***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 17:21

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.961.056 714.025 628.167 -1.216.387 5.980.623 -5.675.155 -12.617.804 18.774.525 29.063.870 47.838.395
Transferler
-12.617.804 12.617.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -164.115 -164.115 -522.743 -686.858
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.038 674 -153.780 -147.068 -101.689 -248.757
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.961.056 715.025 634.205 -1.216.387 5.981.297 -18.446.739 -164.115 18.463.342 28.439.438 46.902.780
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 668.943 -1.216.387 5.985.176 -19.400.325 2.258.694 19.971.182 30.085.126 50.056.308
Transferler
2.258.694 -2.258.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -1.769.809 -1.769.809 -759.048 -2.528.857
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.730 640 -85.403 -79.033 -102.334 -181.367
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 674.673 -1.216.387 5.985.816 -17.227.034 -1.769.809 18.122.340 29.223.744 47.346.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.705.598 4.148.317
Dönem Karı (Zararı)
-2.528.857 -686.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.528.857 -686.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.231.381 -5.894
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 237.709 234.516
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
298.785 77.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 298.785 77.321
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.382.514 -110.409
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.159.184 -26.164
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 4.541.698 -84.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
899.428 -262.443
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
899.428 -262.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 177.177 -33.052
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 177.177 -33.052
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -425.287 85.663
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-338.945 2.510
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.261.851 4.912.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.780.532 3.047.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.780.532 3.047.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.206 -52.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-124.206 -52.203
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -318.589 -47.521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.004.207 2.087.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,27 -266.111 -619.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.738.096 2.707.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
61.177 -74.208
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 54.941 240.904
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 54.941 240.904
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-48.209 -40.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.226 -249.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-102.226 -249.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.559.327 4.219.939
Alınan Faiz
1.009.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -140.230 -61.699
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.640 -9.923
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.812.685 1.305.598
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
145.319 5.550.217
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.675.031 -4.030.171
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-100.181 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-100.181 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.255 -4.563
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -7.255 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -4.563
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.276.112 -258.753
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-899.425 48.868
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.324.062 -7.595.670
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-181.367 -248.759
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.505.429 -7.346.911
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.505.429 -7.346.911
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.194.221 -2.141.755
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.194.221 -2.141.755
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.673.821 12.648.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.479.600 10.506.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.688.349 31.732.987
Finansal Yatırımlar
5 34.195.576 31.665.864
Ticari Alacaklar
7 105.769.435 101.988.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,28 98.983 156.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 105.670.452 101.832.404
Diğer Alacaklar
276.150 265.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 276.150 265.658
Peşin Ödenmiş Giderler
850.730 532.141
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 850.730 532.141
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10,26 69.632 53.992
ARA TOPLAM
168.849.872 166.239.545
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
168.849.872 166.239.545
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.327.091 1.213.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.327.091 1.213.377
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.381.830 1.559.007
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 67.576.112 66.300.000
Maddi Duran Varlıklar
13 532.482 587.234
Binalar
13 195.705 197.473
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 62.077 67.237
Mobilya ve Demirbaşlar
13 202.552 233.676
Özel Maliyetler
13 72.148 88.848
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.741.036 1.816.554
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.741.036 1.816.554
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.411.768 986.481
Diğer Duran Varlıklar
1.690.013 1.587.786
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 1.690.013 1.587.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.660.332 74.050.439
TOPLAM VARLIKLAR
244.510.204 240.289.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 71.298.790 61.517.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 71.298.790 61.517.406
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 71.298.790 61.517.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.728.844 1.630.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.728.844 1.630.182
Banka Kredileri
6 1.728.844 1.630.182
Ticari Borçlar
7 68.742.835 71.747.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,28 341.122 607.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 68.401.713 71.139.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 540.855 479.678
Diğer Borçlar
8 641.485 634.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 641.485 634.753
ARA TOPLAM
142.952.809 136.009.061
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.952.809 136.009.061
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 52.403.656 52.575.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 52.403.656 52.575.516
Banka Kredileri
6 52.403.656 52.575.516
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.807.655 1.649.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.807.655 1.649.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.211.311 54.224.616
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.164.120 190.233.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.122.340 19.971.181
Ödenmiş Sermaye
19 30.961.056 30.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
19 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
674.673 668.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 3.109.587 3.108.947
Yasal Yedekler
19 3.109.587 3.108.947
Diğer Yedekler
19 2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -17.227.034 -19.400.325
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.769.809 2.258.694
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.223.744 30.085.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.346.084 50.056.307
TOPLAM KAYNAKLAR
244.510.204 240.289.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 77.021.846 96.512.907
Satışların Maliyeti
20 -69.292.959 -90.458.708
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.728.887 6.054.199
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.728.887 6.054.199
Genel Yönetim Giderleri
21,22 -6.222.251 -5.482.380
Pazarlama Giderleri
21,22 -474.424 -483.792
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21,22 -2.160 -1.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.389.715 2.212.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.316.095 -335.108
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.103.672 1.964.018
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -177.177 33.053
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.926.495 1.997.071
Finansman Giderleri
25 -4.880.639 -2.598.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.954.144 -601.195
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
425.287 -85.663
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 425.287 -85.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.528.857 -686.858
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.528.857 -686.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-759.048 -522.743
Ana Ortaklık Payları
-1.769.809 -164.115
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.528.857 -686.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-759.048 -522.743
Ana Ortaklık Payları
-1.769.809 -164.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682735


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.455 Değişim: 1,69% Hacim : 7.761 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.046 18.01.2019 Yüksek 98.662
Açılış: 97.193
5,3221 Değişim: -0,27%
Düşük 5,3186 19.01.2019 Yüksek 5,3776
Açılış: 5,33625
6,0478 Değişim: -0,72%
Düşük 6,0418 19.01.2019 Yüksek 6,1423
Açılış: 6,09195
219,15 Değişim: -1,13%
Düşük 219,10 18.01.2019 Yüksek 223,02
Açılış: 221,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.