***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:19

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -3.310.006 41.925.142 28.725 10.736.593 744.439.350 115.520.736 1.132.020.144 206.071.985 1.338.092.129
Diğer Düzeltmeler
2 (iv) -11.326.785 -2.508.555 -13.835.340 -13.835.340
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
223.467.000 -787.396 -3.310.006 41.925.142 28.725 10.736.593 733.112.565 113.012.181 1.118.184.804 206.071.985 1.324.256.789
Transferler
113.012.181 -113.012.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.710 8.402.287 -10.188 15.490.288 23.841.677 7.549.275 31.390.952
Dönem Karı (Zararı)
15.490.288 15.490.288 7.579.412 23.069.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.710 8.402.287 -10.188 8.351.389 -30.137 8.321.252
Kar Payları
-413 -413
Dönem Sonu Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -3.350.716 50.327.429 18.537 10.736.593 846.124.746 15.490.288 1.142.026.481 213.620.847 1.355.647.328
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 775.243.373 197.881.019 1.255.196.619 228.750.779 1.483.947.398
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 (iv) 11.655.074 11.655.074 11.655.074
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 786.898.447 197.881.019 1.266.851.693 228.750.779 1.495.602.472
Transferler
197.881.019 -197.881.019
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.201 4.695.285 487.347 35.784 -17.128.995 -11.856.378 11.591.256 -265.122
Dönem Karı (Zararı)
-17.128.995 -17.128.995 11.628.013 -5.500.982
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
54.201 4.695.285 487.347 35.784 5.272.617 -36.757 5.235.860
Kar Payları
-54 -54
Dönem Sonu Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -3.425.563 54.912.559 487.347 103.608 12.587.289 984.779.466 -17.128.995 1.254.995.315 240.341.981 1.495.337.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.017.564 18.882.390
Dönem Karı (Zararı)
-5.500.982 23.069.700
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.476.830 11.366.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.488.491 10.922.154
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.569.253 1.312.805
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.616.706 6.555.995
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.126.169 3.230.735
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
415.307 -19.580
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
27.770.768 -9.641.597
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.170.112 5.078.160
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.480.927 -492.479
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.034.314 -5.594.429
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-164.735 15.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.887.675 -10.108.444
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
79.563.947 10.645.386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.805.329 1.662.019
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-246.077 8.619.548
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.899.323 210.899
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.465.883 -21.864.335
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.823.127 -2.213.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
561.592 1.956.398
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
-827.241 -5.704.357
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.915.802 -2.904.355
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-53.351.178 1.326.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.157.112 -1.842.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.088.173 24.328.102
Alınan Faiz
5.723.443 4.519.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-94.690 -303.300
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.699.362 -9.661.782
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.703.474 -30.653.369
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-22.048.984 -28.540.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
502.943 770.356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.298.173 -3.855.848
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.113.003 0
Alınan Temettüler
27.737 972.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.841.770 -28.158.786
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.753 -10.179
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.846.679 15.196.492
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.383.999 -32.269.321
Ödenen Temettüler
-54 -413
Ödenen Faiz
-8.340.149 -11.075.365
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.527.680 -39.929.765
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.683.002 6.051.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.844.678 -33.878.045
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 348.032.790 430.282.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 333.188.112 396.404.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 333.188.112 348.032.790
Finansal Yatırımlar
6 448.834.043 422.802.391
Ticari Alacaklar
50.045.207 129.014.902
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,23 22.606.249 22.647.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 27.438.958 106.367.187
Diğer Alacaklar
43.012.067 42.603.682
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 31.577.743 31.500.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.434.324 11.102.797
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
5.490.021 5.243.944
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 5.490.021 5.243.944
Stoklar
9 173.223.442 156.324.119
Peşin Ödenmiş Giderler
10 54.093.366 38.154.556
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.503.522 8.146.785
Diğer Dönen Varlıklar
31.480.981 21.656.708
ARA TOPLAM
1.143.870.761 1.171.979.877
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 47.492.961 44.172.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.191.363.722 1.216.152.273
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.301.522 1.265.768
Ticari Alacaklar
21.903 56.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 21.903 56.935
Diğer Alacaklar
142.738 560.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
142.738 560.578
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 609.279.935 622.004.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
28.996.070 29.109.149
Maddi Duran Varlıklar
