KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2018 - 18:15

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 683.682 20.100.570 672.158 -32.244.472 25.238.775 83.280.421 83.280.421
Transferler
25.238.775 -25.338.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-724.075 17.991.020 35.314.554 52.581.499 52.581.499
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -40.393 38.091.590 672.158 -7.005.697 35.314.554 135.861.920 135.861.920
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -40.393 38.091.590 672.158 -7.005.697 35.314.554 135.861.920 135.861.920
Transferler
35.314.554 -35.314.554 55.885.769 55.885.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
913.521 31.762.937 23.209.311
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 873.128 69.854.527 672.158 28.308.857 23.209.311 191.747.689 191.747.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.437.844 -5.717.693
Dönem Karı (Zararı)
23.209.311 35.314.554
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.183.328 30.600.885
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 4.960.176 4.786.466
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.391.813 5.068.295
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 386.265 -1.403.239
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.778.078 6.471.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.047.288 4.255.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.740.439 -2.254.337
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 109.084
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.306.849 6.401.212
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.432 1.630.375
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -754.597 -938.312
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 839.029 2.568.687
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-164.778 8.098
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -164.778 8.098
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 9.664.564 14.851.692
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.541 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-16.541 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.135.580 -61.144.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.900.682 -18.892.848
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.253.620 12.743.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.647.062 -31.636.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-809.335 2.028.069
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7 1.976.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-809.328 51.854
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.507.309 -9.036.170
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
505.380 122.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.328.242 -35.658.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.010.533 -20.652.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.682.291 -15.006.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
784.464 912.510
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13.726.655 -3.084.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.262.995 2.464.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-26.361.495 2.464.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-29.901.500 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.742.941 4.770.846
Alınan Faiz
748.194 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.068.676 -522.095
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.374.421 -9.966.444
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-603.764 -2.716.657
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.630 31.781
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -648.394 -2.748.438
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
584.560 -18.357.064
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
584.560 -16.726.689
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
584.560 -16.726.689
Ödenen Faiz
0 -2.568.687
Alınan Faiz
0 938.312
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.457.048 -26.791.414
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
51.865.318 14.553.296
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.408.270 -12.238.118
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.462.299 55.700.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.870.569 43.462.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 65.870.569 43.462.299
Ticari Alacaklar
251.871.168 232.210.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 19.333.253 18.319.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 232.537.915 213.890.853
Diğer Alacaklar
1.785.198 975.863
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 718.971 718.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.066.227 256.899
Stoklar
9 52.527.602 30.997.760
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.240.931 1.746.312
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.240.931 1.746.312
Diğer Dönen Varlıklar
15 25.451.238 19.510.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 25.451.238 19.510.098
ARA TOPLAM
398.746.706 328.902.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
398.746.706 328.902.569
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 239.854 48.496
Maddi Duran Varlıklar
11 7.022.876 8.856.572
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 186.285 1.005.888
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 43.881.920 35.839.806
Diğer Duran Varlıklar
15 25.349.168 4.928.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.680.103 50.679.575
TOPLAM VARLIKLAR
475.426.809 379.582.144
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.112.624 538.318
Ticari Borçlar
75.583.536 53.607.104
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 53.164.192 29.153.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 22.419.344 24.453.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.093.335 4.308.871
Diğer Borçlar
8 130.421 4.778.611
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 130.421 4.778.611
Ertelenmiş Gelirler
10 31.456.460 45.878.580
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 6.200.757 8.439.313
Kısa Vadeli Karşılıklar
62.929.772 96.286.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.089.715 5.850.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 54.840.057 90.436.038
ARA TOPLAM
182.506.905 213.837.654
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.506.905 213.837.654
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
10 37.998.560 9.849.785
Uzun Vadeli Karşılıklar
63.173.655 20.032.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 16.825.597 13.317.866
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 46.348.058 6.714.919
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.172.215 29.882.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
283.679.120 243.720.224
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
191.747.689 135.861.920
Ödenmiş Sermaye
16 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
16 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
873.128 -40.393
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
873.128 -40.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
873.128 -40.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.854.527 38.091.590
Yabancı Para Çevrim Farkları
69.854.527 38.091.590
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
672.158 672.158
Yasal Yedekler
16 672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.308.857 -7.005.697
Net Dönem Karı veya Zararı
23.209.311 35.314.554
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
191.747.689 135.861.920
TOPLAM KAYNAKLAR
475.426.809 379.582.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4,17 494.923.786 440.561.274
Satışların Maliyeti
4,17 -423.750.936 -354.538.271
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.172.850 86.023.003
BRÜT KAR (ZARAR)
71.172.850 86.023.003
Genel Yönetim Giderleri
18 -19.445.304 -17.142.260
Pazarlama Giderleri
18 -8.532.208 -7.671.448
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -14.173.866 -10.956.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 7.792.708 2.531.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.768.159 -2.003.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.046.021 50.780.585
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.541 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 164.778 -8.098
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.227.340 50.772.487
Finansman Gelirleri
21 1.233.212 2.500.427
Finansman Giderleri
21 -1.586.677 -3.106.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.873.875 50.166.246
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.664.564 -14.851.692
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -10.135.865 -15.878.534
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 471.301 1.026.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.209.311 35.314.554
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.209.311 35.314.554
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.209.311 35.314.554
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kar / (zarar) 23 0,00600000 0,00910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
913.521 -724.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.171.181 -905.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-257.660 181.019
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-257.660 181.019
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.762.937 17.991.020
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.762.937 17.991.020
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.676.458 17.266.945
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.885.769 52.581.499
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.885.769 52.581.499http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667154


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.