***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2018 - 20:08

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.158 0 0 0 997.649 795.191 1.792.840 3.691.004 463 3.691.467
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -235.470 -32.746 0 -268.216 0 -268.216
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.158 0 0 0 762.179 762.445 1.524.624 3.422.788 463 3.423.251
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.904 0 0 0 657.041 -686.945 -29.904 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.483 0 0 0 0 0 343.703 343.703 347.186 -5 347.181
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343.703 343.703 343.703 -5 343.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.483 0 0 0 0 0 0 0 3.483 0 3.483
Sermaye Arttırımı
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.500 -75.500 -75.500 0 -75.500
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 4.167 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 489.513 124.062 0 0 0 1.419.220 343.703 1.762.923 3.694.474 458 3.694.932
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 0 0 209.087 5.246 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 540.690 124.062 0 0 0 1.687.436 1.387.770 3.075.206 5.047.666 542 5.048.208
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -268.216 -11.869 -280.085 -280.085 0 -280.085
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 0 0 209.087 5.246 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 540.690 124.062 0 0 0 1.419.220 1.375.901 2.795.121 4.767.581 542 4.768.123
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.624 0 0 0 1.242.677 -1.291.301 -48.624 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.138 0 0 0 0 0 0 0 5.138 0 0 0 0 0 5.138 0 0 0 0 0 351.361 351.361 356.499 -19 356.480
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351.361 351.361 351.361 -19 351.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.138 0 0 0 0 0 0 0 5.138 0 0 0 0 0 5.138 0 0 0 0 0 0 0 5.138 0 5.138
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.600 -84.600 -84.600 0 -84.600
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 0 0 209.087 10.384 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 545.828 172.686 0 0 0 2.661.897 351.361 3.057.258 5.039.480 523 5.040.003


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-605.029 -146.045
Dönem Karı (Zararı)
351.342 343.698
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
227.010 -177.708
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40.052 29.954
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.329 1.273
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.302 349
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.027 924
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.508 26.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 6.595 5.160
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.549 -10.566
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
44.237 23.782
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.127 8.391
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
50.582 45.891
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-74.338 -54.976
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
124.920 100.867
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.701 -8.120
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-36.294 -37.687
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 4.984 6.041
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
84.159 -198.391
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
10.406 -14.108
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.417 -29.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.152.599 -289.750
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-591.798 198.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.153 -12.511
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-282.059 -87.694
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-344.833 -257.239
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.148 -46.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.107 -16.473
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
562 343
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-1.317 -119
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
230.439 -15.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.491 -53.245
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-574.247 -123.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -4.625 -4.062
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-25.440 -17.796
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-717 -427
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-139.283 -107.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39 322
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-135.201 -103.619
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.610 -34.393
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -86.591 -69.226
Alınan Temettüler
18 700 8.938
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.821 -13.491
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.782 -72.347
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.582 202.748
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.961 -281.461
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
19 0 0
Ödenen Faiz
26 -954 -3.453
Alınan Faiz
6.551 9.819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-789.094 -326.242
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.230 32.432
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-781.864 -293.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.261.753 1.167.894
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 479.889 874.084


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 480.402 1.262.904
Ticari Alacaklar
5 2.188.302 1.581.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 804.755 460.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.383.547 1.120.388
Diğer Alacaklar
7 99.602 112.761
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 34
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99.602 112.727
Stoklar
7 2.506.513 2.221.631
Peşin Ödenmiş Giderler
8 915.534 657.683
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 132.644 92.555
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
782.890 565.128
Diğer Dönen Varlıklar
283.596 222.179
ARA TOPLAM
6.473.949 6.058.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.473.949 6.058.387
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
568.914 568.914
Ticari Alacaklar
5 1.477.700 1.574.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 932.349 1.085.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
545.351 489.277
Diğer Alacaklar
666 661
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
666 661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 85.413 83.324
Maddi Duran Varlıklar
9 1.112.198 1.090.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 955.644 891.216
Peşin Ödenmiş Giderler
8 529.712 442.731
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 301.704 165.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
228.008 277.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 689.186 650.775
Diğer Duran Varlıklar
303.670 276.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.723.103 5.580.209
TOPLAM VARLIKLAR
12.197.052 11.638.596
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 406.916 404.312
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 50.933 67.624
Ticari Borçlar
5 1.691.467 1.790.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 538.643 512.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.152.824 1.277.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 44.026 46.133
Diğer Borçlar
86.670 1.494
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 84.656 65
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.014 1.429
Devlet Teşvik ve Yardımları
40.326 41.643
Ertelenmiş Gelirler
8 1.120.568 900.106
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 887.573 686.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
232.995 213.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.117 717
Kısa Vadeli Karşılıklar
464.033 425.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 43.954 42.301
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 420.079 383.606
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.815 13.546
ARA TOPLAM
3.910.871 3.691.713
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.910.871 3.691.713
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 47.751 62.207
Ticari Borçlar
5 1.237.203 1.262.015
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.064.823 1.048.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
172.380 213.639
Diğer Borçlar
92 105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
92 105
Ertelenmiş Gelirler
8 1.749.148 1.642.766
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 1.290.827 1.461.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
458.321 181.420
Uzun Vadeli Karşılıklar
211.984 211.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 169.059 168.742
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 42.925 42.925
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.246.178 3.178.760
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.157.049 6.870.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.039.480 4.767.581
Ödenmiş Sermaye
14 1.000.000 1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 98.621 98.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
209.087 209.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
209.087 209.087
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
207.431 207.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.656 1.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
545.828 540.690
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.384 5.246
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
535.444 535.444
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
535.444 535.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 172.686 124.062
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.661.897 1.419.220
Net Dönem Karı veya Zararı
351.361 1.375.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
523 542
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.040.003 4.768.123
TOPLAM KAYNAKLAR
12.197.052 11.638.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.365.199 1.074.069
Satışların Maliyeti
15 -1.033.314 -761.077
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
331.885 312.992
BRÜT KAR (ZARAR)
331.885 312.992
Genel Yönetim Giderleri
-44.339 -39.973
Pazarlama Giderleri
-25.397 -22.930
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-18.841 -12.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 508.878 410.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -375.395 -307.350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
376.791 340.601
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 29 8.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -2.001 8.120
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
374.819 357.685
Finansman Gelirleri
18 61.527 79.204
Finansman Giderleri
19 -121.298 -130.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
315.048 306.011
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 36.294 37.687
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.117 -1.221
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38.411 38.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
351.342 343.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
351.342 343.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19 -5
Ana Ortaklık Payları
20 351.361 343.703
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.138 3.483
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.138 3.483
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.138 3.483
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
356.480 347.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19 -5
Ana Ortaklık Payları
356.499 347.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680646


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.971 Değişim: 0,00% Hacim : 6.128 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.618 20.02.2019 Yüksek 102.543
Açılış: 101.990
5,3248 Değişim: -0,02%
Düşük 5,3175 21.02.2019 Yüksek 5,3428
Açılış: 5,3261
6,0436 Değişim: 0,01%
Düşük 6,0302 21.02.2019 Yüksek 6,0743
Açılış: 6,0428
229,41 Değişim: 0,03%
Düşük 228,85 21.02.2019 Yüksek 230,40
Açılış: 229,34

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.