KAP ***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 - 22:50

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 867.862.167 592.746.008 230.460.242 241.733.395
Satışların Maliyeti
17 -714.763.671 -513.254.315 -176.633.518 -213.212.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.098.496 79.491.693 53.826.724 28.521.105
BRÜT KAR (ZARAR)
153.098.496 79.491.693 53.826.724 28.521.105
Genel Yönetim Giderleri
18 -34.974.618 -31.572.593 -12.034.987 -10.268.871
Pazarlama Giderleri
18 -58.847.993 -43.249.957 -21.797.633 -15.195.483
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.018.710 -1.726.824 -442.730 -521.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 80.661.221 14.687.504 49.686.921 2.138.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -153.663.983 -16.376.170 -88.500.495 -6.050.006
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.745.587 1.253.653 -19.262.200 -1.375.894
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 291.224 11.102 2.250 6.360
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -297.170 -278.394 -297.170 -133.511
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.751.533 986.361 -19.557.120 -1.503.045
Finansman Gelirleri
22 127.070.766 24.287.674 93.465.789 5.482.946
Finansman Giderleri
23 -217.338.431 -69.353.778 -146.048.516 -21.817.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-106.019.198 -44.079.743 -72.139.847 -17.837.620
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.776.321 12.039.212 13.332.638 4.835.305
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -136.463 -106.620 -89.817 -15.842
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 15.912.784 12.145.832 13.422.455 4.851.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-90.242.877 -32.040.531 -58.807.209 -13.002.315
DÖNEM KARI (ZARARI)
-90.242.877 -32.040.531 -58.807.209 -13.002.315
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16 -90.242.877 -32.040.531 -58.807.209 -13.002.315
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) -1,07430000 -0,38140000 -0,70010000 -0,15480000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.419.707 86.901.880 -1.963.156 163.579.754 34.863.033 -46.336.647 262.464.571 262.464.571
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
58.580.293 -56.752.454 -1.404.125 -46.760.361 46.336.647 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.323.234 -32.040.531 -35.363.765 -35.363.765
Dönem Karı (Zararı)
-32.040.531 -32.040.531 -32.040.531
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.323.234 -3.323.234 -3.323.234
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -32.040.531 227.100.806 0 227.100.806
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -48.388.364 628.126.018 0 628.126.018
Transferler
0 0 46.297 -48.434.661 48.388.364 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.243.524 -90.242.877 -91.486.401 -91.486.401
Dönem Karı (Zararı)
-90.242.877 -90.242.877 -90.242.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.243.524 -1.243.524 -1.243.524
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -6.529.914 162.221.926 -60.331.989 -90.242.877 536.639.617 536.639.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.319.078 -28.999.663
Dönem Karı (Zararı)
16 -90.242.877 -32.040.531
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
197.770.286 57.350.181
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 25.280.222 17.774.235
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.080.259 2.333.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.080.259 2.333.808
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.046.531 14.540.127
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -10.743.741 -7.297.212
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 34.790.272 21.837.339
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
149.131.267 29.629.700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -15.776.321 -12.039.212
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.946 267.292
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 5.946 267.292
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.002.382 4.844.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-120.589.079 -51.965.486
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.197.776 11.916.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-15 -54.795.402 -15.237.131
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -173.020.088 -117.608.186
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.395.726 66.248.086
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.174.186 15.640.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.145.725 -12.925.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.145.725 -12.925.444
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.061.670 -26.655.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.247.874 -1.529.967
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.009.534 -813.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.683.858 -20.954.665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
386.368 21.123
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-21 386.368 21.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.070.226 -20.975.788
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.995.362 -6.558.674
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -27.074.864 -14.417.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.030.313 -2.436.688
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
455.669.157 119.286.403
Kredilerden Nakit Girişleri
455.669.157 119.286.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-469.835.100 -109.649.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-469.835.100 -109.649.000
Ödenen Faiz
-29.706.866 -19.310.052
Alınan Faiz
10.842.496 7.235.961
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.033.249 -52.391.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.033.249 -52.391.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 98.357.461 119.642.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.324.212 67.251.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-90.242.877 -32.040.531 -58.807.209 -13.002.315
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.243.524 -3.323.234 -1.243.524 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.554.405 -4.154.043 -1.554.405 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 310.881 830.809 310.881 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 310.881 830.809 310.881 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.243.524 -3.323.234 -1.243.524 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-91.486.401 -35.363.765 -60.050.733 -13.002.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-91.486.401 -35.363.765 -60.050.733 -13.002.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.336.887 98.468.892
Ticari Alacaklar
322.366.319 325.294.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 861.985 2.344.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 321.504.334 322.949.896
Diğer Alacaklar
1.657.673 892.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.657.673 892.645
Stoklar
8 510.286.355 337.266.267
Peşin Ödenmiş Giderler
15 57.257.593 15.287.737
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 873.071 927.758
Diğer Dönen Varlıklar
15 52.280.442 40.165.237
ARA TOPLAM
958.058.340 818.303.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
958.058.340 818.303.047
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 186 186
Maddi Duran Varlıklar
9 562.676.988 569.283.614
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.887.729 65.883.413
Şerefiye
11 2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 80.546.734 63.542.418
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.159.458 13.733
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
647.724.361 635.180.946
TOPLAM VARLIKLAR
1.605.782.701 1.453.483.993
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 383.789.531 243.575.134
Ticari Borçlar
364.169.450 296.879.346
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 209.403.304 209.917.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 154.766.146 86.961.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 3.936.528 4.531.279
Diğer Borçlar
802.243 1.180.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 793.134 1.171.403
Türev Araçlar
28 320.429 0
Ertelenmiş Gelirler
15 65.380.518 30.505.046
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.937.558 18.427.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.862.630 3.107.996
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 21.074.928 15.319.380
ARA TOPLAM
842.336.257 595.098.693
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
842.336.257 595.098.693
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 189.010.000 189.175.667
Ertelenmiş Gelirler
15 10.192.334 642.247
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.835.693 19.448.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 22.835.693 19.448.903
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 4.768.800 20.992.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.806.827 230.259.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.069.143.084 825.357.975
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 536.639.617 628.126.018
Ödenmiş Sermaye
16 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
410.843.131 412.086.655
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 410.843.131 412.086.655
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 162.221.926 162.175.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -60.331.989 -11.897.328
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -90.242.877 -48.388.364
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16 536.639.617 628.126.018
TOPLAM KAYNAKLAR
1.605.782.701 1.453.483.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718066


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.