KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

16.05.2019 - 18:39

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.725 99.748
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
13.518 880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.521 -3.693
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.521 -3.693
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.039 4.573
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.528 5.762
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8.347 -1.524
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.836 335
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.243 100.628


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -1.228 250.239 2.489.168 156.047 2.645.215
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-152.480 -152.480 -152.480
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-152.480 -152.480 -152.480
Yeni Bakiye
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -153.708 250.239 2.336.688 156.047 2.492.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.693 5.762 -1.189 97.247 98.127 2.501 100.628
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
775.720 775.720 775.720
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.580 -6.495 -1.915 -1.915
Kar Dağıtımı
187.744 17.495 -250.239 -45.000 -45.000
Dağıtılan Temettü
-45.000 -45.000 -45.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
187.744 -187.744 0
Diğer
250.239 -250.239 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 780.731 234.428 -14.925 26.451 -18.802 1.301.198 -142.708 97.247 3.163.620 158.548 3.322.168
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.142 -17.142 -17.142
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-17.142 -17.142 -17.142
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -195.453 158.014 3.272.376 262.064 3.534.440
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.521 8.528 6.511 13.727 27.245 3.998 31.243
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
16.940 478 -46.896 -29.478 61.541 32.063
Kar Dağıtımı
129.388 28.626 -158.014 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.388 -129.388 0
Diğer
158.014 -158.014 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 862.916 250.368 -17.181 65.242 -22.270 1.431.064 -213.723 13.727 3.270.143 327.603 3.597.746


