KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

19.11.2018 - 18:52

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 2.256.226 877.468
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.021.368 787.084
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
39.860 15.653
Bankalardan Alınan Gelirler
1.434 749
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
139.855 47.973
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
424 130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
84.321 28.878
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
55.110 18.965
Finansal Kiralama Gelirleri
52.012 25.945
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.697 64
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -1.381.945 -502.985
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-962.111 -345.794
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-215.529 -74.009
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-58.344 -24.007
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-144.503 -59.175
Diğer Kar Payı Giderleri
-1.458
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
874.281 374.483
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
127.871 42.544
Alınan Ücret ve Komisyonlar
196.147 69.978
Gayri Nakdi Kredilerden
81.159 29.410
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) 114.988 40.568
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-68.276 -27.434
Gayri Nakdi Kredilere
-244 -98
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) -68.032 -27.336
PERSONEL GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -396.404 -137.413
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (4) 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (5) 306.315 183.877
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-3.778 -8.500
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.633 5.356
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
311.726 187.021
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (6) 440.524 49.062
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.352.764 512.553
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
Beşinci Bölüm-IV (7) -527.573 -174.893
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -326.768 -97.206
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
498.423 240.454
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
5.446 2.351
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (9) 503.869 242.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (10) -110.904 -62.330
Cari Vergi Karşılığı
-1.615 -619
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-176.121 -93.417
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
66.832 31.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 392.965 180.475
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (11) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Beşinci Bölüm-IV (12) 392.965 180.475
Grubun Karı (Zararı)
380.373 175.835
Azınlık Payları Karı (Zararı)
12.592 4.640
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,42300000 0,19500000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.303.287
Alınan Kar Payları
1.923.546
Ödenen Kar Payları
-982.069
Alınan Ücret ve Komisyonlar
114.988
Elde Edilen Diğer Kazançlar
268.961
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
217.522
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-551.977
Ödenen Vergiler
-72.700
Diğer
1.385.016
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.572.436
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.962
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.162.973
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.315.958
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.511.467
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
117.178
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
132.983
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.152.829
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
730.851
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
212.420
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.540
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-113.828
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
136.251
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-443.291
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
607.461
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-37.962
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
67.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.291.157
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.968.361
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.407.924
Temettü Ödemeleri
-45.000
Diğer
775.720
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
806.982
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.041.410
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.889.723
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.931.133


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
392.965
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
18.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.424
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-6.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.913
Yabancı Para Çevrim Farkları
52.064
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-34.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.658
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
411.454


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -1.228 250.239 2.489.168 156.047 2.645.215
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-167.149 -167.149 -167.149
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-167.149 -167.149 -167.149
Yeni Bakiye
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -168.377 250.239 2.322.019 156.047 2.478.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.424 52.064 -27.151 380.373 398.862 12.592 411.454
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
775.720 -46.839 728.881 728.881
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
101.711 9.381 111.092 134.777 245.869
Kar Dağıtımı
205.684 -445 -250.239 -45.000 -45.000
Dağıtılan Temettü
-45.000 -45.000 -45.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
205.684 -205.684 0
Diğer
250.239 -250.239 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 877.862 231.697 -14.925 72.753 -44.764 1.319.138 -206.280 380.373 3.515.854 303.416 3.819.270


