KAP ***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:48

***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.176.297 -214.793 49.058.331 10.592.708 53.369.464 286.067.943 286.067.943
Transferler
53.369.464 -53.369.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-163.071 -20.446 32.459.516 32.275.999 32.275.999
Dönem Karı (Zararı)
32.459.516 32.459.516 32.459.516
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-163.071 -20.446 -183.517 -183.517
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.339.368 -235.239 102.427.795 10.592.708 32.459.516 318.343.942 318.343.942
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.592.708 43.780.400 329.622.575 329.622.575
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-270.869 -270.869 -270.869
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-270.869 -270.869 -270.869
Transferler
3.648.218 -3.648.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.222 5.941 32.051.865 32.137.028 32.137.028
Dönem Karı (Zararı)
32.051.865 32.051.865 32.051.865
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
79.222 5.941 85.163 85.163
Kar Payları
-40.132.182 -40.132.182 -40.132.182
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.288.318 -243.377 106.076.013 10.321.839 32.051.865 321.356.552 321.356.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.656.164 66.159.981
Dönem Karı (Zararı)
32.051.865 32.459.516
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.160.323 38.556.307
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.087.974 17.794.352
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
586.638 619
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 586.638 619
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.859.600 1.307.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.567.099 260.470
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-97.197 -350.817
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
684.840 651.919
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.704.858 746.184
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.068.324 10.839.965
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.801 157.954
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-491.927 -258.604
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-491.927 -258.604
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 9.134.573 8.221.167
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-74.058 493.098
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-74.058 493.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89.248.462 1.461.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.990.579 -8.084.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.991.924 15.872.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.998.655 -23.956.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.220.567 1.140.427
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.427.395 -3.951.969
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.211.982 11.530.196
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.215.547 8.333.268
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.427.529 3.196.928
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.397.939 827.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.036.274 72.477.822
Ödenen Temettüler
-40.022.045 0
Alınan Faiz
3.354.051 1.260.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.915.314 -1.699.726
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.036.582 -5.879.098
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.061.753 -13.609.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.607 821.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -14.168.360 -26.180.412
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 11.748.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.564.162 -34.893.620
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.101.835 -25.263.388
Ödenen Faiz
-15.530.086 -9.630.232
Alınan Faiz
992.413 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.846.245 17.656.526
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.846.245 17.656.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.455.109 11.112.494
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 113.301.354 28.769.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 113.613.580 79.510.694
Ticari Alacaklar
6 231.998.954 178.699.007
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 40.904.851 15.912.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
191.094.103 162.786.080
Diğer Alacaklar
224.490 693.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
224.490 693.046
Stoklar
7 50.815.427 32.388.032
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.832.806 1.675.441
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.832.806 1.675.441
Diğer Dönen Varlıklar
724.125 318.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
724.125 318.220
ARA TOPLAM
401.209.382 293.284.440
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
401.209.382 293.284.440
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 0 15.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 15.933
Diğer Alacaklar
944.523 712.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
944.523 712.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 36.793.252 36.472.711
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 7.401.644 7.619.053
Maddi Duran Varlıklar
10 256.405.263 261.753.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.479.708 5.865.902
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.479.708 5.865.902
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.903.458 9.358
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.781.127 4.579.356
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
313.708.975 317.028.906
TOPLAM VARLIKLAR
714.918.357 610.313.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 262.236.712 134.130.772
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 10.922.639 7.594.919
Ticari Borçlar
6 52.822.020 59.034.002
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 30.514.471 21.298.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.307.549 37.735.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.972.335 1.881.037
Diğer Borçlar
4.862.804 2.839.263
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.719.376 1.529.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.143.428 1.309.564
Ertelenmiş Gelirler
8 13.413.064 18.274.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13.413.064 18.274.894
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.631.804 3.338.620
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.939.584 4.999.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
728.673 1.766.479
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.210.911 3.232.979
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
234.987 870.442
ARA TOPLAM
355.035.949 232.963.407
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
355.035.949 232.963.407
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 25.000.000 35.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.525.856 12.727.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.518.276 9.128.996
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.007.580 3.598.368
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.525.856 47.727.364
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
393.561.805 280.690.771
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
321.356.552 329.622.575
Ödenmiş Sermaye
14 73.000.000 73.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 101.227.638 101.227.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
210.892 210.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.531.695 -1.616.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.288.318 -1.367.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.288.318 -1.367.540
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-243.377 -249.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 106.076.013 102.427.795
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.321.839 10.592.708
Net Dönem Karı veya Zararı
32.051.865 43.780.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
321.356.552 329.622.575
TOPLAM KAYNAKLAR
714.918.357 610.313.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 293.433.963 253.266.002 95.024.321 104.492.075
Satışların Maliyeti
17 -211.765.198 -177.509.319 -65.764.315 -69.259.433
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.668.765 75.756.683 29.260.006 35.232.642
BRÜT KAR (ZARAR)
81.668.765 75.756.683 29.260.006 35.232.642
Genel Yönetim Giderleri
-20.027.574 -14.762.181 -7.525.476 -4.148.590
Pazarlama Giderleri
-8.782.490 -6.295.148 -2.785.952 -2.457.764
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-189.668 -152.750 -63.567 -41.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 14.917.063 5.890.229 4.796.993 1.712.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -9.455.929 -7.333.723 -4.027.788 -2.540.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.130.167 53.103.110 19.654.216 27.756.878
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 873.014 734.658 303.142 241.052
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -897.096 -1.773.115 -293.545 -883.631
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 491.927 258.604 -832.844 838.653
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.598.012 52.323.257 18.830.969 27.952.952
Finansman Gelirleri
19 1.249.054 629.221 563.969 482.771
Finansman Giderleri
19 -18.660.628 -12.271.795 -9.147.343 -4.059.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.186.438 40.680.683 10.247.595 24.376.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.134.573 -8.221.167 -2.548.530 -4.787.611
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.329.766 -7.825.566 -2.640.588 -4.425.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.804.807 -395.601 92.058 -362.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.051.865 32.459.516 7.699.065 19.588.585
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.051.865 32.459.516 7.699.065 19.588.585
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16 32.051.865 32.459.516 7.699.065 19.588.585
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık hissedarlarına ait bin pay başına kazanç 16 0,43906664 0,44465090 0,10546664 0,26833678
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
85.163 -183.517 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
99.028 -203.839 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3 5.941 -20.446 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.941 -20.446 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.806 40.768 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-19.806 40.768 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.163 -183.517 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.137.028 32.275.999 7.699.065 19.588.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.137.028 32.275.999 7.699.065 19.588.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719135


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.105 Değişim: 0,86% Hacim : 5.228 Mio.TL Son veri saati : 17:12
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.583
Açılış: 95.462
5,7239 Değişim: 1,15%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3479 Değişim: 1,16%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3723
Açılış: 6,2748
276,81 Değişim: 1,64%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 278,00
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.