KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.05.2019 - 18:42

***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 618 -258 558 -18.937 40.769 344 177.947 1.234.626
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
21.177 21.177
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
21.177 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 618 -258 558 -18.937 40.769 21.521 177.947 1.255.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
175 -11.657 94.220 82.738
Kar Dağıtımı
177.947 -177.947
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
177.947 -177.947
Diğer
177.947 -177.947
Dönem Sonu Bakiyeler
1.033.585 618 -258 733 -30.594 218.716 21.521 94.220 1.338.541
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 30.573 1.180 1.150 -44.361 725 41.143 21.521 262.670 1.508.186
Yeni Bakiye
1.193.585 30.573 1.180 1.150 -44.361 725 41.143 21.521 262.670 1.508.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
636 -19.921 79.152 59.867
Kar Dağıtımı
262.670 -262.670
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
262.670 -262.670
Diğer
262.670 -262.670
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 30.573 1.180 1.786 -64.282 725 303.813 21.521 79.152 1.568.053


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.562.333 4.957.350 16.519.683 12.244.499 3.575.575 15.820.074
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 427.129 639.262 1.066.391 494.925 734.880 1.229.805
Teminat Mektupları
416.529 556.104 972.633 366.855 638.088 1.004.943
Diğer Teminat Mektupları
416.529 556.104 972.633 366.855 638.088 1.004.943
Akreditifler
51.564 51.564 58.122 58.122
Belgeli Akreditifler
51.564 51.564 58.122 58.122
Diğer Garantilerimizden
10.600 31.594 42.194 128.070 38.670 166.740
TAAHHÜTLER
(1),(3) 8.577.095 479.482 9.056.577 10.097.665 156.866 10.254.531
Cayılamaz Taahhütler
885.448 479.482 1.364.930 608.736 156.866 765.602
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
173.471 434.943 608.414 102.433 144.720 247.153
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
31.594 31.594 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.552 2.552 2.037 2.037
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
315.010 315.010 303.057 303.057
Diğer Cayılamaz Taahhütler
394.415 12.945 407.360 201.209 12.146 213.355
Cayılabilir Taahhütler
7.691.647 7.691.647 9.488.929 9.488.929
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
7.691.647 7.691.647 9.488.929 9.488.929
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.558.109 3.838.606 6.396.715 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.558.109 3.838.606 6.396.715 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
17.023 527.619 544.642 282.230 609.355 891.585
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.761 263.569 272.330 149.284 293.526 442.810
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
8.262 264.050 272.312 132.946 315.829 448.775
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.205.840 2.108.179 4.314.019 1.139.647 1.584.966 2.724.613
Swap Para Alım İşlemleri
1.229.221 930.307 2.159.528 619.888 741.789 1.361.677
Swap Para Satım İşlemleri
976.619 1.177.872 2.154.491 519.759 843.177 1.362.936
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
335.246 1.202.808 1.538.054 230.032 489.508 719.540
Para Alım Opsiyonları
159.519 610.582 770.101 117.164 242.065 359.229
Para Satım Opsiyonları
175.727 592.226 767.953 112.868 247.443 360.311
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
35.765.102 27.253.022 63.018.124 34.760.070 24.969.057 59.729.127
EMANET KIYMETLER
6.327.984 1.888.648 8.216.632 5.878.528 1.523.989 7.402.517
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
203.957 203.957 155.495 155.495
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.118.796 1.695.843 7.814.639 5.717.861 1.343.272 7.061.133
Tahsile Alınan Çekler
2.985 199 3.184 3.269 3.269
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.919 1.240 3.159 1.576 1.163 2.739
Diğer Emanet Kıymetler
327 191.366 191.693 327 179.554 179.881
REHİNLİ KIYMETLER
29.199.332 25.364.374 54.563.706 28.643.863 23.445.068 52.088.931
Menkul Kıymetler
1.347.286 861.964 2.209.250 1.199.663 598.683 1.798.346
Teminat Senetleri
3.012.367 15.119.179 18.131.546 3.056.845 14.351.257 17.408.102
Emtia
120.000 120.000 120.000 120.000
Gayrimenkul
14.653.139 1.151.090 15.804.229 14.112.264 1.318.602 15.430.866
Diğer Rehinli Kıymetler
10.066.540 8.232.141 18.298.681 10.155.091 7.176.526 17.331.617
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.786 237.786 237.679 237.679
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
47.327.435 32.210.372 79.537.807 47.004.569 28.544.632 75.549.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
331.833 98.486
Alınan Faizler
442.804 286.712
Ödenen Faizler
-262.629 -146.434
Alınan Ücret ve Komisyonlar
47.207 46.914
Elde Edilen Diğer Kazançlar
49.017 30.957
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
18.083 15.868
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-37.022 -21.806
Ödenen Vergiler
-21.384 -20.443
Diğer
95.757 -93.282
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-244.411 -167.122
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9.412 -27.768
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-110.853 -29.749
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-239.074 276.695
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-11.200 -36.075
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-247.093 -277.218
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
354.397 -73.007
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
87.422 -68.636
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-149.527 -282.175
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-9.483 -6.908
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.330.461 -2.023.593
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.098.772 1.762.956
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-11.250 -16.586
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
109.187 5.283
Diğer
-6.292 -3.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
557.988 224.134
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.907.287 7.264.874
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.348.856 -7.039.399
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-443 -1.341
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
36.889 -2.480
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
532.772 -129.157
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.366.693 712.807
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.899.465 583.650


