KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 18:16

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 70.053.514 6.343.684 31.320.089 8.003.506 139.711.769 0 139.711.769
Transferler
0 -8.003.506 -8.003.506
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-585.235 2.883.396 2.298.161 1.792.474 4.090.635
Dönem Karı (Zararı)
2.883.396 2.883.396 1.807.817 4.691.213
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-585.235 -585.235 -15.343 -600.578
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
47.788 47.788
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 69.468.279 6.343.684 39.323.595 2.883.396 142.009.930 1.840.262 143.850.192
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 80.808.769 6.343.684 39.323.595 12.640.938 163.107.962 1.953 163.109.915
Transferler
12.640.938 -12.640.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.034.373 3.853.432 38.887.805 242.340 39.130.145
Dönem Karı (Zararı)
3.853.432 3.853.432 192.665 4.046.097
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.034.373 35.034.373 49.675 35.084.048
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 115.843.142 6.343.684 51.964.533 3.853.432 201.995.767 244.293 202.240.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.259.332 -16.759.398
Dönem Karı (Zararı)
4.046.097 4.691.213
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.434.333 5.152.432
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 910.665 979.447
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
329.602 407.724
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 490.339 395.317
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -160.737 12.407
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-245.045 -63.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-245.045 -63.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.274.529 2.256.747
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -496.944 -271.055
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 4.949.629 2.630.293
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 200.927
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-178.156 -303.418
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-702.295 1.052.924
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-702.295 1.052.924
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 11.877.093 520.242
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.216 -1.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.823.402 -19.866.809
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
105.807.742 37.009.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
105.807.742 37.009.414
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.217.377 -25.178.245
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.925.951 -20.753.192
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.945.587 3.819.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-102.871.538 -24.572.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.634.650 -2.050.701
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.853.166 -8.894.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.336.411 -6.332.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.516.755 -2.561.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.657.028 -10.023.164
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.397.696 -6.736.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.298.478 -824.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.519 11.591
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.519 11.591
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.309.997 -836.559
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.309.997 -836.559
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.997.308 14.089.061
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
132.968.041 224.667.122
Kredilerden Nakit Girişleri
132.968.041 224.667.122
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-173.694.260 -209.261.643
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-173.694.260 -209.261.643
Ödenen Faiz
-4.768.033 -1.587.473
Alınan Faiz
496.944 271.055
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.036.454 -3.495.305
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24.909.959 3.021.714
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.126.495 -473.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.860.106 49.746.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.733.611 49.272.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.733.611 82.860.106
Ticari Alacaklar
563.141.306 565.354.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 563.141.306 565.354.063
Diğer Alacaklar
58.200 29.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
58.200 29.903
Türev Araçlar
338.136 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 338.136 0
Stoklar
8 115.675.531 87.817.679
Diğer Dönen Varlıklar
17.640.647 13.724.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.640.647 13.724.175
ARA TOPLAM
759.587.431 749.785.926
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 1.015.180 470.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
760.602.611 750.256.830
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 5.048.603 3.786.627
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
152.947 142.295
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
152.947 142.295
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 6.027.907 5.239.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.229.457 9.168.819
TOPLAM VARLIKLAR
771.832.068 759.425.649
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
99.527.521 109.673.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
99.527.521 109.673.546
Banka Kredileri
5 99.527.521 109.673.546
Ticari Borçlar
361.431.405 393.663.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 4.902.152 2.231.097
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 356.529.253 391.432.739
Türev Araçlar
0 364.159
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 0 364.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 7.476.063 3.177.061
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.876.862 2.030.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.876.862 2.030.811
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.934.253 10.906.049
ARA TOPLAM
477.246.104 519.815.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
477.246.104 519.815.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.520.571 75.649.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.520.571 75.649.928
Banka Kredileri
5 91.520.571 75.649.928
Uzun Vadeli Karşılıklar
825.333 850.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
825.333 850.344
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.345.904 76.500.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
569.592.008 596.315.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
201.995.767 163.107.962
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
115.843.142 80.808.769
Yabancı Para Çevrim Farkları
115.843.142 80.808.769
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 51.964.533 39.323.595
Net Dönem Karı veya Zararı
3.853.432 12.640.938
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
244.293 1.953
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.240.060 163.109.915
TOPLAM KAYNAKLAR
771.832.068 759.425.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 752.156.140 524.535.609 395.775.356 275.548.844
Satışların Maliyeti
13 -709.563.113 -494.896.061 -374.158.835 -260.313.743
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.593.027 29.639.548 21.616.521 15.235.101
BRÜT KAR (ZARAR)
42.593.027 29.639.548 21.616.521 15.235.101
Genel Yönetim Giderleri
14 -10.994.547 -11.069.325 -5.592.647 -5.535.029
Pazarlama Giderleri
14 -10.356.176 -8.180.310 -5.869.403 -4.407.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.426.466 5.431.606 3.663.224 2.735.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.814.465 -5.838.387 -5.881.160 -1.654.568
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.854.305 9.983.132 7.936.535 6.372.851
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.854.305 9.983.132 7.936.535 6.372.851
Finansman Gelirleri
16 9.364.225 2.958.836 3.731.156 2.468.727
Finansman Giderleri
17 -12.295.340 -7.730.513 -4.765.365 -5.573.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.923.190 5.211.455 6.902.326 3.267.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.877.093 -520.242 -8.017.600 728.850
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -11.377.656 -1.896.551 -7.148.259 84.717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -499.437 1.376.309 -869.341 644.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.046.097 4.691.213 -1.115.274 3.996.455
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.046.097 4.691.213 -1.115.274 3.996.455
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
192.665 1.807.817 143.970 1.807.817
Ana Ortaklık Payları
3.853.432 2.883.396 -1.259.244 2.188.638
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,00169000 0,00195000 -0,00046000 0,00167000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,00169000 0,00195000 -0,00046000 0,00167000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.084.048 -600.578 27.320.427 -5.230.296
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.084.048 -600.578 27.320.427 -5.230.296
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
35.084.048 -600.578 27.320.427 -5.230.296
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.084.048 -600.578 27.320.427 -5.230.296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.130.145 4.090.635 26.205.153 -1.233.841
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
242.340 1.792.474 190.880 1.792.474
Ana Ortaklık Payları
38.887.805 2.298.161 26.014.273 -3.026.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703594


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.324 Değişim: 0,00% Hacim : 5.479 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 21.10.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,8434 Değişim: -0,25%
Düşük 5,8392 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,5214 Değişim: -0,19%
Düşük 6,5178 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
279,05 Değişim: -0,20%
Düşük 278,93 22.10.2019 Yüksek 279,95
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.