KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:12
KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 79.693.053 2.064.641 81.757.694 269.234.340 298.375 269.532.715
Transferler
2.064.641 -2.064.641 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.822 14.484.716 14.484.716 -2.236.709 -86.580 -86.580 -2.323.289 1.839.691 1.839.691 14.010.940 -113.696 13.897.244
Dönem Karı (Zararı)
1.839.691 1.839.691 1.839.691 -315.648 1.524.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.822 14.484.716 14.484.716 -2.236.709 -86.580 -86.580 -2.323.289 12.171.249 201.952 12.373.201
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 219.154 -1.557.584 -1.557.584 164.884.881 163.327.297 -5.469.227 -57.550 -57.550 -5.526.777 9.628.221 81.757.694 1.839.691 83.597.385 283.245.280 184.679 283.429.959
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239
Transferler
705.048 -705.048 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.396 25.857.125 25.857.125 -1.179.067 -1.179.067 5.380.572 5.380.572 30.079.026 -144.864 29.934.162
Dönem Karı (Zararı)
5.380.572 5.380.572 5.380.572 -149.363 5.231.209
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.396 25.857.125 25.857.125 -1.179.067 -1.179.067 24.698.454 4.499 24.702.953
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 312.363 -1.557.584 -1.557.584 283.986.044 282.428.460 -13.626.356 -13.626.356 9.628.221 82.462.742 5.380.572 87.843.314 398.586.002 -363.601 398.222.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.408.537 -26.495.906
Dönem Karı (Zararı)
5.231.209 1.524.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.192.074 9.576.278
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.811.280 536.957
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.727.262 625.901
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.152.343 -431.594
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.574.919 1.057.495
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-204.827 97.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-204.827 97.561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.174.139 5.257.982
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 6.174.139 5.257.982
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
844.238 3.023.984
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-160.018 33.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-87.451.958 -32.058.507
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.997.601 142.246.552
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-88.187.785 30.238.143
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.018.733 -5.669.029
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.788.452 -100.320.512
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
95.788.452 -100.320.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
502.132 -443.752
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.558.177 -14.188.335
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.558.177 -14.188.335
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-44.861.351 -73.555.330
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.118.895 -10.366.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-28.445.327 -16.959.252
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
326.432 6.593.008
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-71.028.675 -20.958.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-150.065 -340.708
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.320 -3.428.533
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.202.477 -1.768.479
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-288.142 725.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.265.412 -260.852
Alınan Faiz
977.270 986.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.069.749 -20.213.888
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.952.159 0
Kredilerden Nakit Girişleri
58.952.159 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -15.080.947
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -15.080.947
Ödenen Faiz
-5.882.410 -5.132.941
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.626.930 -45.984.516
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
748.288 2.398.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.878.642 -43.585.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.951.700 73.955.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.073.058 30.369.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.073.058 49.951.700
Ticari Alacaklar
645.917.647 594.408.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 645.917.647 594.408.418
Diğer Alacaklar
2.459.158 2.301.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.459.158 2.301.133
Türev Araçlar
18.646.626 2.229.750
Stoklar
8 316.497.227 210.866.442
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.398.924 3.861.957
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.161.737 6.694.119
Diğer Dönen Varlıklar
10 24.048.723 9.902.934
ARA TOPLAM
1.055.203.100 880.216.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.055.203.100 880.216.453
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
13.090.289 12.893.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.090.289 12.893.324
Diğer Alacaklar
3.377.040 3.156.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.377.040 3.156.540
Maddi Duran Varlıklar
23.436.447 3.239.954
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.373.232 2.498.745
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.373.232 2.498.745
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.483.019 7.010.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.760.027 28.798.833
TOPLAM VARLIKLAR
1.103.963.127 909.015.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
169.721.969 96.701.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
169.721.969 96.701.809
Banka Kredileri
5 166.659.373 96.701.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.062.596 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
177.705 0
Ticari Borçlar
505.145.293 378.195.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 505.145.293 378.195.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.177.593 1.542.828
Diğer Borçlar
4.193.692 11.334.287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.193.692 11.334.287
Türev Araçlar
0 131.908
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.613.945 48.320.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32.360 345.285
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 351.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 351.861
ARA TOPLAM
686.062.557 536.924.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
686.062.557 536.924.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.606.140 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.606.140 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.606.140 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.072.029 3.802.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.072.029 3.802.431
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.678.169 3.802.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
705.740.726 540.727.047
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
398.586.002 368.506.976
Ödenmiş Sermaye
32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
312.363 291.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
282.428.460 256.571.335
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
283.986.044 258.128.919
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.626.356 -12.447.289
Yabancı Para Çevrim Farkları
-13.626.356 -12.447.289
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.628.221 9.628.221
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
82.462.742 81.757.694
Net Dönem Karı veya Zararı
5.380.572 705.048
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-363.601 -218.737
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
398.222.401 368.288.239
TOPLAM KAYNAKLAR
1.103.963.127 909.015.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 673.509.210 483.436.975
Satışların Maliyeti
12 -638.069.572 -456.279.767
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.439.638 27.157.208
BRÜT KAR (ZARAR)
35.439.638 27.157.208
Genel Yönetim Giderleri
13, 14 -12.359.635 -10.613.345
Pazarlama Giderleri
13, 14 -10.790.308 -8.534.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 1.830.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-200.132 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.089.563 9.839.902
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.089.563 9.839.902
Finansman Giderleri
15 -6.014.121 -5.291.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.075.442 4.548.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-844.233 -3.023.984
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-32.360 -2.424.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-811.873 -599.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.231.209 1.524.043
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.231.209 1.524.043
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-149.363 -315.648
Ana Ortaklık Payları
5.380.572 1.839.691
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,63475281 0,47626343
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.857.125 14.484.716
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.857.125 14.484.716
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.154.172 -2.111.515
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.154.172 -2.024.935
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -86.580
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -86.580
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.702.953 12.373.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.934.162 13.897.244
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-144.864 -113.696
Ana Ortaklık Payları
30.079.026 14.010.940http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763017


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.205 Değişim: 0,00% Hacim : 22.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.195 19.10.2020 Yüksek 1.209
Açılış: 1.195
7,8848 Değişim: 0,08%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,8887
Açılış: 7,8787
9,2782 Değişim: 0,03%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,2882
Açılış: 9,2755
482,08 Değişim: -0,05%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 482,80
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.