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
79.152 94.220
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-19.285 -11.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
636 175
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
815 224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-179 -49
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.921 -11.657
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-25.540 -14.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.619 3.288
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.867 82.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.417.835 3.272.476 5.690.311 2.139.874 2.697.472 4.837.346
Nakit ve Nakit Benzerleri
754.958 2.479.720 3.234.678 542.798 2.034.435 2.577.233
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 291.747 1.887.203 2.178.950 376.160 1.709.229 2.085.389
Bankalar
(4) 280.433 592.517 872.950 136.057 310.212 446.269
Para Piyasalarından Alacaklar
183.190 183.190 30.923 14.994 45.917
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-412 -412 -342 -342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 270.816 270.816 282.947 282.947
Devlet Borçlanma Senetleri
6.096 6.096 14.255 14.255
Diğer Finansal Varlıklar
264.720 264.720 268.692 268.692
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 1.352.853 786.098 2.138.951 1.263.265 661.312 1.924.577
Devlet Borçlanma Senetleri
914.002 101.993 1.015.995 794.473 97.044 891.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 4.818 6.336 1.518 3.851 5.369
Diğer Finansal Varlıklar
437.333 679.287 1.116.620 467.274 560.417 1.027.691
Türev Finansal Varlıklar
(3) 39.208 6.658 45.866 50.864 1.725 52.589
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
39.208 6.658 45.866 50.864 1.725 52.589
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.143.407 3.433.958 7.577.365 4.197.649 3.377.548 7.575.197
Krediler
(6) 4.270.658 3.224.200 7.494.858 4.323.252 3.076.585 7.399.837
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 68.386 209.758 278.144 60.985 300.963 361.948
Diğer Finansal Varlıklar
68.386 209.758 278.144 60.985 300.963 361.948
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-195.637 -195.637 -186.588 -186.588
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 71.999 71.999 71.999 71.999
Satış Amaçlı
71.999 71.999 71.999 71.999
ORTAKLIK YATIRIMLARI
375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358
İştirakler (Net)
(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 369.470 369.470 369.470 369.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 61.600 61.600 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 307.870 307.870 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 38.476 38.476 32.985 32.985
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 68.028 68.028 64.506 64.506
Diğer
68.028 68.028 64.506 64.506
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 22.037 22.037 27.212 27.212
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 483.408 29.379 512.787 471.980 48.159 520.139
VARLIKLAR TOPLAMI
7.621.060 6.747.301 14.368.361 7.382.075 6.134.667 13.516.742
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 405.147 2.942.170 3.347.317 334.289 3.187.263 3.521.552
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
112.118 1.467.684 1.579.802 78.221 1.217.870 1.296.091
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 4.214.468 824.007 5.038.475 3.921.883 462.404 4.384.287
Bonolar
982.356 982.356 695.336 695.336
Tahviller
3.232.112 824.007 4.056.119 3.226.547 462.404 3.688.951
FONLAR
147.113 1.538.221 1.685.334 171.820 1.592.093 1.763.913
Müstakrizlerin Fonları
7.010 9.060 16.070 5.162 12.518 17.680
Diğer
140.103 1.529.161 1.669.264 166.658 1.579.575 1.746.233
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 18.527 3.939 22.466 37.250 8.964 46.214
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.527 3.939 22.466 37.250 8.964 46.214
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 6.624 6.624
KARŞILIKLAR
(7) 170.985 170.985 198.108 198.108
Çalışan Hakları Karşılığı
30.992 30.992 54.540 54.540
Diğer Karşılıklar
139.993 139.993 143.568 143.568
CARİ VERGİ BORCU
(8) 52.378 52.378 48.634 48.634
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 461.556 435.371 896.927 443.738 306.019 749.757
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.561.264 6.789 1.568.053 1.504.740 3.446 1.508.186
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 1.193.585 1.193.585 1.193.585
Sermaye Yedekleri
30.573 30.573 30.573 30.573
Diğer Sermaye Yedekleri
30.573 30.573 30.573 30.573
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.180 1.786 2.966 1.180 1.150 2.330
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-68.560 5.003 -63.557 -45.932 2.296 -43.636
Kar Yedekleri
303.813 303.813 41.143 41.143
Yasal Yedekler
51.400 51.400 38.267 38.267
Olağanüstü Yedekler
252.413 252.413 2.876 2.876
Kar veya Zarar
100.673 100.673 284.191 284.191
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 21.521 21.521 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
79.152 79.152 262.670 262.670
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.150.180 7.218.181 14.368.361 6.738.683 6.778.059 13.516.742


