KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

09.05.2019 - 19:19
KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.146 97.717
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
15.307 1.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.521 -3.693
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.521 -3.693
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.828 5.269
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.116 5.762
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
11.169 -632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.457 139
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.453 99.293


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 5.529 237.093 2.481.506 2.481.506
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-152.480 -152.480 -152.480
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-152.480 -152.480 -152.480
Yeni Bakiye
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 -146.951 237.093 2.329.026 2.329.026
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.693 5.762 -493 97.717 99.293 99.293
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
775.720 775.720 775.720
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.580 -3.214 1.366 1.366
Kar Dağıtımı
187.513 4.580 -237.093 -45.000 -45.000
Dağıtılan Temettü
-45.000 -45.000 -45.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
187.513 -187.513 0
Diğer
237.093 -237.093 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 780.731 234.428 -14.925 26.451 -19.379 1.300.967 -145.585 97.717 3.160.405 3.160.405
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.521 8.116 8.712 27.146 42.453 42.453
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
16.940 478 -46.896 -29.478 -29.478
Kar Dağıtımı
129.388 4.580 -133.968 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.388 -129.388 0
Diğer
133.968 -133.968 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 862.916 250.368 -17.181 64.805 -22.481 1.430.833 -239.284 27.146 3.257.122 3.257.122


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 844.259 662.703
Kredilerden Alınan Kar Payları
751.493 591.079
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
18.061 11.291
Bankalardan Alınan Gelirler
620 298
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
60.657 44.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
439 45
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
38.205 26.161
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
22.013 18.236
Finansal Kiralama Gelirleri
12.677 14.386
Diğer Kar Payı Gelirleri
751 1.207
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -648.231 -412.968
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-408.277 -294.153
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-192.563 -103.670
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-32.028 -13.701
Kiralama Kar Payı Giderleri
-14.283
Diğer Kar Payı Giderleri
-1.080 -1.444
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
196.028 249.735
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
69.984 40.036
Alınan Ücret ve Komisyonlar
94.704 58.589
Gayri Nakdi Kredilerden
30.927 24.876
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) 63.777 33.713
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-24.720 -18.553
Gayri Nakdi Kredilere
-44 -132
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) -24.676 -18.421
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (4) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (5) 67.385 33.892
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
35.298 18.555
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.140 -1.714
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
38.227 17.051
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (6) 295.907 273.431
FAALİYET BRÜT KÂRI
629.304 597.094
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
Beşinci Bölüm-IV (7) -321.357 -257.109
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-3.619 -2.519
PERSONEL GİDE 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
195.522 195.522 215.439 215.439
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
665.399 665.399 537.673 537.673
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.462 7.462 6.906 6.906
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
663.379 663.379 630.690 630.690
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
310 310 332 332
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
426 426 387 387
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 627.010 7.201.925 7.828.935 267.292 262.652 529.944
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
627.010 7.201.925 7.828.935 267.292 262.652 529.944
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
43.880 49.992 93.872 27.630 25.097 52.727
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
43.880 7.844 51.724 27.630 27.630
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
42.148 42.148 25.097 25.097
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
583.130 7.151.933 7.735.063 239.662 237.555 477.217
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
68.418.903 13.994.194 82.413.097 68.732.410 13.762.534 82.494.944
EMANET KIYMETLER
3.268.668 2.322.455 5.591.123 2.380.394 2.083.413 4.463.807
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.006.726 1.006.726 393.768 393.768
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 37.653 37.725 72 4.118 4.190
Tahsile Alınan Çekler
1.513.864 250.042 1.763.906 1.448.653 225.232 1.673.885
Tahsile Alınan Ticari Senetler
504.477 52.914 557.391 494.993 50.417 545.410
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
209.937 340.056 549.993 9.316 356.885 366.201
Emanet Kıymet Alanlar
33.489 1.641.790 1.675.279 33.489 1.446.761 1.480.250
REHİNLİ KIYMETLER
65.150.235 11.671.739 76.821.974 66.352.016 11.679.121 78.031.137
Menkul Kıymetler
10.560.497 3.501.357 14.061.854 10.540.645 3.388.191 13.928.836
Teminat Senetleri
1.052.791 166.737 1.219.528 1.099.082 155.984 1.255.066
Emtia
1.979.216 957.996 2.937.212 2.097.532 926.359 3.023.891
Varant
0 0
Gayrimenkul
48.466.274 5.735.072 54.201.346 49.073.908 5.963.148 55.037.056
Diğer Rehinli Kıymetler
2.853.153 1.305.086 4.158.239 3.307.628 1.240.217 4.547.845
Rehinli Kıymet Alanlar
238.304 5.491 243.795 233.221 5.222 238.443
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
75.207.028 27.854.041 103.061.069 75.208.842 19.730.128 94.938.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
407.078 987.037
Alınan Kar Payları
676.693 591.123
Ödenen Kar Payları
-324.518 -318.142
Alınan Ücret ve Komisyonlar
63.777 33.713
Elde Edilen Diğer Kazançlar
50.174 147.715
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
77.960 56.087
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-199.549 -255.774
Ödenen Vergiler
-11.624 -48.412
Diğer
74.165 780.727
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
424.688 -1.109.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-64.816 17.694
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.578.517 -100.079
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.590.374 -1.338.055
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
426.615 -218.511
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
262.401 106.799
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.049.835 254.648
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.919.544 168.227
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
831.766 -122.240
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-706.782 169.982
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-5.879 -3.540
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-12.002 -15.856
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10.756 29.268
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-975.461 -199.966
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
200.195 380.076
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-56.391 -20.000
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
132.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
861.801 -199.744
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.942.395 1.276.321
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.025.666 -2.206.785
Temettü Ödemeleri
-45.000
Diğer
-54.928 775.720
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
243.332 60.570
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.230.117 -91.432
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.108.571 2.889.723
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.338.688 2.798.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762721


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.105 Değişim: -1,99% Hacim : 20.997 Mio.TL Son veri saati : 17:29
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3687 Değişim: 0,97%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3833
Açılış: 8,2883
9,7776 Değişim: 1,00%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
506,58 Değişim: 1,85%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.