***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

15.05.2018 - 00:24

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 662.703
Kredilerden Alınan Kar Payları
591.079
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
11.291
Bankalardan Alınan Gelirler
298
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
44.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
45
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
26.161
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
18.236
Finansal Kiralama Gelirleri
14.386
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.207
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -412.968
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-294.153
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-103.670
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-13.701
Diğer Kar Payı Giderleri
-1.444
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
249.735
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
40.036
Alınan Ücret ve Komisyonlar
58.589
Gayri Nakdi Kredilerden
24.876
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) 33.713
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-18.553
Gayri Nakdi Kredilere
-132
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) -18.421
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-122.326
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (4) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (5) 33.892
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
18.555
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.714
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
17.051
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (6) 273.431
FAALİYET BRÜT KÂRI
474.768
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
Beşinci Bölüm-IV (7) -257.109
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -102.722
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
114.937
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (9) 114.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (10) -17.220
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-28.702
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 97.717
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (11) 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Beşinci Bölüm-IV (12) 97.717
Grubun Karı (Zararı)
97.717
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 0,10900000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
987.037
Alınan Kar Payları
591.123
Ödenen Kar Payları
-318.142
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33.713
Elde Edilen Diğer Kazançlar
147.715
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
56.087
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-255.774
Ödenen Vergiler
-48.412
Diğer
780.727
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.109.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
17.694
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-100.079
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.338.055
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-218.511
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
106.799
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
254.648
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-16.624
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
184.851
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-122.240
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
169.982
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.540
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-15.856
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29.268
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-199.966
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
380.076
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-20.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-199.744
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.276.321
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.206.785
Temettü Ödemeleri
-45.000
Diğer
775.720
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
60.570
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-91.432
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.889.723
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.798.291


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
97.717
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.269
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.762
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
139
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.986


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 5.529 237.093 2.481.506
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-167.149 -167.149
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-167.149 -167.149
Yeni Bakiye
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 -161.620 237.093 2.314.357
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
97.717 97.717
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
775.720 775.720
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.580 -3.693 5.762 -493 11.455 17.611
Kar Dağıtımı
205.453 -13.360 -237.093 -45.000
Dağıtılan Temettü
-45.000 -45.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
205.453 -205.453
Diğer
237.093 -237.093
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 780.731 234.428 -14.925 26.451 -19.379 1.318.907 -163.525 97.717 3.160.405


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.355.655 6.668.361 10.024.016
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I (1) 1.064.563 6.246.479 7.311.042
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
342.711 5.210.051 5.552.762
Bankalar
721.852 1.036.428 1.758.280
Para Piyasalarından Alacaklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (2) 991.831 3.632 995.463
Devlet Borçlanma Senetleri
891 891
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
990.940 3.632 994.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (3) 671.805 418.325 1.090.130
Devlet Borçlanma Senetleri
665.228 251.715 916.943
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 9.402 9.417
Diğer Finansal Varlıklar
6.562 157.208 163.770
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (4) 628.877 0 628.877
Devlet Borçlanma Senetleri
628.877 628.877
Diğer Finansal Varlıklar
0
Türev Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (5) 20 32 52
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
20 32 52
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
Donuk Finansal Varlıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.441 -107 -1.548
KREDİLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (6) 19.827.116 6.111.279 25.938.395
Krediler
18.744.920 6.134.658 24.879.578
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
18.744.920 6.134.658 24.879.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Beşinci Bölüm-I (7) 724.906 0 724.906
Finansal Kiralama Alacakları
784.569 784.569
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-59.663 -59.663
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Donuk Alacaklar
1.442.232 973 1.443.205
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.084.942 -24.352 -1.109.294
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-42.920 -17.728 -60.648
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-194.769 -6.092 -200.861
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-847.253 -532 -847.785
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 111.171 534 111.705
Satış Amaçlı
111.171 534 111.705
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
Beşinci Bölüm-I (9) 33.659 0 33.659
İştirakler (Net)
4.719 0 4.719
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
4.719 4.719
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8.940 0 8.940
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.400 5.400
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
3.540 3.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 585.838 243 586.081
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (11) 26.465 12 26.477
Şerefiye
0
Diğer
26.465 12 26.477
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.295 1.295
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (13) 101.442 101.442
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (15) 214.534 46.848 261.382
VARLIKLAR TOPLAMI
24.257.175 12.827.277 37.084.452
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 13.146.743 12.952.136 26.098.879
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (2) 849.465 4.023.747 4.873.212
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
175.871 175.871
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (3) 1.439 1.144 2.583
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.439 1.144 2.583
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (4) 0 0 0
Finansal Kiralama
0
Faaliyet Kiralaması
0
Diğer
0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (6) 74.451 1.581 76.032
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Karşılığı
64.582 64.582
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
9.869 1.581 11.450
CARİ VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (7) 44.782 3.103 47.885
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (8) 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Beşinci Bölüm-II (9) 0 1.736.826 1.736.826
Krediler
1.736.826 1.736.826
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (10) 829.034 83.725 912.759
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (11) 2.388.147 772.258 3.160.405
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
5.011 775.720 780.731
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
5.011 775.720 780.731
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
219.503 219.503
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10.534 -3.462 7.072
Kar Yedekleri
1.318.907 0 1.318.907
Yasal Yedekler
134.082 134.082
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
1.184.825 1.184.825
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
-65.808 0 -65.808
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-163.525 -163.525
Dönem Net Kâr veya Zararı
97.717 97.717
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.509.932 19.574.520 37.084.452