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 421.501 280.880
Kredilerden Alınan Faizler
320.046 236.817
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.643 4.516
Bankalardan Alınan Faizler
23.768 859
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
11.268 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
63.383 37.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
227 1.214
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
55.277 35.126
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.879 948
Diğer Faiz Gelirleri
1.393 1.400
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -326.004 -153.785
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-44.892 -36.593
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-20.688 -21.652
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-249.903 -93.001
Kiralama Faiz Giderleri
-351 -43
Diğer Faiz Giderleri
-10.170 -2.496
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
95.497 127.095
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
19.092 26.301
Alınan Ücret ve Komisyonlar
46.512 46.540
Gayri Nakdi Kredilerden
5.881 4.133
Diğer
(12) 40.631 42.407
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-27.420 -20.239
Gayri Nakdi Kredilere
-559 -462
Diğer
(12) -26.861 -19.777
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 37.140 12.397
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.461 5.951
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
29.749 -3.729
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.070 10.175
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 42.177 35.578
FAALİYET BRÜT KÂRI
193.906 201.371
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -13.048 -10.754
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -6.931 -7.500
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-25.056 -25.978
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -45.905 -43.016
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
102.966 114.123
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 102.966 114.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -23.814 -19.903
Cari Vergi Karşılığı
-13.199 -24.736
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-12.447 -9.177
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.832 14.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 79.152 94.220
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 79.152 94.220
Grubun Karı (Zararı)
79.152 94.220
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764219


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.682 Değişim: 0,87% Hacim : 4.520 Mio.TL Son veri saati : 15:06
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.070
Açılış: 104.475
5,7498 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7421 15.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3446 Değişim: 0,05%
Düşük 6,3311 15.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,82 Değişim: -0,37%
Düşük 270,48 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.