KAP ***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2019 - 17:33

***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 30.000.000 6.570.221 -7.155 -7.155 -7.155 137.047 -8.294.467 100.258 28.505.904 28.505.904
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
100.258 -100.258 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.485 -21.485 -21.485 -1.835.928 -1.857.413 -1.857.413
Dönem Karı (Zararı)
-1.835.928 -1.835.928 -1.835.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.485 -21.485 -21.485 -21.485 -21.485
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 30.000.000 6.570.221 -28.640 -28.640 -28.640 137.047 -8.194.209 -1.835.928 26.648.491 26.648.491
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 30.000.000 6.570.221 -28.640 -28.640 -28.640 137.047 -8.194.209 -1.835.928 26.648.491 26.648.491
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.282.878 1.282.878 1.282.878
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 508.349 -2.344.277 1.835.928 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.091 -52.091 -52.091 3.587.216 3.535.125 3.535.125
Dönem Karı (Zararı)
3.587.216 3.587.216 3.587.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.091 -52.091 -52.091 -52.091 -52.091
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.731 -80.731 -80.731 645.396 -9.255.608 3.587.216 34.466.494 34.466.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.955.097 -4.560.605
Dönem Karı (Zararı)
3.587.216 -1.835.928
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.587.216 -1.835.928
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-443.655 -1.086.526
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 515.054 425.786
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
105.351 276.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 84.955 125.706
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 71.932
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 20.396 78.402
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.127.314 -1.263.620
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -2.127.314 -1.263.620
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 1.063.254 -524.732
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.961.960 -1.324.193
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 6.192.298 -1.983.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 6.192.298 -1.983.524
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -1.466.568 11.867.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 -1.466.568 11.867.931
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 10.541 20.107
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -3.963.558 554.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10 -3.963.558 554.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 84.460 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 1.109.453 -11.783.411
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.11 1.109.453 -11.783.411
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.15 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 -4.666 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.666 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.105.521 -4.246.647
Alınan Faiz
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -88.624 -206.789
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-61.800 -107.169
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.253.717 7.716
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Not.7 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -10.640.873 -128.009
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
Not.32 387.156 135.725
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.837.331 1.045.829
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.000.000
Alınan Faiz
Not.33 1.837.331 1.045.829
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-461.289 -3.507.060
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-461.289 -3.507.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 15.211.150 18.718.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 14.749.861 15.211.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 14.776.869 15.308.823
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 1
Ticari Alacaklar
Not.10 4.975.783 11.168.081
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 4.975.783 11.168.081
Diğer Alacaklar
Not.11 7.548.129 5.974.392
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 549.510 1.809.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 6.998.619 4.164.765
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 57.077 67.618
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 84.221 258.142
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
27.442.079 32.777.057
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.442.079 32.777.057
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 1.517.254 159.711
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 11.117.050 831.107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 407.835 567.959
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 407.835 567.959
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 0 842.096
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.042.139 2.400.873
TOPLAM VARLIKLAR
40.484.218 35.177.930
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 2.043.032 6.006.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 2.043.032 6.006.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 84.460 0
Diğer Borçlar
Not.11 3.266.376 2.156.923
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 3.266.376 2.156.923
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 329.017 273.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 64.442 50.717
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 264.575 222.338
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
ARA TOPLAM
5.722.885 8.436.568
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.722.885 8.436.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 0 0
Diğer Borçlar
Not.11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 142.260 92.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 142.260 92.871
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 152.579 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
294.839 92.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.017.724 8.529.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 34.466.494 26.648.491
Ödenmiş Sermaye
Not.27 33.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221
Geri Alınmış Paylar (-)
Not.27 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Not.27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
Not.27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 -80.731 -28.640
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -80.731 -28.640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -80.731 -28.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 645.396 137.047
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 -9.255.608 -8.194.209
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 3.587.216 -1.835.928
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.466.494 26.648.491
TOPLAM KAYNAKLAR
40.484.218 35.177.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 8.598.417 648.190.832
Satışların Maliyeti
Not.28 -5.522.269 -644.804.092
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.076.148 3.386.740
BRÜT KAR (ZARAR)
3.076.148 3.386.740
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -5.282.409 -6.355.346
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -631.936 -655.290
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29-30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 238.976 238.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -89.489 -98.839
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.688.710 -3.484.337
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 387.156 135.725
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
Not.16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.301.554 -3.348.612
Finansman Gelirleri
Not.33 7.123.555 2.667.786
Finansman Giderleri
Not.33 -171.531 -1.679.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.650.470 -2.360.660
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -1.063.254 524.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-128.552 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-934.702 524.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.587.216 -1.835.928
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.587.216 -1.835.928
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.587.216 -1.835.928
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,11480000 0,06120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.091 -21.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-52.091 -21.485
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.692 5.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-66.783 -26.856
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.091 -21.485
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.535.125 -1.857.413
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.535.125 -1.857.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744791


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: 0,00% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 20.09.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,7216 Değişim: -0,37%
Düşük 5,7149 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3089 Değişim: -0,34%
Düşük 6,3048 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
278,69 Değişim: -0,51%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.