KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

19.11.2018 - 18:28

***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 618 -258 -409 -18.379 42.077 -24.605 186.813 1.219.442 1.808 1.221.250
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
21.177 21.177 21.177
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
21.177 21.177 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 618 -258 -409 -18.379 42.077 -3.428 186.813 1.240.619 1.808 1.242.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.153 -35.267 246.678 217.564 -100 217.464
Kar Dağıtımı
30.573 149.847 6.393 -186.813
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
180.420 -180.420
Diğer
30.573 -30.573 186.813 -186.813
Dönem Sonu Bakiyeler
1.033.585 31.191 -258 5.744 -53.646 191.924 2.965 246.678 1.458.183 1.708 1.459.891


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.478.830 4.386.589 17.865.419
GARANTİ VE KEFALETLER
1,3 484.748 907.094 1.391.842
Teminat Mektupları
356.678 778.966 1.135.644
Diğer Teminat Mektupları
356.678 778.966 1.135.644
Akreditifler
58.623 58.623
Belgeli Akreditifler
58.623 58.623
Diğer Garantilerimizden
128.070 69.505 197.575
TAAHHÜTLER
1,3 10.498.783 126.316 10.625.099
Cayılamaz Taahhütler
589.999 126.316 716.315
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
54.101 112.539 166.640
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.074 2.074
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
291.020 291.020
Diğer Cayılamaz Taahhütler
242.804 13.777 256.581
Cayılabilir Taahhütler
9.908.784 9.908.784
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.908.784 9.908.784
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 2.495.299 3.353.179 5.848.478
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.495.299 3.353.179 5.848.478
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
474.222 850.641 1.324.863
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
283.994 375.482 659.476
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
190.228 475.159 665.387
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.343.008 1.652.331 2.995.339
Swap Para Alım İşlemleri
715.383 768.797 1.484.180
Swap Para Satım İşlemleri
627.625 883.534 1.511.159
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
678.069 850.207 1.528.276
Para Alım Opsiyonları
322.081 443.088 765.169
Para Satım Opsiyonları
355.988 407.119 763.107
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
35.065.544 27.437.671 62.503.215
EMANET KIYMETLER
5.388.718 1.567.292 6.956.010
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
64.607 64.607
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.321.145 1.362.306 6.683.451
Tahsile Alınan Çekler
1.063 1.063
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.576 1.319 2.895
Diğer Emanet Kıymetler
327 203.667 203.994
REHİNLİ KIYMETLER
29.674.945 25.870.379 55.545.324
Menkul Kıymetler
1.142.347 688.594 1.830.941
Teminat Senetleri
3.028.595 16.270.893 19.299.488
Emtia
120.000 120.000
Gayrimenkul
15.871.745 1.600.720 17.472.465
Diğer Rehinli Kıymetler
9.512.258 7.310.172 16.822.430
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.881 1.881
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
48.544.374 31.824.260 80.368.634


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
246.578
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-29.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-29.114
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.153
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-45.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
217.464


