 279.215 12.401
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.291.063 933.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.781.800 524.261
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.509.263 409.392
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.244.271 1.672.650
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -45.170 -187.163
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.176.965 1.574.849
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 7.232.358 1.754.415
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -4.119.882 -1.469.451
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 5.431.651
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 539.646 -276.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.392.617 -10.060.514
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.156.789 873.188
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 82.199 35.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -30.238.988 837.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.980.693 -3.583.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -2.980.693 -3.583.838
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -35.057.734 -14.944.035
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -109.900 -582.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.900.545 10.216.799
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -3.265 -51.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 55.903.810 10.267.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 221.934 -128.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
430.922 -99.003
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 430.922 -99.003
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 499.574 -1.934.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.140.476 122.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.140.476 122.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.331.159 -4.674.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.264.028 -592.423
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.645
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.587.701 -25.192.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.587.701 -25.192.457
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -16.587.701 -25.192.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.414.362 17.555.450
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.255.477 25.455.686
Kredilerden Nakit Girişleri
8 35.255.477 25.455.686
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -31.442.811 -4.719.178
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.442.811 -4.719.178
Ödenen Faiz
33 -10.392.080 -3.368.221
Alınan Faiz
4.165.052 187.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-936.577 -12.904.154
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-936.577 -12.904.154
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.653.155 15.632.655
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.716.578 2.728.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.716.578 2.653.155
Ticari Alacaklar
10 49.885.098 25.496.803
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 23.681 105.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 49.861.417 25.390.923
Diğer Alacaklar
7.114.880 4.538.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.114.880 4.538.833
Stoklar
13 101.838.190 67.059.671
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.426.874 3.316.974
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.426.874 3.316.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 357 723.155
Diğer Dönen Varlıklar
3.944.023 2.695.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 3.944.023 2.695.829
ARA TOPLAM
167.926.000 106.484.420
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
167.926.000 106.484.420
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 959.279 554.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 959.279 554.634
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 258.700.000 258.700.000
Maddi Duran Varlıklar
18 209.971.563 199.364.174
Arazi ve Arsalar
89.754.211 89.754.211
Binalar
82.417.376 80.905.789
Tesis, Makine ve Cihazlar
29.318.699 22.811.746
Mobilya ve Demirbaşlar
651.699 573.831
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
7.829.578 5.318.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
962.908 448.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 962.908 448.144
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
470.593.750 459.066.952
TOPLAM VARLIKLAR
638.519.750 565.551.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.515.582 19.554.082
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.325.708 19.554.082
Banka Kredileri
8 4.425.037 18.214.243
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.982.441 1.375.436
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
-81.770 -35.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.189.874
Banka Kredileri
5.189.874
Ticari Borçlar
10 108.189.406 55.055.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 18.954 22.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 108.170.452 55.033.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.373.107 2.151.171
Diğer Borçlar
11 783.930 356.892
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 3.489 3.489
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 780.441 353.403
Ertelenmiş Gelirler
21 2.032.774 1.533.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.032.774 1.533.200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.850.414 1.645
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.611.184 1.298.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 741.550 938.370
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.869.634 360.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
144.000 36.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 144.000 36.282
ARA TOPLAM
131.500.397 79.987.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.500.397 79.987.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.997.098 7.436.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 24.997.098 7.436.954
Banka Kredileri
8 17.814.704 3.796.683
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 8.271.840 4.157.558
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 -1.089.446 -517.287
Diğer Borçlar
11 187.770 183.886
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 187.770 183.886
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.675.786 6.984.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 7.675.786 6.984.057
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 41.927.212 43.343.186
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.787.866 57.948.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
206.288.263 137.935.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 432.536.747 427.747.969
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
71.987.424 71.987.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
167.761.248 167.778.851
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
167.761.248 167.778.851
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
169.880.520 169.880.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.119.272 -2.101.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-383.200 -135.419
Yabancı Para Çevrim Farkları
-383.200 -135.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.042.390 3.042.390
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.042.390 3.042.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.544.121 152.826.819
Net Dönem Karı veya Zararı
5.384.764 7.047.904
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-305.260 -132.332
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
432.231.487 427.615.637
TOPLAM KAYNAKLAR
638.519.750 565.551.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5, 28 5, 28 -188.770.705 -125.216.464 -62.693.383 -37.787.674
TİCARİ
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.