***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 - 18:29

***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.176.297 -214.793 49.058.331 10.592.708 53.369.464 286.067.943 286.067.943
Transferler
53.369.464 -53.369.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
731.484 731.484 731.484
Dönem Karı (Zararı)
731.484 731.484 731.484
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.176.297 -214.793 102.427.795 10.592.708 731.484 286.799.427 286.799.427
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.592.708 43.780.400 329.622.575 329.622.575
Transferler
3.648.218 -3.648.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.087.814 7.087.814 7.087.814
Dönem Karı (Zararı)
7.087.814 7.087.814 7.087.814
Kar Payları
-40.132.182 -40.132.182 -40.132.182
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 106.076.013 10.592.708 7.087.814 296.578.207 296.578.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.759.056 19.711.495
Dönem Karı (Zararı)
7.087.814 731.484
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.003.057 11.133.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.534.131 5.895.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.171
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -1.171
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.901.559 -52.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
700.778 -866.714
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-119.697 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
483.049 337.438
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.837.429 476.300
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.749.370 3.635.210
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
186.924 489.873
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.045.271 756.463
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.045.271 756.463
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.727.784 446.302
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.440 -34.989
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-51.440 -34.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.487.146 10.653.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.669.244 -7.167.761
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.937.968 -2.443.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
268.724 -4.724.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.391.048 -225.813
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.968.951 3.712.195
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-873.623 2.710.013
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.990.981 3.686.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.864.604 -976.558
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.584.280 11.624.471
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.396.275 22.518.478
Alınan Faiz
332.103 612.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.314.488 -1.004.196
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.380.396 -2.415.218
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.959.902 -15.264.411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.058 69.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -6.863.039 -15.333.718
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.748.883 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.443.528 -11.734.766
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.726.110 -8.861.222
Ödenen Faiz
-6.453.728 -2.873.544
Alınan Faiz
171.146 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-355.626 -7.287.682
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-355.626 -7.287.682
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.455.109 11.112.494
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.099.483 3.824.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.208.532 79.510.694
Ticari Alacaklar
6 185.384.182 178.699.007
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.850.893 15.912.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
162.533.289 162.786.080
Diğer Alacaklar
108.315 693.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
108.315 693.046
Stoklar
7 35.356.983 32.388.032
Peşin Ödenmiş Giderler
3.217.507 1.675.441
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.217.507 1.675.441
Diğer Dönen Varlıklar
358.126 318.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
358.126 318.220
ARA TOPLAM
303.633.645 293.284.440
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
303.633.645 293.284.440
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 0 15.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 15.933
Diğer Alacaklar
939.309 712.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
939.309 712.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 37.517.982 36.472.711
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 7.546.581 7.619.053
Maddi Duran Varlıklar
9 262.262.561 261.753.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.735.926 5.865.902
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.735.926 5.865.902
Peşin Ödenmiş Giderler
176.626 9.358
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 3.766.246 4.579.356
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
317.945.231 317.028.906
TOPLAM VARLIKLAR
621.578.876 610.313.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 150.345.163 134.130.772
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 5.910.000 7.594.919
Ticari Borçlar
6 58.160.379 59.034.002
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 28.289.905 21.298.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.870.474 37.735.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.763.879 1.881.037
Diğer Borçlar
42.524.291 2.839.263
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 38.643.438 1.529.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.880.853 1.309.564
Ertelenmiş Gelirler
13.141.882 18.274.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13.141.882 18.274.894
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 872.898 3.338.620
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.483.212 4.999.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
242.891 1.766.479
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.240.321 3.232.979
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.789.404 870.442
ARA TOPLAM
281.991.108 232.963.407
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
281.991.108 232.963.407
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 30.000.000 35.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.009.561 12.727.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.274.789 9.128.996
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.734.772 3.598.368
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.009.561 47.727.364
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
325.000.669 280.690.771
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
296.578.207 329.622.575
Ödenmiş Sermaye
11 73.000.000 73.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 101.227.638 101.227.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
210.892 210.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.616.858 -1.616.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.367.540 -1.367.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.367.540 -1.367.540
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-249.318 -249.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 106.076.013 102.427.795
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.592.708 10.592.708
Net Dönem Karı veya Zararı
7.087.814 43.780.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
296.578.207 329.622.575
TOPLAM KAYNAKLAR
621.578.876 610.313.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 83.663.758 62.149.254
Satışların Maliyeti
14 -67.113.415 -50.890.585
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.550.343 11.258.669
BRÜT KAR (ZARAR)
16.550.343 11.258.669
Genel Yönetim Giderleri
-6.012.547 -2.953.852
Pazarlama Giderleri
-2.845.123 -1.809.518
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-64.784 -60.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.998.744 2.479.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.589.384 -2.098.068
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.037.249 6.815.919
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 310.656 264.900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -309.182 -411.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.045.271 -756.463
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.083.994 5.913.301
Finansman Gelirleri
224.609 0
Finansman Giderleri
-4.493.005 -4.735.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.815.598 1.177.786
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.727.784 -446.302
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -914.674 -41.527
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -813.110 -404.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.087.814 731.484
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.087.814 731.484
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13 7.087.814 731.484
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait bin pay kazanç 13 0,10000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.087.814 731.484
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.087.814 731.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682016


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,00% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2857 Değişim: 0,13%
Düşük 5,2703 18.02.2019 Yüksek 5,2927
Açılış: 5,27905
5,9802 Değişim: 0,26%
Düşük 5,9550 18.02.2019 Yüksek 5,9922
Açılış: 5,9646
224,88 Değişim: 0,29%
Düşük 223,94 18.02.2019 Yüksek 225,23
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.