KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 18:29
KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038
Transferler
-7.600 -1.787.943 1.787.943 -7.600
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.207 103.560 992.615 9.661.567 9.661.567
Dönem Karı (Zararı)
10.091.155 10.091.155 -5.380.165
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.207 103.560 992.615 -429.588
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.593.970
Dönem Sonu Bakiyeler
21 10.000.000 -104.479 1.499.678 8.192 0 551.682 -1.210.012 10.091.155 20.836.216 3.115.624 23.951.840
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345
Transferler
11.791.615 -11.791.615
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69 -6.530
Dönem Karı (Zararı)
-16.791.640 -16.791.640 1.192.345 -15.599.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69 -6.530 -6.599 -28.398 -34.997
Dönem Sonu Bakiyeler
21 10.000.000 1.906.038 -4.627 1.257.381 46.480 1.137.002 11.752.321 -16.791.640 9.302.955 3.941.098 13.244.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.650.477 -15.568.477
Dönem Karı (Zararı)
-15.599.295 10.091.155
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-15.599.295 10.091.155
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.841.980 78.023
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55.318 75.713
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
399.915
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
399.915
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-23.049.081 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
99.841
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-23.148.922 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.866.475
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.866.475
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.885.393 2.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.588.428 -20.858.201
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 7.795.189
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
43.059 20.240.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.059 20.240.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.564.267 3.322.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.564.267 3.322.412
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 13.597.287
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.694
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-418.873 -54.065.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-418.873 -54.065.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.451.434 -11.748.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.181.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.451.434 -10.566.537
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.852.847 -10.689.023
Alınan Faiz
558.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.405 -3.107.526
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-871.316
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-900.612
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.659.051
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-199.997 50.719.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-199.997 3.645.373
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-199.997 3.645.373
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.095.665
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-48.022.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
604.502 -35.940.018
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
604.502 -35.940.018
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
604.502 -35.940.018
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.245.972 -789.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.245.972 -789.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.417.907 826.260
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.935 36.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 171.936 1.417.907
Ticari Alacaklar
7 7.528.658 7.571.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.528.658 7.571.717
Diğer Alacaklar
8 3.907.590 24.988.336
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.072.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.834.957 24.988.336
Peşin Ödenmiş Giderler
10 123.085 131.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
123.085 131.779
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 660 314
Diğer Dönen Varlıklar
20 1.660.313 144.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.660.313 144.180
ARA TOPLAM
13.392.242 34.254.233
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.392.242 34.254.233
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 1.813.571 1.675.724
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.423.848 1.572.050
Şerefiye
3.391.500 1.525.025
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.348 47.025
Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.715 17.715
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.715 17.715
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 5.018.329
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.273.463 3.265.489
TOPLAM VARLIKLAR
23.665.705 37.519.722
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.599.600 6.488.250
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.599.600 6.488.250
Banka Kredileri
6.599.600 5.995.098
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
493.152
Ticari Borçlar
7 497.919 916.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
497.919 916.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 216.430 276.583
Diğer Borçlar
8 254.185 31.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
254.185 31.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.045 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.045 1.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 273.672 63.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
53.137 40.665
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
220.535 23.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.382.827 631.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.382.827 631.011
ARA TOPLAM
10.229.678 8.408.859
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.229.678 8.408.859
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 59.038 93.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
59.038 93.053
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 132.936 139.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.974 232.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.421.652 8.641.377
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.302.955 26.101.194
Ödenmiş Sermaye
21 10.000.000 10.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.906.038 1.906.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 1.299.234 1.305.833
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.299.234 1.305.833
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.257.381 1.263.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.627 -4.558
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.137.002 1.137.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 11.752.321 -39.294
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -16.791.640 11.791.615
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 3.941.098 2.777.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.244.053 28.878.345
TOPLAM KAYNAKLAR
23.665.705 37.519.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 5.138.927 262.928 2.682.657 247.296
Satışların Maliyeti
22 -3.349.437 -363.601 -2.039.074 -311.913
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.789.490 -100.673 643.583 -64.617
BRÜT KAR (ZARAR)
1.789.490 -100.673 643.583 -64.617
Genel Yönetim Giderleri
23 -729.918 -521.836 -388.158 -503.478
Pazarlama Giderleri
23 -23.535 -475.545 0 -469.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 946.947 325.689 359.196 325.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -23.562.312 -462.729 -22.653.646 -462.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.579.328 -1.235.094 -22.039.025 -1.174.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.866.475 11.907.360 318.750 3.000.851
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -164 0 -164
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.712.853 10.672.102 -21.720.275 1.826.160
Finansman Giderleri
27 -573.779 -424.770 -242.446 -424.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-20.286.632 10.247.332 -21.962.721 1.401.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 4.687.337 -156.178 4.896.530 -156.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.687.337 -156.178 4.896.530 -156.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.599.295 10.091.154 -17.066.191 1.245.645
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.599.295 10.091.154 -17.066.191 1.245.645
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.192.345 1.520.449 582.054 -274.804
Ana Ortaklık Payları
-16.791.640 8.570.705 -17.648.245 1.520.449
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -1,56000000 1,01000000 -1,71000000 0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) -1,56000000 1,01000000 -1,71000000 0,12000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.147 91.547 -2.839 12.318
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 -6.530 79.229
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69 15.792 -3.640 15.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.452 -3.474 801 -3.474
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.452 -3.474 801 -3.474
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.147 91.547 -2.839 12.318
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.604.442 10.182.701 -17.069.030 1.257.963
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.192.345 1.529.836 582.054 188.995
Ana Ortaklık Payları
-16.796.787 8.652.865 -17.651.084 1.068.968http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782969


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.