KAP ***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 20:27
0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.243 -34.525 43.780.400 43.554.632 43.554.632
Dönem Karı (Zararı)
43.780.400 43.780.400 43.780.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.243 -34.525 -225.768 -225.768
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.592.708 43.780.400 329.622.575 329.622.575
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.592.708 43.780.400 329.622.575 329.622.575
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-270.869 -270.869 -270.869
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-270.869 -270.869 -270.869
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.321.839 43.780.400 329.351.706 329.351.706
Transferler
3.648.218 -3.648.218
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
675.550 63.657 33.792.833 34.532.040 34.532.040
Dönem Karı (Zararı)
33.792.833 33.792.833 33.792.833
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
675.550 63.657 739.207 739.207
Kar Payları
-40.132.182 -40.132.182 -40.132.182
Dönem Sonu Bakiyeler
19 73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 106.076.013 10.321.839 33.792.833 323.751.564 323.751.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.423.754 94.989.579
Dönem Karı (Zararı)
33.792.833 43.780.400
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.063.936 51.012.198
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 26.733.964 23.929.646
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
54.687 -116.675
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 96.687 -206.194
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -42.000 89.519
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.695.727 2.771.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.534.139 1.751.564
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 251.836 19.283
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 725.009 676.851
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.184.743 323.589
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23,25 25.578.890 13.555.215
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 -5.309 908.382
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 131.279 -589.710
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
131.279 -589.710
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 7.955.992 10.092.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -81.294 461.974
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.294 461.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.003.630 10.851.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -25.074.079 -21.225.286
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -32.608.879 18.699.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.534.800 -39.924.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9,18 -9.115.323 1.692.967
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -27.463.362 6.609.394
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.731.922 18.426.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.590.843 11.905.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.322.765 6.520.485
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-618.944 5.347.937
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.853.139 105.644.058
Ödenen Temettüler
-40.022.045 0
Alınan Faiz
3.534.034 1.698.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -3.112.347 -1.983.210
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -10.676.535 -10.370.090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.127.585 -16.053.231
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.476 882.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -30.271.061 -28.685.045
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 11.748.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.381.324 -10.593.733
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.542.703 4.278.746
Ödenen Faiz
-24.856.418 -16.139.116
Alınan Faiz
1.695.039 1.266.637
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.829.985 68.342.615
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.829.985 68.342.615
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.455.109 11.112.494
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 97.285.094 79.455.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 97.426.839 79.510.694
Ticari Alacaklar
6 203.662.455 178.699.007
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 48.521.806 15.912.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
155.140.649 162.786.080
Diğer Alacaklar
7 147.636 693.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
147.636 693.046
Stoklar
8 59.851.394 32.388.032
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.599.433 1.675.441
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.599.433 1.675.441
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.688.802 318.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.688.802 318.220
ARA TOPLAM
368.376.559 293.284.440
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
368.376.559 293.284.440
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 0 15.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 15.933
Diğer Alacaklar
7 1.327.033 712.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.327.033 712.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 36.227.763 36.472.711
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 7.753.524 7.619.053
Maddi Duran Varlıklar
11 265.691.662 261.753.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.310.507 5.865.902
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.310.507 5.865.902
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.671.205 9.358
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 3.925.020 4.579.356
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
323.906.714 317.028.906
TOPLAM VARLIKLAR
692.283.273 610.313.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 239.078.778 134.130.772
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 12.085.417 7.594.919
Ticari Borçlar
6 50.302.080 59.034.002
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 22.889.767 21.298.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.412.313 37.735.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.453.817 1.881.037
Diğer Borçlar
7 5.932.162 2.839.263
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.828.662 1.529.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.103.500 1.309.564
Ertelenmiş Gelirler
9 16.756.927 18.274.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16.756.927 18.274.894
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 106.245 3.338.620
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.690.228 4.999.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 809.636 1.766.479
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.880.592 3.232.979
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 322.190 870.442
ARA TOPLAM
330.727.844 232.963.407
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
330.727.844 232.963.407
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 25.000.000 35.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.803.865 12.727.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.799.787 9.128.996
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.004.078 3.598.368
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.803.865 47.727.364
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
368.531.709 280.690.771
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
323.751.564 329.622.575
Ödenmiş Sermaye
19 73.000.000 73.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 101.227.638 101.227.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
210.892 210.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-877.651 -1.616.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-691.990 -1.367.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-691.990 -1.367.540
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-185.661 -249.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
106.076.013 102.427.795
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.321.839 10.592.708
Net Dönem Karı veya Zararı
33.792.833 43.780.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
323.751.564 329.622.575
TOPLAM KAYNAKLAR
692.283.273 610.313.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 376.700.918 359.730.371
Satışların Maliyeti
21 -273.326.968 -253.844.454
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.373.950 105.885.917
BRÜT KAR (ZARAR)
103.373.950 105.885.917
Genel Yönetim Giderleri
22 -26.948.996 -22.486.549
Pazarlama Giderleri
22 -11.322.694 -8.790.623
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -248.685 -191.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 16.218.962 5.806.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -10.104.415 -9.603.875
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.968.122 70.619.845
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.209.109 1.045.493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.189.513 -2.220.152
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -131.279 589.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.856.439 70.034.896
Finansman Gelirleri
25 1.781.199 1.319.562
Finansman Giderleri
25 -30.888.813 -17.481.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.748.825 53.872.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.955.992 -10.092.079
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -7.444.160 -11.300.653
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -511.832 1.208.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.792.833 43.780.400
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.792.833 43.780.400
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27 33.792.833 43.780.400
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık hissedarlarına ait bin pay başına kazanç 27 0,46291552 0,59973151
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
739.207 -225.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 844.438 -239.054
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3 63.657 -34.525
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.657 -34.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-168.888 47.811
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -168.888 47.811
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
739.207 -225.768
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.532.040 43.554.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.532.040 43.554.632http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744346


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.