***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:41

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 149.906.458 -177.218 -1.216.124 3.042.390 148.512.951 4.131.868 401.569.749 -143 401.569.606
Transferler
27 4.313.868 -4.313.868
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-343.404 -13.337 1.194.145 837.404 -46.500 790.904
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 149.563.054 -190.555 -1.216.124 3.042.390 152.826.819 1.194.145 402.407.153 -46.643 402.360.510
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.101.668 169.880.519 -135.419 3.042.390 152.826.819 7.047.904 427.747.969 -132.332 427.615.637
Transferler
7.047.904 -7.047.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
74.901 -19.769 -2.480.981 -2.575.651 -18.648 -2.594.299
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.176.569 169.880.519 -155.188 3.042.390 159.874.723 -2.480.981 425.172.318 -150.980 425.021.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.573.504 -3.047.369
Dönem Karı (Zararı)
-2.499.452 1.147.645
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.499.452 1.147.645
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.900.093 2.141.109
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 1.741.157 1.331.716
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-214.125 165.151
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -274.045 -1.097
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 59.920 166.248
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.393.246 338.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 802.666 177.624
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 590.580 160.484
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
951.808
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -9.436
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 759.364
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.053.348
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -851.468
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 709.336
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.932
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.932
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -681.329 304.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.659.503 -5.745.086
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
508.154 -14.424.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 13.929 -11.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 494.225 -14.412.390
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
880.394 84.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 880.394 84.486
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -4.706.138 -7.444.640
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 542.443 -3.595.595
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.496.678 5.748.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -18.678 21.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 6.515.356 5.727.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -97.699 -400.844
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.416 65.734
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 16.416 65.734
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 604.079 15.134.138
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-584.824 -912.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-584.824 -912.723
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.060.144 -2.456.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -483.646 -591.037
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
35 -2.994
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.298.817 -2.809.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.298.817 -2.809.648
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19,32 -4.298.817 -2.809.648
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.538.047 1.821.417
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.496.716
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 15.496.716
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.361.063 2.224.593
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -6.361.063 2.224.593
Ödenen Faiz
33 -3.458.496 -403.176
Alınan Faiz
860.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.812.734 -4.035.600
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.812.734 -4.035.600
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.653.155 15.632.655
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.465.889 11.597.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.465.903 2.653.155
Ticari Alacaklar
25.262.694 25.496.803
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 91.951 105.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 25.170.743 25.390.923
Diğer Alacaklar
3.439.760 4.538.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.439.760 4.538.833
Stoklar
13 71.705.889 67.059.671
Peşin Ödenmiş Giderler
2.774.531 3.316.974
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.774.531 3.316.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 724.504 723.155
Diğer Dönen Varlıklar
3.388.371 2.695.829
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 3.388.371 2.695.829
ARA TOPLAM
116.761.652 106.484.420
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.761.652 106.484.420
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
773.312 554.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 773.312 554.634
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 258.700.000 258.700.000
Maddi Duran Varlıklar
18 201.870.511 199.364.174
Arazi ve Arsalar
89.754.211 89.754.211
Binalar
80.484.257 80.905.789
Tesis, Makine ve Cihazlar
25.229.791 22.811.786
Taşıtlar
-40 -40
Mobilya ve Demirbaşlar
605.822 573.831
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
5.796.470 5.318.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
595.614 448.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 595.614 448.144
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
461.939.437 459.066.952
TOPLAM VARLIKLAR
578.701.089 565.551.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 16.968.400 19.554.082
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 16.968.400 19.554.082
Banka Kredileri
8 15.421.062 18.214.243
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.588.610 1.375.436
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 -41.272 -35.597
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.232.193
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 3.232.193
Banka Kredileri
8 3.232.193
Ticari Borçlar
61.552.317 55.055.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 3.541 22.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 61.548.776 55.033.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.053.470 2.151.171
Diğer Borçlar
375.077 356.892
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 3.489 3.489
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 371.588 353.403
Ertelenmiş Gelirler
21 2.137.279 1.533.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
21 2.137.279 1.533.200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.645
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.617.919 1.298.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 666.969 938.370
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
950.950 360.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
144.000 36.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 144.000 36.282
ARA TOPLAM
88.080.655 79.987.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.080.655 79.987.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.293.258 7.436.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 15.293.258 7.436.954
Banka Kredileri
8 11.113.610 3.796.683
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.789.114 4.157.558
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
-609.466 -517.287
Diğer Borçlar
182.117 183.886
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 182.117 183.886
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.480.632 6.984.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 7.480.632 6.984.057
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 42.643.089 43.343.186
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.599.096 57.948.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.679.751 137.935.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
425.172.318 427.747.969
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
71.987.424 71.987.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
167.703.950 167.778.851
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
169.880.519 169.880.519
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
169.880.519 169.880.519
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-2.176.569 -2.101.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-155.188 -135.419
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-155.188 -135.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.042.390 3.042.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.874.723 152.826.819
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.480.981 7.047.904
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-150.980 -132.332
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
425.021.338 427.615.637
TOPLAM KAYNAKLAR
578.701.089 565.551.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 68.685.671 49.381.919
Satışların Maliyeti
5,28 -58.871.238 -38.903.175
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.814.433 10.478.744
BRÜT KAR (ZARAR)
9.814.433 10.478.744
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.806.998 -4.522.456
Pazarlama Giderleri
29 -5.259.975 -3.835.111
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -1.733.075 -1.200.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.359.361 7.759.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -5.566.515 -6.847.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.192.769 1.832.112
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.192.769 1.832.112
Finansman Gelirleri
33 2.407.088 109.391
Finansman Giderleri
33 -4.395.100 -489.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.180.781 1.451.847
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
681.329 -304.202
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-701.973
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
681.329 397.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.499.452 1.147.645
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.499.452 1.147.645
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.471 -46.500
Ana Ortaklık Payları
-2.480.981 1.194.145
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-75.078 -343.404
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18,27 -343.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -75.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.769 -13.337
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.769 -13.337
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-19.769 -13.337
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.847 -356.741
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.594.299 790.904
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.648 -46.500
Ana Ortaklık Payları
-2.575.651 837.404http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682876


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.455 Değişim: 1,69% Hacim : 7.761 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.046 18.01.2019 Yüksek 98.662
Açılış: 97.193
5,3221 Değişim: -0,27%
Düşük 5,3186 19.01.2019 Yüksek 5,3776
Açılış: 5,33625
6,0478 Değişim: -0,72%
Düşük 6,0418 19.01.2019 Yüksek 6,1423
Açılış: 6,09195
219,15 Değişim: -1,13%
Düşük 219,10 18.01.2019 Yüksek 223,02
Açılış: 221,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.