KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 19:47
KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -1.040.885 109.278.506 -108.902 3.042.390 73.148.685 76.957.985 358.465.203 -1.471.164 356.994.039
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-1.593.719 -1.593.719 1.593.719 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 71.987.424 -1.040.885 109.278.506 -108.902 3.042.390 71.554.390 76.957.985 356.871.484 122.555 356.994.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -175.239 40.627.952 -68.316 4.313.868 44.698.265 -122.698 44.575.567
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -1.216.124 149.906.458 -177.218 3.042.390 148.512.951 4.313.868 401.569.749 -143 401.569.606
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -1.216.124 147.361.288 -177.218 3.042.390 148.512.951 5.657.169 400.367.880 -143 400.367.737
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.545.170 -1.343.301 1.201.869 1.201.869
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.200.000 71.987.424 -1.216.124 149.906.458 -177.218 3.042.390 148.512.951 4.313.868 401.569.749 -143 401.569.606
Transferler
4.313.868 -4.313.868
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-885.544 19.974.061 41.799 7.047.904 26.178.220 -132.189 26.046.031
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 -2.101.668 169.880.519 -135.419 3.042.390 152.826.819 7.047.904 427.747.969 -132.332 427.615.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.661.235 3.417.439
Dönem Karı (Zararı)
6.916.571 4.191.170
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.916.571 4.191.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.358.041 9.835.772
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 7.333.153 6.847.960
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.404.887 -52.442
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.571.824 196.837
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 833.063 -249.279
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.707.364 2.144.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.626.190 2.324.116
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.000 -61.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 85.174 -118.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.043.329 584.525
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -198.079 -1.073.055
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.833.828 1.019.647
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 3.522.792 1.423.719
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.115.212 -785.786
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17,31 -19.559.695 115.067
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-19.559.695 115.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 8.797.751 269.193
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-133.075 -73.508
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -133.075 -73.508
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-235.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.887.509 -8.386.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.277.721 -298.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 7.567 -13.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -8.285.288 -284.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.564.881 -289.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -3.564.881 -289.174
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -22.181.756 -6.724.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 420.409 -2.029.016
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.417.031 342.485
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -35.368 -171.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 18.452.399 514.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 181.336 951.488
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.900 132.450
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 6.900 132.450
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -1.547.963 1.113.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-340.864 -1.584.571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-340.864 -1.584.571
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.612.897 5.640.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -752.706 -1.426.266
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.295.632 -796.728
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.079.124 -6.840.725
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.712 73.508
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 154.712 73.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.233.836 -6.914.233
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19,32 -30.233.836 -6.914.233
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.760.602 -2.570.915
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.506.478
Kredilerden Nakit Girişleri
8 36.506.478
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.978.286 -378.304
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -12.978.286 -378.304
Ödenen Faiz
33 -3.080.624 -4.051.452
Alınan Faiz
2.313.034 1.858.841
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.979.757 -5.994.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.979.757 -5.994.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.632.655 21.626.856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.652.898 15.632.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.653.155 15.632.655
Ticari Alacaklar
10 25.496.803 20.790.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 105.880 113.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 25.390.923 20.677.459
Diğer Alacaklar
11 4.538.833 1.350.436
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.538.833 1.350.436
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
13 67.059.671 45.710.978
Peşin Ödenmiş Giderler
3.316.974 3.737.383
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
54.917
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.316.974 3.682.466
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 723.155 796.728
Diğer Dönen Varlıklar
2.695.829 2.318.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 2.695.829 2.318.683
ARA TOPLAM
106.484.420 90.337.769
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.484.420 90.337.769
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
554.634 178.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 554.634 178.150
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 258.700.000 239.140.305
Maddi Duran Varlıklar
199.364.174 140.040.268
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 199.364.174 140.040.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
448.144 110.587
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 448.144 110.587
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.369
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
459.066.952 379.476.679
TOPLAM VARLIKLAR
565.551.372 469.814.448
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19.554.082 176.472
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
55.055.639 36.638.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 22.219 57.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 55.033.420 36.581.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.151.171 1.969.835
Diğer Borçlar
356.892 353.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 3.489 3.489
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 353.403 349.895
Ertelenmiş Gelirler
1.533.200 3.081.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
21 1.533.200 3.081.163
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.645 1.370.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.298.741 722.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 938.370 443.219
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
360.371 279.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.282 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 36.282
ARA TOPLAM
79.987.652 44.312.729
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.987.652 44.312.729
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.436.954 688.217
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.436.954 688.217
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.436.954 688.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
183.886 180.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 183.886 180.494
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.984.057 5.089.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.984.057 5.089.851
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 43.343.186 17.973.551
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.948.083 23.932.113
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
137.935.735 68.244.842
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
427.747.969 401.569.749
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
71.987.424 71.987.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
167.778.851 148.690.334
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
167.778.851 148.690.334
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
169.880.520 149.906.458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.101.669 -1.216.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-135.419 -177.218
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-135.419 -177.218
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.042.390 3.042.390
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.042.390 3.042.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
152.826.819 148.512.951
Net Dönem Karı veya Zararı
7.047.904 4.313.868
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-132.332 -143
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
427.615.637 401.569.606
TOPLAM KAYNAKLAR
565.551.372 469.814.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 219.309.485 175.818.540
Satışların Maliyeti
5,28 -177.898.522 -146.671.221
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.410.963 29.147.319
BRÜT KAR (ZARAR)
41.410.963 29.147.319
Genel Yönetim Giderleri
29 -17.846.341 -18.724.232
Pazarlama Giderleri
29 -17.146.234 -13.285.969
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -5.267.463 -4.539.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 39.077.355 28.809.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -20.737.793 -16.519.015
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.490.487 4.888.475
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 133.075 73.508
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.623.562 4.961.983
Finansman Gelirleri
33 3.146.581 1.227.885
Finansman Giderleri
33 -7.055.821 -1.729.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.714.322 4.460.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -8.797.751 -269.193
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.505 -1.370.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.790.246 1.101.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.916.571 4.191.170
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.916.571 4.191.170
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-131.333 -122.698
Ana Ortaklık Payları
7.047.904 4.313.868
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.087.661 40.452.713
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1-27 36.782.418 42.667.984
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -1.107.999 -219.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.586.758 -1.996.222
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18,27 -16.586.758 -1.996.222
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41.799 -68.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.799 -68.316
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
9,27 41.799 -68.316
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.129.460 40.384.397
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27 26.046.031 44.575.567
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-132.189 -122.698
Ana Ortaklık Payları
26.178.220 44.698.265http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667912


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.303 Değişim: 1,48% Hacim : 10.821 Mio.TL Son veri saati : 12:39
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.308
Açılış: 1.302
7,8762 Değişim: 0,65%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4377 Değişim: 1,09%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
454,18 Değişim: 1,60%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 456,28
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.