16 467.954.144 470.758.081
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.548.884 18.917.116
Şerefiye
3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 15.418.377 15.786.609
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.454.065 2.926.992
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 215.491.488 188.279.906
Diğer Duran Varlıklar
28.571.652 27.770.974
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.372.762.401 1.361.649.883
TOPLAM VARLIKLAR
2.564.126.123 2.577.802.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 65.148.611 164.635.478
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 79.298.532 73.870.336
Ticari Borçlar
135.831.711 125.189.044
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,23 10.068.575 292.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 125.763.136 124.896.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.882.569 6.320.977
Diğer Borçlar
9.621.938 8.151.197
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 4.094.450 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.527.488 8.151.197
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
13.921.009 14.748.250
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 13.921.009 14.748.250
Türev Araçlar
12 415.307 0
Ertelenmiş Gelirler
13 186.446.079 239.798.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.605.176 1.915.938
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.151.703 5.869.098
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.151.703 5.869.098
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.774 312
ARA TOPLAM
507.365.409 640.499.254
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
507.365.409 640.499.254
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 204.501.672 121.854.152
Diğer Borçlar
31.066.224 29.621.163
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.066.224 29.621.163
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 28.575.334 33.152.131
Ertelenmiş Gelirler
13 25.754.852 25.753.485
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.597.101 16.816.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 17.597.101 16.816.399
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 253.928.235 226.158.174
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
561.423.418 453.355.504
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.068.788.827 1.093.854.758
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.254.995.315 1.255.196.619
Ödenmiş Sermaye
19 223.467.000 223.467.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-787.396 -787.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.425.563 -3.479.764
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.425.563 -3.479.764
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.425.563 -3.479.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.503.514 50.285.098
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.912.559 50.217.274
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
487.347 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
103.608 67.824
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
103.608 67.824
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.587.289 12.587.289
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 984.779.466 775.243.373
Net Dönem Karı veya Zararı
-17.128.995 197.881.019
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 240.341.981 228.750.779
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.495.337.296 1.483.947.398
TOPLAM KAYNAKLAR
2.564.126.123 2.577.802.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 159.882.653 140.559.055
Satışların Maliyeti
20 -147.841.579 -117.245.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.041.074 23.313.637
BRÜT KAR (ZARAR)
12.041.074 23.313.637
Genel Yönetim Giderleri
-19.727.306 -18.925.826
Pazarlama Giderleri
-2.184.181 -2.055.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
55.723.332 49.319.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.332.013 -25.840.170
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.520.906 25.812.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.407.454 6.093.776
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.217 -6.868
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 -27.770.768 9.641.597
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.152.375 41.540.701
Finansman Gelirleri
817.600 0
Finansman Giderleri
-14.300.845 -13.392.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.330.870 28.147.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -4.170.112 -5.078.160
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.605.176 -3.857.608
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -564.936 -1.220.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.500.982 23.069.700
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.500.982 23.069.700
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.628.013 7.579.412
Ana Ortaklık Payları
-17.128.995 15.490.288
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,07700000 0,06900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.266 -40.407
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
403.197 367.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-333.177 -417.783
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.754 10.010
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.754 10.010
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.183.594 8.361.659
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.723.092 7.052.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.753 -10.179
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.562.206 1.319.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-137.457 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-137.457 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.235.860 8.321.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-265.122 31.390.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.591.256 7.549.275
Ana Ortaklık Payları
-11.856.378 23.841.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682464


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2763 Değişim: -0,05%
Düşük 5,2758 18.02.2019 Yüksek 5,2795
Açılış: 5,27905
5,9637 Değişim: -0,02%
Düşük 5,9587 18.02.2019 Yüksek 5,9690
Açılış: 5,9646
224,11 Değişim: -0,05%
Düşük 224,09 18.02.2019 Yüksek 224,25
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.