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 954.179 360.627
Kredilerden Alınan Faizler
762.006 277.937
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
16.570 6.864
Bankalardan Alınan Faizler
13.233 8.317
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
158.631 66.411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.188 1.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
135.031 54.661
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
20.412 10.082
Diğer Faiz Gelirleri
3.739 1.098
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -573.746 -247.466
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-131.263 -54.942
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-95.326 -40.668
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-339.859 -149.588
Diğer Faiz Giderleri
-7.298 -2.268
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
380.433 113.161
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
128.268 42.535
Alınan Ücret ve Komisyonlar
188.728 67.699
Gayri Nakdi Kredilerden
12.631 4.746
Diğer
12 176.097 62.953
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-60.460 -25.164
Gayri Nakdi Kredilere
-1.407 -475
Diğer
12 -59.053 -24.689
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -106.002 -40.195
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 34.500 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 38.802 34.204
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.633 6.175
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
78.881 66.073
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-44.712 -38.044
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 72.452 -3.676
FAALİYET BRÜT KÂRI
548.453 146.029
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -50.154 -17.875
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -186.880 -72.750
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
311.419 55.404
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.781 1.140
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 313.200 56.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -66.622 -11.849
Cari Vergi Karşılığı
-50.777 -19.168
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-31.037 599
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
15.192 6.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 246.578 44.695
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 246.578 44.695
Grubun Karı (Zararı)
246.678 44.709
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-100 -14
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.278.256 2.516.388 4.794.644
Nakit ve Nakit Benzerleri
580.393 1.506.699 2.087.092
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 387.236 955.463 1.342.699
Bankalar
4 193.157 551.236 744.393
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 118.574 118.574
Devlet Borçlanma Senetleri
20.775 20.775
Diğer Finansal Varlıklar
97.799 97.799
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.112.561 660.320 1.772.881
Devlet Borçlanma Senetleri
664.552 105.730 770.282
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 4.943 6.461
Diğer Finansal Varlıklar
446.491 549.647 996.138
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7 298.946 346.318 645.264
Devlet Borçlanma Senetleri
233.832 233.832
Diğer Finansal Varlıklar
65.114 346.318 411.432
Türev Finansal Varlıklar
3 168.402 3.051 171.453
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
168.402 3.051 171.453
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-620 -620
KREDİLER (Net)
6 4.161.706 3.378.598 7.540.304
Krediler
4.097.263 3.378.598 7.475.861
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
4.097.263 3.378.598 7.475.861
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
11 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
Donuk Alacaklar
235.487 235.487
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-171.044 -171.044
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-21.657 -21.657
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-18.980 -18.980
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-130.407 -130.407
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 70.983 70.983
Satış Amaçlı
70.983 70.983
ORTAKLIK YATIRIMLARI
285.875 20.720 306.595
İştirakler (Net)
8 7.555 20.720 28.275
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
7.555 20.720 28.275
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 278.320 278.320
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
278.220 278.220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 268.889 268.889
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 57.544 57.544
Diğer
57.544 57.544
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
15 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 7.894 7.894
DİĞER AKTİFLER
17 438.225 90.039 528.264
VARLIKLAR TOPLAMI
7.569.372 6.005.745 13.575.117
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 334.417 3.529.603 3.864.020
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
753.037 1.094.064 1.847.101
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 3.458.283 462.745 3.921.028
Bonolar
411.255 411.255
Tahviller
3.047.028 462.745 3.509.773
FONLAR
65.937 1.347.833 1.413.770
Müstakrizlerin Fonları
16.411 10.975 27.386
Diğer
49.526 1.336.858 1.386.384
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 189.742 17.990 207.732
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
189.742 17.990 207.732
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 229.906 229.906
Çalışan Hakları Karşılığı
49.709 49.709
Diğer Karşılıklar
180.197 180.197
CARİ VERGİ BORCU
8 42.604 42.604
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 49 49
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 293.987 295.029 589.016
ÖZKAYNAKLAR
11 1.454.412 5.479 1.459.891
Ödenmiş Sermaye
1.033.585 1.033.585
Sermaye Yedekleri
31.191 31.191
Diğer Sermaye Yedekleri
31.191 31.191
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-258 -258
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-49.893 1.991 -47.902
Kar Yedekleri
191.924 191.924
Yasal Yedekler
41.048 41.048
Olağanüstü Yedekler
150.876 150.876
Kar veya Zarar
246.155 3.488 249.643
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
373 2.592 2.965
Dönem Net Kâr veya Zararı
245.782 896 246.678
Azınlık Payları
1.708 1.708
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.822.374 6.752.743 13.575.117


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-435.241
Alınan Faizler
937.596
Ödenen Faizler
-520.773
Alınan Temettüler
34.500
Alınan Ücret ve Komisyonlar
188.619
Elde Edilen Diğer Kazançlar
69.528
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
89.429
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-91.369
Ödenen Vergiler
-66.336
Diğer
-1.076.435
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
962.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-67.384
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
329.779
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
563.068
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-334.784
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-358.785
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
831.068
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
527.721
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-973.434
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-33.044
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.404.502
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.854.345
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-388.591
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
15.117
Diğer
-16.759
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.104.994
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.908.259
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-22.799.563
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.702
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
13.207
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
672.488
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
724.941
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.397.429http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720736


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7963 Değişim: 0,07%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,7996
Açılış: 5,7922
6,4671 Değişim: -0,08%
Düşük 6,4547 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,75 Değişim: 0,05%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.