KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 20:55
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 3.154.235 -11.442 5.214.716 693.449.927 152.357.089 919.527.897 919.527.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-563.626 -563.626 -563.626
Transferler
1.480.460 135.539.485 -137.019.945
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.636.117 3.321 115.816.383 114.183.587 114.183.587
Kar Payları
-15.337.144 -15.337.144 -15.337.144
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 1.518.118 -8.121 6.695.176 828.425.786 115.816.383 1.017.810.714 1.017.810.714
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Diğer Düzeltmeler
24.999.945 -24.999.945
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 31.695.121 803.425.841 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Transferler
2.652.048 239.894.407 -242.546.455
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.825.561 7.697 69.129.159 71.962.417 71.962.417
Kar Payları
1.201.865 -1.201.865 1.201.865 -27.053.017 25.851.152 25.851.152
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -23.798.080 1.169.295 -11.641 33.145.304 1.044.522.113 69.129.159 1.189.519.522 1.189.519.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.740.775 33.388.076
Dönem Karı (Zararı)
69.129.159 115.816.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-40.973.054 -90.237.691
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.313 10.965
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.962 68.978
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.386.285 -5.914.940
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-30.510.332 -60.948.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,12 0 -23.221.568
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12,13 -154.712 -232.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.373.197 15.322.675
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 23.806.659 19.450.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.350 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.949.336 -2.079.294
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.454.971 -1.469.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.022.805 -579.245
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.529.302 40.901.367
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -7.513.291
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 1.211.473 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.593.234 1.233.447
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-927 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -12.526.431 -2.908.432
Alınan Temettüler
202.018 164.265
Alınan Faiz
7.732.106 3.977.614
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.463.023 -15.337.144
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 6.388.129 0
Ödenen Temettüler
-25.851.152 -15.337.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.684.518 19.284.379
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.684.518 19.284.379
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 79.114.990 74.465.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 102.799.508 93.749.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 102.799.508 79.114.990
Finansal Yatırımlar
4 466.080.756 434.127.719
Ticari Alacaklar
4.353.354 28.207.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,15 3.892.099 28.062.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 461.255 144.757
Stoklar
7 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
1.237.487 3.459
Diğer Dönen Varlıklar
327.844 693.797
ARA TOPLAM
578.070.684 545.419.019
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
578.070.684 545.419.019
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 12.528.219 9.702.658
Diğer Alacaklar
30.434 24.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.434 24.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 609.596.431 597.070.000
Maddi Duran Varlıklar
27.712 29.723
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.424 44.799
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.424 44.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
622.220.220 606.871.264
TOPLAM VARLIKLAR
1.200.290.904 1.152.290.283
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.600.166 0
Ticari Borçlar
41.200 2.990.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,15 23.796 40.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 17.404 2.950.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
74.699 408.641
Diğer Borçlar
2.365.012 3.914.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.365.012 3.914.050
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
222.275 43.064
ARA TOPLAM
5.303.352 7.356.291
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.303.352 7.356.291
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.787.963 0
Diğer Borçlar
1.342.736 1.248.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.342.736 1.248.669
Uzun Vadeli Karşılıklar
337.331 277.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 337.331 277.066
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.468.030 1.525.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.771.382 8.882.026
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.189.519.522 1.143.408.257
Ödenmiş Sermaye
1,10 10.650.794 10.650.794
Sermaye Düzeltme Farkları
10 54.712.578 54.712.578
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -23.798.080 -24.999.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.157.654 -1.675.604
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 1.169.295 -1.656.266
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.641 -19.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.641 -19.338
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 33.145.304 6.695.176
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 1.044.522.113 828.425.786
Net Dönem Karı veya Zararı
14 69.129.159 269.599.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.189.519.522 1.143.408.257
TOPLAM KAYNAKLAR
1.200.290.904 1.152.290.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 10.795.986 8.698.959 5.550.591 4.809.790
Satışların Maliyeti
11 -845.178 -1.821.326 -428.725 -1.412.805
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.950.808 6.877.633 5.121.866 3.396.985
BRÜT KAR (ZARAR)
9.950.808 6.877.633 5.121.866 3.396.985
Genel Yönetim Giderleri
-1.982.744 -1.844.956 -1.102.297 -950.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 69.958.285 113.813.947 24.556.410 91.073.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.665.634 -3.194.506 -4.923.561 -2.279.537
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.260.715 115.652.118 23.652.418 91.240.074
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
202.018 164.265 202.013 164.265
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
69.462.733 115.816.383 23.854.431 91.404.339
Finansman Giderleri
-333.574 0 -333.574 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.129.159 115.816.383 23.520.857 91.404.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14 69.129.159 115.816.383 23.520.857 91.404.339
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.129.159 115.816.383 23.520.857 91.404.339
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
69.129.159 115.816.383 23.520.857 91.404.339
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 6,79230000 10,87400000 2,31100000 8,58190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.833.258 -1.632.796 1.179.290 -1.311.956
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,10 2.825.561 -1.636.117 1.181.529 -1.319.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.697 3.321 -2.239 7.886
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.833.258 -1.632.796 1.179.290 -1.311.956
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.962.417 114.183.587 24.700.147 90.092.383
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.962.417 114.183.587 24.700.147 90.092.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781466


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.