KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 17:09

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 628.167 -1.216.387 5.980.623 -5.675.155 -12.617.804 18.774.525 29.063.870 47.838.395
Transferler
-12.617.804 12.617.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -705.347 -705.347 -735.083 -1.440.430
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.902 1.664 -363.090 -346.524 -250.961 -597.485
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 643.069 -1.216.387 5.982.287 -18.656.049 -705.347 17.722.654 28.077.826 45.800.480
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 668.942 -1.216.387 5.985.176 -19.400.325 2.258.694 19.971.181 30.085.126 50.056.307
Transferler
2.258.694 -2.258.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -1.889.132 -1.889.132 -126.969 -2.016.101
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
16.702 1.865 -378.493 -359.926 -298.207 -658.133
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 685.644 -1.216.387 5.987.041 -17.520.124 -1.889.132 17.722.123 29.659.950 47.382.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.893.726 -3.084.538
Dönem Karı (Zararı)
-2.016.101 -1.440.430
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.016.101 -1.440.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.694.283 3.299.886
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 475.950 467.500
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-64.317 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-64.317 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
281.116 231.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 281.116 231.392
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.557.677 4.029.955
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.186.676 -723.783
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.744.353 4.753.738
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
642.768 -1.621.337
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
642.768 -1.621.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 213.430 82.089
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 213.430 82.089
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -371.359 89.830
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.162.129 20.457
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.203.111 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.203.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.844.769 -5.489.510
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.037.444 -10.390.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 20.037.444 -10.390.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 21.935 -348.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 21.935 -348.293
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -1.150.629 -97.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.618.265 4.985.238
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,27 119.408 -233.511
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -24.737.673 5.218.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -40.112 -30.110
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 499.302 311.880
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 499.302 311.880
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -96.417 80.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
501.973 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
501.973 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-166.587 -3.630.054
Alınan Faiz
2.125.983 712.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 0 -81.564
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-65.670 -85.530
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.894.594 -952.498
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
79.195 5.242.809
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.211.508 -4.943.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.334
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-178.188 -198.250
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -11.255 -7.627
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -166.933 -190.623
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.111.111
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.052.436 -1.072.126
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-642.768 16.258
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.026.667 -880.801
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-658.131 -597.485
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.567.865 4.551.789
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
17.567.865 4.551.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.029.919 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-9.029.919 0
Ödenen Faiz
-10.906.482 -4.835.105
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.027.535 -4.917.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.027.535 -4.917.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.673.823 12.648.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.646.288 7.730.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.766.145 31.732.987
Finansal Yatırımlar
5 34.798.176 31.665.864
Ticari Alacaklar
7 81.951.459 101.988.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 57.015 156.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 81.894.444 101.832.404
Diğer Alacaklar
300.195 265.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 300.195 265.658
Peşin Ödenmiş Giderler
1.682.770 532.141
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.682.770 532.141
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 119.662 53.992
ARA TOPLAM
145.618.407 166.239.545
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.618.407 166.239.545
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.156.905 1.213.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.156.905 1.213.377
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.345.576 1.559.007
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 69.508.753 66.300.000
Maddi Duran Varlıklar
13 475.223 587.234
Binalar
13 193.936 197.473
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 167.117 67.237
Mobilya ve Demirbaşlar
13 53.018 233.676
Özel Maliyetler
13 61.152 88.848
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.630.803 1.816.554
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.630.803 1.816.554
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.357.840 986.481
Diğer Duran Varlıklar
1.085.813 1.587.786
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 1.085.813 1.587.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.560.913 74.050.439
TOPLAM VARLIKLAR
222.179.320 240.289.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 72.248.842 61.517.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 72.248.842 61.517.406
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 72.248.842 61.517.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 8.466.611 9.167.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 8.466.611 9.167.315
Banka Kredileri
6 1.630.182
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 8.466.611 7.537.133
Ticari Borçlar
7 47.128.777 71.747.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 726.641 607.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 46.402.136 71.139.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 439.566 479.678
Diğer Borçlar
8 1.037.638 634.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.037.638 634.753
ARA TOPLAM
129.321.434 143.546.194
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.321.434 143.546.194
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 43.545.597 45.038.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 43.545.597 45.038.383
Banka Kredileri
6 43.545.597 45.038.383
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.930.216 1.649.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.930.216 1.649.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.475.813 46.687.483
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
174.797.247 190.233.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.722.123 19.971.181
Ödenmiş Sermaye
19 30.961.056 30.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
19 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
685.644 668.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 3.110.812 3.108.947
Yasal Yedekler
19 3.110.812 3.108.947
Diğer Yedekler
19 2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -17.520.124 -19.400.325
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.889.132 2.258.694
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.659.950 30.085.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.382.073 50.056.307
TOPLAM KAYNAKLAR
222.179.320 240.289.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 152.682.446 176.783.559 75.660.600 80.270.652
Satışların Maliyeti
20 -134.342.150 -162.711.232 -65.049.191 -72.252.524
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.340.296 14.072.327 10.611.409 8.018.128
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
18.340.296 14.072.327 10.611.409 8.018.128
Genel Yönetim Giderleri
21,22 -12.173.186 -11.243.813 -5.950.935 -5.761.433
Pazarlama Giderleri
21,22 -1.000.921 -914.030 -526.497 -430.238
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21,22 -2.711 -6.156 -551 -4.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.858.541 3.346.990 2.468.826 1.134.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.311.697 -1.176.296 4.398 -841.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.710.322 4.079.022 6.606.650 2.115.004
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -213.430 -82.089 -36.253 -115.142
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.496.892 3.996.933 6.570.397 1.999.862
Finansman Giderleri
24 -10.884.352 -5.347.533 -6.003.713 -2.749.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.387.460 -1.350.600 566.684 -749.405
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 371.359 -89.830 -53.928 -4.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 371.359 -89.830 -53.928 -4.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.016.101 -1.440.430 512.756 -753.572
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.016.101 -1.440.430 512.756 -753.572
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-126.969 -735.083 632.079 -212.339
Ana Ortaklık Payları
-1.889.132 -705.347 -119.323 -541.233
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.