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 835.399 660.940
Kredilerden Alınan Kar Payları
751.493 591.079
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
18.061 11.291
Bankalardan Alınan Gelirler
620 298
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
51.797 42.679
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
615 45
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
29.169 24.398
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
22.013 18.236
Finansal Kiralama Gelirleri
12.677 14.386
Diğer Kar Payı Gelirleri
751 1.207
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -628.127 -410.471
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-406.809 -293.607
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-59.203 -64.256
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-32.028 -13.701
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-114.724 -37.463
Kiralama Kar Payı Giderleri
-14.283
Diğer Kar Payı Giderleri
-1.080 -1.444
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
207.272 250.469
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
69.921 40.036
Alınan Ücret ve Komisyonlar
94.641 58.589
Gayri Nakdi Kredilerden
30.927 24.876
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) 63.714 33.713
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-24.720 -18.553
Gayri Nakdi Kredilere
-44 -132
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) -24.676 -18.421
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (4) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (5) 36.370 14.834
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.283 -503
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.140 -1.714
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
38.227 17.051
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (6) 316.355 306.153
FAALİYET BRÜT KÂRI
629.918 611.492
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
Beşinci Bölüm-IV (7) -321.357 -257.109
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-3.619 -2.474
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-166.427 -123.179
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -115.879 -113.472
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
22.636 115.258
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
3.270 1.710
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (9) 25.906 116.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (10) -8.181 -17.220
Cari Vergi Karşılığı
-876
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-91.095 -28.702
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
83.790 11.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 17.725 99.748
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (11) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Beşinci Bölüm-IV (12) 17.725 99.748
Grubun Karı (Zararı)
13.727 97.247
Azınlık Payları Karı (Zararı)
3.998 2.501
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,01500000 0,11000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.879.424 12.404.121 14.283.545 2.035.734 10.169.782 12.205.516
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I (1) 1.309.712 11.195.487 12.505.199 1.315.576 9.803.977 11.119.553
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
312.073 4.993.560 5.305.633 509.720 5.408.661 5.918.381
Bankalar
1.022.057 6.202.210 7.224.267 822.730 4.395.605 5.218.335
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-24.418 -283 -24.701 -16.874 -289 -17.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (2) 5.489 119.095 124.584 10.472 1.997 12.469
Devlet Borçlanma Senetleri
824 116.653 117.477 834 834
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
4.665 2.442 7.107 9.638 1.997 11.635
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (3) 556.362 1.076.416 1.632.778 708.176 363.808 1.071.984
Devlet Borçlanma Senetleri
556.347 1.060.249 1.616.596 708.161 350.353 1.058.514
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 16.167 16.182 15 13.455 13.470
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Türev Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (5) 7.861 13.123 20.984 1.510 0 1.510
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.861 13.123 20.984 1.510 1.510
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.928.017 11.060.200 26.988.217 16.594.878 10.208.617 26.803.495
Krediler
Beşinci Bölüm-I (6) 16.287.381 11.156.495 27.443.876 16.796.658 10.265.568 27.062.226
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Beşinci Bölüm-I (7) 329.745 4.495 334.240 375.304 4.250 379.554
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (4) 490.383 0 490.383 618.506 0 618.506
Devlet Borçlanma Senetleri
490.383 490.383 618.506 618.506
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
Beşinci Bölüm-I (6) -1.179.492 -100.790 -1.280.282 -1.195.590 -61.201 -1.256.791
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 655.045 757 655.802 648.970 718 649.688
Satış Amaçlı
655.045 757 655.802 648.970 718 649.688
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
Beşinci Bölüm-I (9) 169.599 0 169.599 99.571 0 99.571
İştirakler (Net)
4.897 0 4.897 71.647 0 71.647
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 4.897 71.647 71.647
Bağlı Ortaklıklar (Net)
137.043 0 137.043 3.540 0 3.540
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
137.043 137.043 3.540 3.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
27.659 0 27.659 24.384 0 24.384
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
27.659 27.659 24.384 24.384
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 966.468 8.714 975.182 655.238 219 655.457
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (11) 30.627 5.401 36.028 31.422 5.312 36.734
Şerefiye
4.067 4.067 4.000 4.000
Diğer
30.627 1.334 31.961 31.422 1.312 32.734
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 1.076.439 1.076.439 1.074.667 1.074.667
CARİ VERGİ VARLIĞI
4.265 4.265 3.992 3.992
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (13) 164.004 164.004 169.474 169.474
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (15) 241.024 27.721 268.745 481.598 41.755 523.353
VARLIKLAR TOPLAMI
21.114.912 23.506.914 44.621.826 21.795.544 20.426.403 42.221.947
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-I (1) 11.328.051 19.288.596 30.616.647 11.695.466 16.843.865 28.539.331
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-I (2) 70.659 3.241.782 3.312.441 220.698 3.168.852 3.389.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
537.309 537.309 771.957 771.957
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (3) 1.927.535 1.866.040 3.793.575 1.405.143 1.753.909 3.159.052
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-I (4) 801 326 1.127 1.545 0 1.545
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
801 326 1.127 1.545 1.545
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (5) 283.629 1.670 285.299 0
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-I (7) 101.646 1.306 102.952 90.111 769 90.880
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
80.674 80.674 73.897 73.897
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
20.972 1.306 22.278 16.214 769 16.983
CARİ VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-I (8) 61.812 282 62.094 55.407 3.181 58.588
