KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.03.2019 - 21:28
KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 -258 -18.379 618 40.769 344 177.947 1.234.626 1.234.626
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
21.177 21.177 21.177
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
21.177 21.177 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 -258 -18.379 618 40.769 21.521 177.947 1.255.803 1.255.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.438 -24.832 107 262.670 239.383 239.383
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
13.000 13.000 13.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
147.000 -147.000
Kar Dağıtımı
30.573 147.374 -177.947
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
177.947 -177.947
Diğer
30.573 -30.573 177.947 -177.947
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 30.573 1.180 -43.211 725 41.143 21.521 262.670 1.508.186 1.508.186


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.244.499 3.575.575 15.820.074
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 494.925 734.880 1.229.805
Teminat Mektupları
366.855 638.088 1.004.943
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
366.855 638.088 1.004.943
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 58.122 58.122
Belgeli Akreditifler
0 58.122 58.122
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
128.070 38.670 166.740
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 10.097.665 156.866 10.254.531
Cayılamaz Taahhütler
608.736 156.866 765.602
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
102.433 144.720 247.153
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.037 0 2.037
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
303.057 0 303.057
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
201.209 12.146 213.355
Cayılabilir Taahhütler
9.488.929 0 9.488.929
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.488.929 0 9.488.929
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.651.909 2.683.829 4.335.738
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
282.230 609.355 891.585
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
149.284 293.526 442.810
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
132.946 315.829 448.775
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.139.647 1.584.966 2.724.613
Swap Para Alım İşlemleri
619.888 741.789 1.361.677
Swap Para Satım İşlemleri
519.759 843.177 1.362.936
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
230.032 489.508 719.540
Para Alım Opsiyonları
117.164 242.065 359.229
Para Satım Opsiyonları
112.868 247.443 360.311
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
34.760.070 24.969.057 59.729.127
EMANET KIYMETLER
5.878.528 1.523.989 7.402.517
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
155.495 0 155.495
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.717.861 1.343.272 7.061.133
Tahsile Alınan Çekler
3.269 0 3.269
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.576 1.163 2.739
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
327 179.554 179.881
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
28.643.863 23.445.068 52.088.931
Menkul Kıymetler
1.199.663 598.683 1.798.346
Teminat Senetleri
3.056.845 14.351.257 17.408.102
Emtia
120.000 0 120.000
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
14.112.264 1.318.602 15.430.866
Diğer Rehinli Kıymetler
10.155.091 7.176.526 17.331.617
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.679 0 237.679
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
47.004.569 28.544.632 75.549.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
262.670
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-23.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.438
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.844
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-24.725
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-31.836
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.974
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
239.383


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.356.068
Kredilerden Alınan Faizler
1.057.835
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
23.673
Bankalardan Alınan Faizler
21.345
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.662
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
244.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.846
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
206.836
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
33.709
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
5.162
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -909.195
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-169.289
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-127.836
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-598.130
Diğer Faiz Giderleri
-13.940
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
446.873
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
88.152
Alınan Ücret ve Komisyonlar
181.977
Gayri Nakdi Kredilerden
17.700
Diğer
(12) 164.277
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-93.825
Gayri Nakdi Kredilere
-1.876
Diğer
(12) -91.949
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -120.034
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 45.151
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 26.811
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-26.704
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
126.774
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-73.259
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 193.924
FAALİYET BRÜT KÂRI
680.877
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -129.223
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -230.958
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
320.696
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 320.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -58.026
Cari Vergi Karşılığı
-65.374
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-20.166
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
27.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 262.670
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 262.670
Grubun Karı (Zararı)
262.670
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,22000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.200.505 2.998.435 5.198.940
Nakit ve Nakit Benzerleri
543.140 2.034.435 2.577.575
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 376.160 1.709.229 2.085.389
Bankalar
(4) 136.057 310.212 446.269
Para Piyasalarından Alacaklar
30.923 14.994 45.917
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 282.947 0 282.947
Devlet Borçlanma Senetleri
14.255 0 14.255
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
268.692 0 268.692
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 1.263.265 661.312 1.924.577
Devlet Borçlanma Senetleri
794.473 97.044 891.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 3.851 5.369
Diğer Finansal Varlıklar
467.274 560.417 1.027.691
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(7) 60.985 300.963 361.948
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
60.985 300.963 361.948
Türev Finansal Varlıklar
(3) 50.864 1.725 52.589
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
50.864 1.725 52.589
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-696 0 -696
KREDİLER (Net)
(6) 4.137.018 3.076.585 7.213.603
Krediler
4.052.635 3.076.585 7.129.220
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
4.052.635 3.076.585 7.129.220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(6) 270.617 0 270.617
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(6) -186.234 0 -186.234
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-19.546 0 -19.546
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-18.885 0 -18.885
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-147.803 0 -147.803
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 71.999 0 71.999
Satış Amaçlı
71.999 0 71.999
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
375.870 11.488 387.358
İştirakler (Net)
(8) 6.400 11.488 17.888
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 369.470 0 369.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 0 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 32.985 0 32.985
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 64.506 0 64.506
Şerefiye
0 0 0
Diğer
64.506 0 64.506
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 27.212 0 27.212
DİĞER AKTİFLER
(17) 471.980 48.159 520.139
VARLIKLAR TOPLAMI
7.382.075 6.134.667 13.516.742
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 334.289 3.187.263 3.521.552
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
78.221 1.217.870 1.296.091
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 3.921.883 462.404 4.384.287
Bonolar
695.336 0 695.336
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
3.226.547 462.404 3.688.951
FONLAR
171.820 1.592.093 1.763.913
Müstakrizlerin Fonları
5.162 12.518 17.680
Diğer
166.658 1.579.575 1.746.233
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 37.250 8.964 46.214
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
37.250 8.964 46.214
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 198.108 0 198.108
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
54.540 0 54.540
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
143.568 0 143.568
CARİ VERGİ BORCU
(8) 48.634 0 48.634
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 443.738 306.019 749.757
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.504.740 3.446 1.508.186
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
30.573 0 30.573
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
30.573 0 30.573
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.180 0 1.180
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-45.932 3.446 -42.486
Kar Yedekleri
41.143 0 41.143
Yasal Yedekler
38.267 0 38.267
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.876 0 2.876
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
284.191 0 284.191
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 0 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
262.670 0 262.670
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.738.683 6.778.059 13.516.742


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1) -696.428
Alınan Faizler
1.254.042
Ödenen Faizler
-824.727
Alınan Temettüler
45.151
Alınan Ücret ve Komisyonlar
180.821
Elde Edilen Diğer Kazançlar
82.136
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
93.803
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-147.108
Ödenen Vergiler
-101.937
Diğer
(1) -1.278.609
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
107.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-235.482
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-190.727
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
353.674
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-298.471
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-324.912
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 803.165
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(1) -589.181
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
(1) -582.204
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-29.650
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-22.673
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
243.394
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.194.675
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.519.266
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-117.879
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
20.744
Diğer
(1) -731
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 1.514.490
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
35.993.919
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-34.475.727
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.702
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
310.781
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
653.886
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 712.807
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 1.366.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744402


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.