***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2018 - 18:20

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 70.053.514 6.343.684 31.320.089 8.003.506 139.711.769 0 139.711.769
Transferler
0 -8.003.506 -8.003.506
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.719.718 694.758 5.414.476 5.414.476
Dönem Karı (Zararı)
694.758 694.758 694.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.719.718 4.719.718 4.719.718
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 74.773.232 6.343.684 39.323.595 694.758 145.126.245 0 145.126.245
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 80.808.769 6.343.684 39.323.595 12.640.938 163.107.962 1.953 163.109.915
Transferler
12.640.938 -12.640.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.760.856 5.112.676 12.873.532 51.460 12.924.992
Dönem Karı (Zararı)
5.112.676 5.112.676 48.695 5.161.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.760.856 7.760.856 2.765 7.763.621
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 88.569.625 6.343.684 51.964.533 5.112.676 175.981.494 53.413 176.034.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.438.671 -29.597.821
Dönem Karı (Zararı)
5.161.371 694.758
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.616.939 3.218.492
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 447.160 503.481
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
122.371 126.455
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 244.226 193.110
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -121.855 -66.655
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-543.378 -424.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-543.378 -424.006
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.488.442 769.972
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -294.381 -163.527
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 2.065.825 1.293.806
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -346.942
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-283.002 -13.365
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-746.933 995.087
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-746.933 995.087
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.859.493 1.249.092
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.216 -1.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.493.886 -28.916.078
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
82.184.705 49.745.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
82.184.705 49.745.212
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.263.491 6.176.898
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.930.380 -81.257.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.481.436 1.831.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-68.411.816 -83.089.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.695.982 -1.292.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.327.948 -2.288.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.357.392 2.716.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.970.556 -5.004.946
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.272.196 -25.002.828
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.833.525 -4.594.993
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-349.695 -193.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.216 11.749
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.216 11.749
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-359.911 -205.267
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -359.911 -205.267
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.877.165 30.816.629
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.788.082 166.495.799
Kredilerden Nakit Girişleri
102.788.082 166.495.799
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-137.954.822 -135.148.520
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-137.954.822 -135.148.520
Ödenen Faiz
-2.004.806 -694.177
Alınan Faiz
294.381 163.527
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.788.189 1.025.290
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.740.852 3.263.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.047.337 4.288.380
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.860.106 49.746.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 76.812.769 54.034.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.812.769 82.860.106
Ticari Alacaklar
505.591.429 565.354.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 505.591.429 565.354.063
Diğer Alacaklar
59.266 29.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
59.266 29.903
Türev Araçlar
382.774 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 382.774 0
Stoklar
8 88.649.722 87.817.679
Diğer Dönen Varlıklar
16.808.119 13.724.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.808.119 13.724.175
ARA TOPLAM
688.304.079 749.785.926
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 493.002 470.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
688.797.081 750.256.830
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 3.892.702 3.786.627
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
136.401 142.295
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
136.401 142.295
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 5.847.156 5.239.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.876.259 9.168.819
TOPLAM VARLIKLAR
698.673.340 759.425.649
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.903.060 109.673.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.903.060 109.673.546
Banka Kredileri
5 87.903.060 109.673.546
Ticari Borçlar
342.820.053 393.663.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 4.933.535 2.231.097
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 337.886.518 391.432.739
Türev Araçlar
0 364.159
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 0 364.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 3.714.704 3.177.061
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.281.513 2.030.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.281.513 2.030.811
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.782.569 10.906.049
ARA TOPLAM
442.501.899 519.815.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
442.501.899 519.815.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.225.220 75.649.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.225.220 75.649.928
Banka Kredileri
5 79.225.220 75.649.928
Uzun Vadeli Karşılıklar
911.314 850.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
911.314 850.344
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.136.534 76.500.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
522.638.433 596.315.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
175.981.494 163.107.962
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
88.569.625 80.808.769
Yabancı Para Çevrim Farkları
88.569.625 80.808.769
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 51.964.533 39.323.595
Net Dönem Karı veya Zararı
5.112.676 12.640.938
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
53.413 1.953
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
176.034.907 163.109.915
TOPLAM KAYNAKLAR
698.673.340 759.425.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 356.380.784 248.986.765
Satışların Maliyeti
13 -335.404.278 -234.582.318
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.976.506 14.404.447
BRÜT KAR (ZARAR)
20.976.506 14.404.447
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.401.900 -5.534.296
Pazarlama Giderleri
14 -4.486.773 -3.772.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.763.242 2.696.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.933.305 -4.183.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.917.770 3.610.281
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.917.770 3.610.281
Finansman Gelirleri
16 5.633.069 490.109
Finansman Giderleri
17 -7.529.975 -2.156.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.020.864 1.943.850
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.859.493 -1.249.092
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -4.229.397 -1.981.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 369.904 732.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.161.371 694.758
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.161.371 694.758
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.695 0
Ana Ortaklık Payları
5.112.676 694.758
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,00215000 0,00029000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00215000 0,00029000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.763.621 4.719.718
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.763.621 4.719.718
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.763.621 4.719.718
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.763.621 4.719.718
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.924.992 5.414.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.460 0
Ana Ortaklık Payları
12.873.532 5.414.476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681597


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: 0,00% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5754 Değişim: 0,44%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5880
Açılış: 5,5507
6,3133 Değişim: 0,28%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
236,71 Değişim: 0,38%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.