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-III (1) 6.472.327 5.530.428 12.002.755
GARANTİ VE KEFALETLER
4.224.552 4.305.030 8.529.582
Teminat Mektupları
4.207.843 3.179.565 7.387.408
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
471.319 45.990 517.309
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.231 713.915 715.146
Diğer Teminat Mektupları
3.735.293 2.419.660 6.154.953
Banka Kredileri
0 28.239 28.239
İthalat Kabul Kredileri
28.239 28.239
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
1.451 1.018.763 1.020.214
Belgeli Akreditifler
0
Diğer Akreditifler
1.451 1.018.763 1.020.214
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Diğer Garantilerimizden
72.534 72.534
Diğer Kefaletlerimizden
15.258 5.929 21.187
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.910.015 195.367 2.105.382
Cayılamaz Taahhütler
1.910.015 195.367 2.105.382
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
89.935 195.367 285.302
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
196.091 196.091
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
756.500 756.500
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.571 4.571
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
577.897 577.897
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
344 344
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
284.677 284.677
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 337.760 1.030.031 1.367.791
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
337.760 1.030.031 1.367.791
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
899 928 1.827
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
450 464 914
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
449 464 913
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
336.861 1.029.103 1.365.964
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
63.231.759 9.368.807 72.600.566
EMANET KIYMETLER
2.133.023 1.285.182 3.418.205
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 72
Tahsile Alınan Çekler
1.615.010 147.472 1.762.482
Tahsile Alınan Ticari Senetler
483.350 59.251 542.601
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
999 251.757 252.756
Emanet Kıymet Alanlar
33.489 826.702 860.191
REHİNLİ KIYMETLER
61.098.736 8.083.625 69.182.361
Menkul Kıymetler
10.260.248 3.202.608 13.462.856
Teminat Senetleri
1.564.502 169.069 1.733.571
Emtia
2.196.527 667.897 2.864.424
Varant
0
Gayrimenkul
44.347.871 3.151.755 47.499.626
Diğer Rehinli Kıymetler
2.559.880 887.756 3.447.636
Rehinli Kıymet Alanlar
169.708 4.540 174.248
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
69.704.086 14.899.235 84.603.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683659


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.862 Değişim: 0,00% Hacim : 9.297 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 104.154 19.03.2019 Yüksek 105.929
Açılış: 104.664
5,4788 Değişim: 0,05%
Düşük 5,4736 20.03.2019 Yüksek 5,4793
Açılış: 5,47605
6,2170 Değişim: 0,00%
Düşük 6,2132 20.03.2019 Yüksek 6,2239
Açılış: 6,21715
229,81 Değişim: -0,10%
Düşük 229,60 20.03.2019 Yüksek 230,22
Açılış: 230,03

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.