KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.01.2020 - 17:48
KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -256.460 -256.460 473.600 217.140 0 0 1.571.222 4.232.250 1.214.559 5.446.809 20.543.920 20.543.920
Transferler
13 479.306 735.253 -1.214.559 -479.306 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.707 -35.707 56.800 21.093 0 1.900.115 1.900.115 1.921.208 1.921.208
Sermaye Arttırımı
9.200.000 9.200.000 9.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128
Transferler
13 113.027 1.787.088 -1.900.115 -113.027 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.185 -50.185 -50.185 3.895.160 3.895.160 3.844.975 3.844.975
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.758.144 -8.075.991
Dönem Karı (Zararı)
3.895.160 1.900.115
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.895.160 1.900.115
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.448.742 -160.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 806.496 142.277
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.642.246 -303.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.182.056 -8.657.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.261.201 -3.637.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.261.200 -3.637.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.672.473 -430.762
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.672.473 -430.762
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.218.339 -357.508
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.904.339 1.766.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.904.339 1.766.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
710.166 267.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
321.140 44.140
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
321.140 44.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.038.254 -6.309.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.323.741 -6.324.352
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
285.487 14.682
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.525.958 -6.918.262
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
232.186 -1.157.729
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-486.591 -1.761.444
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.896 1.374
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.896 1.374
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-489.487 -1.762.818
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -224.487 -1.624.818
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -265.000 -138.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.031.188 -42.411.495
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 9.200.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.800.113 -51.611.495
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.800.113 -51.611.495
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-231.075 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.240.365 -52.248.930
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.240.365 -52.248.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.583.585 69.832.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.823.950 17.583.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.821.365 17.811.816
Finansal Yatırımlar
9.267.883 9.929.130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.267.883 9.929.130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 9.267.883 9.929.130
Ticari Alacaklar
7 22.785.563 4.524.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 1 2
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.785.562 4.524.360
Diğer Alacaklar
3.129.405 1.456.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.129.405 1.456.932
Peşin Ödenmiş Giderler
97.741 84.105
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 97.741 84.105
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 356.596 1.772.029
Diğer Dönen Varlıklar
227.451 43.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 227.451 43.993
ARA TOPLAM
58.686.004 35.622.367
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.686.004 35.622.367
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 760.007 759.904
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
760.007 759.904
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
760.007 759.904
Maddi Duran Varlıklar
9 2.741.854 1.664.785
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.490.093 1.664.785
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
1.251.761 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 316.500 136.105
Bilgisayar Yazılımları
316.500 136.105
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 273.753 802.140
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.092.114 3.362.934
TOPLAM VARLIKLAR
62.778.118 38.985.301
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 225.184 3.302.189
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
225.184 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
225.184 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.302.189
Banka Kredileri
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.302.189
Ticari Borçlar
7 22.698.910 2.794.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 5.035 1.410.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.693.875 1.384.513
Diğer Borçlar
504.893 183.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
504.893 183.753
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 548.309 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.721.889 733.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.352.889 642.723
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 369.000 90.475
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.731 34.769
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 41.731 34.769
ARA TOPLAM
25.740.916 7.048.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.740.916 7.048.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.129.305 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.129.305 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.129.305 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
397.794 271.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 397.794 271.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.527.099 271.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.268.015 7.320.173
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.510.103 31.665.128
Ödenmiş Sermaye
13 17.700.000 17.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -342.352 -292.167
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-342.352 -292.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-342.352 -292.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
530.400 530.400
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 530.400 530.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
530.400 530.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.163.555 2.050.528
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
13 442.396 442.396
Yasal Yedekler
13 1.721.159 1.608.132
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.754.591 4.967.503
Net Dönem Karı veya Zararı
3.895.160 1.900.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.510.103 31.665.128
TOPLAM KAYNAKLAR
62.778.118 38.985.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 82.704.810 -74.484.744 -30.203.391
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 8.220.066 4.312.963
BRÜT KAR (ZARAR)
8.220.066 4.312.963
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.188.387 -5.237.850
Pazarlama Giderleri
15 -611.669 -411.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 823.952 216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -743.358 -6.296
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-499.396 -1.342.486
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-499.396 -1.342.486
Finansman Gelirleri
6.176.873 11.460.630
Finansman Giderleri
-691.467 -7.867.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.986.010 2.250.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.090.850 -350.441
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -548.309 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -542.541 -350.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.895.160 1.900.115
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.895.160 1.900.115
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.895.160 1.900.115
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.185 -35.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -64.339 -45.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.154 10.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 14.154 10.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 56.800
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 88.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 88.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -31.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -31.200
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.185 21.093
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.844.975 1.921.208
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.844.975 1.921.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814857


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.342 Değişim: 1,28% Hacim : 27.494 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.344
Açılış: 1.335
7,8855 Değişim: -0,84%
Düşük 7,8461 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,3946 Değişim: -0,92%
Düşük 9,3511 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
458,59 Değişim: -0,73%
Düşük 457,67 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.