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.556.555 9.277.127 11.833.682
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I (1) 1.299.399 8.883.610 10.183.009
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
440.984 5.569.358 6.010.342
Bankalar
858.415 3.314.252 4.172.667
Para Piyasalarından Alacaklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (2) 10.690 4.843 15.533
Devlet Borçlanma Senetleri
783 783
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
9.907 4.843 14.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (3) 745.386 380.590 1.125.976
Devlet Borçlanma Senetleri
745.371 363.838 1.109.209
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 16.752 16.767
Diğer Finansal Varlıklar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (4) 515.014 0 515.014
Devlet Borçlanma Senetleri
515.014 515.014
Diğer Finansal Varlıklar
0
Türev Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (5) 315 8.235 8.550
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
315 8.235 8.550
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
Donuk Finansal Varlıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.249 -151 -14.400
KREDİLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (6) 18.938.832 10.858.382 29.797.214
Krediler
17.979.166 10.884.301 28.863.467
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
17.979.166 10.884.301 28.863.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Beşinci Bölüm-I (7) 464.095 0 464.095
Finansal Kiralama Alacakları
512.293 512.293
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-48.198 -48.198
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Donuk Alacaklar
1.873.649 70.698 1.944.347
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
Beşinci Bölüm-I (6) -1.378.078 -96.617 -1.474.695
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-44.083 -22.126 -66.209
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-211.704 -28.557 -240.261
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.122.291 -45.934 -1.168.225
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 816.566 813 817.379
Satış Amaçlı
816.566 813 817.379
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
Beşinci Bölüm-I (9) 30.830 0 30.830
İştirakler (Net)
4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
3.540 0 3.540
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
3.540 3.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
22.393 0 22.393
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
22.393 22.393
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 597.325 292 597.617
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (11) 31.315 0 31.315
Şerefiye
0
Diğer
31.315 31.315
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 1.149.875 1.149.875
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.980 3.980
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (13) 123.911 123.911
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (15) 144.405 86.789 231.194
VARLIKLAR TOPLAMI
24.393.594 20.223.403 44.616.997
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 12.288.678 17.030.400 29.319.078
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (2) 197.231 4.199.260 4.396.491
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.163.113 1.163.113
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Beşinci Bölüm-II (3) 770.591 2.595.880 3.366.471
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (4) 1.600 0 1.600
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.600 1.600
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0
Faaliyet Kiralaması
0
Diğer
0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (7) 81.697 593 82.290
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Karşılığı
68.313 68.313
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
13.384 593 13.977
CARİ VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (8) 60.849 47 60.896
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (9) 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Beşinci Bölüm-II (10) 0 1.401.743 1.401.743
Krediler
1.401.743 1.401.743
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (11) 839.493 166.552 1.006.045
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (12) 3.064.528 754.742 3.819.270
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
102.142 775.720 877.862
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
102.142 775.720 877.862
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
216.772 216.772
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
48.967 -20.978 27.989
Kar Yedekleri
1.319.138 0 1.319.138
Yasal Yedekler
134.313 134.313
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
1.184.825 1.184.825
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
174.093 0 174.093
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-206.280 -206.280
Dönem Net Kâr veya Zararı
380.373 380.373
Azınlık Payları
303.416 303.416
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.467.780 26.149.217 44.616.997


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.957.431 9.456.473 15.413.904
GARANTİ VE KEFALETLER
Beşinci Bölüm-III (1) 4.472.095 5.909.274 10.381.369
Teminat Mektupları
4.459.480 4.450.903 8.910.383
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
528.176 66.740 594.916
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
431 1.097.585 1.098.016
Diğer Teminat Mektupları
3.930.873 3.286.578 7.217.451
Banka Kredileri
0 46.843 46.843
İthalat Kabul Kredileri
46.843 46.843
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
3.342 1.262.680 1.266.022
Belgeli Akreditifler
0
Diğer Akreditifler
3.342 1.262.680 1.266.022
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Diğer Garantilerimizden
142.696 142.696
Diğer Kefaletlerimizden
9.273 6.152 15.425
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.475.394 192.338 1.667.732
Cayılamaz Taahhütler
1.475.394 192.338 1.667.732
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
80.690 192.338 273.028
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
223.084 223.084
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
568.803 568.803
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.070 6.070
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
595.994 595.994
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
367 367
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
386 386
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 9.942 3.354.861 3.364.803
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
9.942 3.354.861 3.364.803
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
9.942 10.811 20.753
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
9.942 9.942
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
10.811 10.811
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.344.050 3.344.050
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
66.397.053 13.636.880 80.033.933
EMANET KIYMETLER
2.220.139 2.156.427 4.376.566
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 72
Tahsile Alınan Çekler
1.684.814 303.246 1.988.060
Tahsile Alınan Ticari Senetler
499.382 75.696 575.078
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
2.279 387.099 389.378
Emanet Kıymet Alanlar
33.489 1.390.386 1.423.875
REHİNLİ KIYMETLER
64.176.914 11.480.453 75.657.367
Menkul Kıymetler
10.674.273 3.968.449 14.642.722
Teminat Senetleri
1.593.444 204.016 1.797.460
Emtia
2.229.762 1.014.428 3.244.190
Varant
0
Gayrimenkul
46.615.412 4.947.752 51.563.164
Diğer Rehinli Kıymetler
2.853.818 1.339.835 4.193.653
Rehinli Kıymet Alanlar
210.205 5.973 216.178
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
72.354.484 23.093.353 95.447.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720743


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.