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-I (9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Beşinci Bölüm-I (10) 0 1.313.437 1.313.437 0 1.204.297 1.204.297
Krediler
1.313.437 1.313.437 1.204.297 1.204.297
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-I (11) 850.872 148.327 999.199 1.380.164 75.001 1.455.165
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-I (12) 3.588.498 9.248 3.597.746 3.557.148 -5.566 3.551.582
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
862.916 0 862.916 845.976 0 845.976
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
862.916 862.916 845.976 845.976
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
233.187 233.187 234.708 234.708
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
33.724 9.248 42.972 33.499 -5.566 27.933
Kar Yedekleri
1.431.064 0 1.431.064 1.301.198 0 1.301.198
Yasal Yedekler
138.851 138.851 134.313 134.313
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.292.213 1.292.213 1.166.885 1.166.885
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-199.996 0 -199.996 -20.297 0 -20.297
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-213.723 -213.723 -178.311 -178.311
Dönem Net Kâr veya Zararı
13.727 13.727 158.014 158.014
Azınlık Payları
327.603 327.603 262.064 262.064
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.750.812 25.871.014 44.621.826 19.177.639 23.044.308 42.221.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.788.125 13.859.847 20.647.972 6.476.432 5.967.594 12.444.026
GARANTİ VE KEFALETLER
Beşinci Bölüm-III (1) 4.500.302 5.650.864 10.151.166 4.655.835 5.389.862 10.045.697
Teminat Mektupları
4.438.141 3.866.009 8.304.150 4.625.551 3.949.014 8.574.565
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
588.833 60.436 649.269 569.981 58.456 628.437
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
648 884.067 884.715 399 966.333 966.732
Diğer Teminat Mektupları
3.848.660 2.921.506 6.770.166 4.055.171 2.924.225 6.979.396
Banka Kredileri
0 41.959 41.959 0 39.338 39.338
İthalat Kabul Kredileri
41.959 41.959 39.338 39.338
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
1.965 1.421.192 1.423.157 7.980 1.221.635 1.229.615
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
1.965 1.421.192 1.423.157 7.980 1.221.635 1.229.615
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
313.717 313.717 170.661 170.661
Diğer Kefaletlerimizden
60.196 7.987 68.183 22.304 9.214 31.518
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.660.813 1.007.058 2.667.871 1.553.305 315.080 1.868.385
Cayılamaz Taahhütler
1.660.813 1.007.058 2.667.871 1.553.305 315.080 1.868.385
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
128.315 1.007.058 1.135.373 161.878 315.080 476.958
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
195.522 195.522 215.439 215.439
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
665.399 665.399 537.673 537.673
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.462 7.462 6.906 6.906
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
663.379 663.379 630.690 630.690
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
310 310 332 332
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
426 426 387 387
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 627.010 7.201.925 7.828.935 267.292 262.652 529.944
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
627.010 7.201.925 7.828.935 267.292 262.652 529.944
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
43.880 49.992 93.872 27.630 25.097 52.727
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
43.880 7.844 51.724 27.630 27.630
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
42.148 42.148 25.097 25.097
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
583.130 7.151.933 7.735.063 239.662 237.555 477.217
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
68.418.903 13.994.194 82.413.097 68.732.410 13.762.534 82.494.944
EMANET KIYMETLER
3.268.668 2.322.455 5.591.123 2.380.394 2.083.413 4.463.807
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.006.726 1.006.726 393.768 393.768
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 37.653 37.725 72 4.118 4.190
Tahsile Alınan Çekler
1.513.864 250.042 1.763.906 1.448.653 225.232 1.673.885
Tahsile Alınan Ticari Senetler
504.477 52.914 557.391 494.993 50.417 545.410
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
209.937 340.056 549.993 9.316 356.885 366.201
Emanet Kıymet Alanlar
33.489 1.641.790 1.675.279 33.489 1.446.761 1.480.250
REHİNLİ KIYMETLER
65.150.235 11.671.739 76.821.974 66.352.016 11.679.121 78.031.137
Menkul Kıymetler
10.560.497 3.501.357 14.061.854 10.540.645 3.388.191 13.928.836
Teminat Senetleri
1.052.791 166.737 1.219.528 1.099.082 155.984 1.255.066
Emtia
1.979.216 957.996 2.937.212 2.097.532 926.359 3.023.891
Varant
0 0
Gayrimenkul
48.466.274 5.735.072 54.201.346 49.073.908 5.963.148 55.037.056
Diğer Rehinli Kıymetler
2.853.153 1.305.086 4.158.239 3.307.628 1.240.217 4.547.845
Rehinli Kıymet Alanlar
238.304 5.491 243.795 233.221 5.222 238.443
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
75.207.028 27.854.041 103.061.069 75.208.842 19.730.128 94.938.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
510.042 915.949
Alınan Kar Payları
667.990 589.358
Ödenen Kar Payları
-323.050 -315.645
Alınan Ücret ve Komisyonlar
63.777 33.713
Elde Edilen Diğer Kazançlar
70.622 151.727
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
77.960 56.087
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-200.737 -256.627
Ödenen Vergiler
-12.465 -48.863
Diğer
165.945 706.199
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
317.331 -1.038.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-116.044 16.619
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.578.113 -100.079
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.590.374 -1.338.055
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
439.757 -224.661
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
262.401 106.799
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.122.885 306.319
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.776.819 194.869
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
827.373 -122.240
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-702.793 169.982
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-66.753 -3.540
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-12.002 -15.856
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
19.228 29.268
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-975.461 -199.966
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
200.195 380.076
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-20.000
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
132.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
861.801 -199.744
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.942.395 1.276.321
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.025.666 -2.206.785
Temettü Ödemeleri
-45.000
Diğer
-54.928 775.720
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
243.332 60.570
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.229.713 -91.432
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.109.859 2.889.723
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.339.572 2.798.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764426


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.