***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:12

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -2.950.956 20.885.203 104.544.763 46.915.306 221.028.360 24.486.508 245.514.868
Transferler
46.915.306 -46.915.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
156.749 13.928.657 14.085.406 1.628.028 15.713.434
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -2.794.207 20.885.203 151.460.069 13.928.657 235.113.766 26.114.536 261.228.302
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -4.547.014 22.830.097 128.245.714 63.598.382 261.761.223 25.565.270 287.326.493
Transferler
63.598.382 -63.598.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.645 11.457.461 11.326.816 1.033.929 12.360.745
Kar Payları
2.807.888 -31.541.714 -28.733.826 -4.754.507 -33.488.333
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -4.677.659 25.637.985 160.302.382 11.457.461 244.354.213 21.844.692 266.198.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.444.374 5.525.356
Dönem Karı (Zararı)
12.537.125 15.556.685
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.537.125 15.556.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.473.903 9.537.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.260.724 3.778.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
788.040 761.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
788.040 761.394
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.939.717 -95.733
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.112 -751.446
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.988.829 655.713
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.126.390 2.732.686
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.359.032 2.360.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.262.194 -15.811.975
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.253.532 -7.599.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.116.047 1.387.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.221.071 -12.130.352
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.326.690 150.976
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.234.527 -1.670.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.480.560 -183.242
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-389.863 2.081.944
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
676.542 2.151.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.251.166 9.282.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-90.851 -56.039
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.102.357 -3.701.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.648.909 -11.184.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
180.111 25.825
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
180.111 25.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.829.020 -11.209.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.710.340 139.890
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.090.957 980.924
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.440.900 -936.767
Ödenen Faiz
-1.988.829 -655.713
Alınan Faiz
49.112 751.446
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.382.943 -5.518.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.382.943 -5.518.773
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.366.235 82.055.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.983.292 76.536.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.983.292 67.366.235
Ticari Alacaklar
76.455.954 54.202.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 275.538 548.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 76.180.416 53.653.759
Diğer Alacaklar
127.392 125.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 127.392 125.395
Stoklar
7 96.333.476 79.112.405
Peşin Ödenmiş Giderler
3.659.110 3.712.849
Diğer Dönen Varlıklar
15.908.304 13.292.224
ARA TOPLAM
255.467.528 217.811.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
255.467.528 217.811.530
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
29.824 14.285
Diğer Alacaklar
579.091 451.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 579.091 451.102
Maddi Duran Varlıklar
8 157.244.912 158.778.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.147.723 1.177.739
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.147.723 1.177.739
Peşin Ödenmiş Giderler
172.634 1.445.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 8.418.825 9.853.760
Diğer Duran Varlıklar
837.273 482.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
168.430.282 172.203.940
TOPLAM VARLIKLAR
423.897.810 390.015.470
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 37.008.245 25.821.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 12.452.514 11.733.759
Ticari Borçlar
71.595.699 27.872.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 32.521.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 39.074.464 27.872.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.206.302 2.725.742
Diğer Borçlar
319
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
319
Ertelenmiş Gelirler
2.485.996 1.809.454
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.914.676 2.959.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.052.774 829.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
797.073 713.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
255.701 116.117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.370.064 1.138.473
ARA TOPLAM
134.086.270 74.890.622
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.086.270 74.890.622
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 14.535.522 17.664.852
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.052.247 9.931.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.052.247 9.931.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 24.866 202.365
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.612.635 27.798.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
157.698.905 102.688.977
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
244.354.213 261.761.223
Ödenmiş Sermaye
11 24.725.000 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları
26.909.044 26.909.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.677.659 -4.547.014
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.677.659 -4.547.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.677.659 -4.547.014
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.637.985 22.830.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
160.302.382 128.245.714
Net Dönem Karı veya Zararı
11.457.461 63.598.382
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.844.692 25.565.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
266.198.905 287.326.493
TOPLAM KAYNAKLAR
423.897.810 390.015.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
116.609.106 86.078.057
Satışların Maliyeti
-92.580.069 -59.874.120
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.029.037 26.203.937
BRÜT KAR (ZARAR)
24.029.037 26.203.937
Genel Yönetim Giderleri
-5.399.936 -4.169.402
Pazarlama Giderleri
-4.024.104 -6.468.175
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-119.030 -23.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.021.919 5.240.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.204.316 -7.746.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.303.570 13.037.143
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 326.166 170
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.629.736 13.037.313
Finansman Gelirleri
14 625.678 9.516.370
Finansman Giderleri
14 -4.359.255 -4.636.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.896.159 17.917.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.359.032 -2.360.768
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -3.057.500 -2.756.841
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.301.532 396.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.537.127 15.556.685
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.537.127 15.556.685
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.079.664 1.628.028
Ana Ortaklık Payları
11.457.463 13.928.657
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar 16 0,46340000 0,56330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-130.645 156.749
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163.306 195.937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.661 -39.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.661 -39.188
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-130.645 156.749
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.406.482 15.713.434
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.033.929 1.628.028
Ana Ortaklık Payları
11.372.553 14.085.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682983


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: 0,00% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5676 Değişim: 0,30%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5880
Açılış: 5,5507
6,3131 Değişim: 0,28%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
236,50 Değişim: 0,30%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.