***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.05.2018 - 18:18

***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 618 -258 -18.379 40.769 344 177.947 1.234.626 0 1.234.626
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
21.177 21.177 21.177
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
21.177 21.177 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 618 -258 -18.379 40.769 21.521 177.947 1.255.803 1.255.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.482 94.220 82.738 82.738
Kar Dağıtımı
177.947 -177.947
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
177.947 -177.947
Diğer
177.947 -177.947
Dönem Sonu Bakiyeler
1.033.585 618 -258 -29.861 218.716 21.521 94.220 1.338.541 0 1.338.541


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.200.002 4.487.308 15.687.310
GARANTİ VE KEFALETLER
1,3 627.579 581.575 1.209.154
Teminat Mektupları
499.509 524.833 1.024.342
Diğer Teminat Mektupları
499.509 524.833 1.024.342
Akreditifler
14.883 14.883
Belgeli Akreditifler
14.883 14.883
Diğer Garantilerimizden
128.070 41.859 169.929
TAAHHÜTLER
1,3 8.399.929 297.494 8.697.423
Cayılamaz Taahhütler
552.680 297.494 850.174
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
38.822 288.412 327.234
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.059 2.059
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
261.544 261.544
Diğer Cayılamaz Taahhütler
250.255 9.082 259.337
Cayılabilir Taahhütler
7.847.249 7.847.249
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
7.847.249 7.847.249
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 2.172.494 3.608.239 5.780.733
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.172.494 3.608.239 5.780.733
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
319.863 546.728 866.591
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
176.127 258.692 434.819
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
143.736 288.036 431.772
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.087.239 2.236.235 3.323.474
Swap Para Alım İşlemleri
604.533 1.055.780 1.660.313
Swap Para Satım İşlemleri
482.706 1.180.455 1.663.161
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
765.392 825.276 1.590.668
Para Alım Opsiyonları
383.274 412.437 795.711
Para Satım Opsiyonları
382.118 412.839 794.957
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
30.425.782 17.247.249 47.673.031
EMANET KIYMETLER
3.730.914 1.113.899 4.844.813
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
20.332 20.332
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.707.910 978.235 4.686.145
Tahsile Alınan Çekler
853 336 1.189
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.511 1.065 2.576
Diğer Emanet Kıymetler
308 134.263 134.571
REHİNLİ KIYMETLER
26.693.222 16.133.350 42.826.572
Menkul Kıymetler
792.608 421.243 1.213.851
Teminat Senetleri
3.015.118 10.865.928 13.881.046
Emtia
120.000 120.000
Gayrimenkul
16.052.402 1.061.822 17.114.224
Diğer Rehinli Kıymetler
6.713.094 3.784.357 10.497.451
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.646 1.646
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
41.625.784 21.734.557 63.360.341


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
94.220
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-11.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.482
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-14.721
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.239
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 280.880
Kredilerden Alınan Faizler
236.817
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
4.516
Bankalardan Alınan Faizler
859
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
37.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.214
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
35.126
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
948
Diğer Faiz Gelirleri
1.400
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -153.785
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-36.593
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-21.652
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-93.001
Diğer Faiz Giderleri
-2.539
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
127.095
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
26.301
Alınan Ücret ve Komisyonlar
46.540
Gayri Nakdi Kredilerden
4.133
Diğer
12 42.407
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-20.239
Gayri Nakdi Kredilere
-462
Diğer
-19.777
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -25.978
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 12.397
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.951
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.729
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
10.175
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 35.578
FAALİYET BRÜT KÂRI
175.393
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -18.254
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -43.016
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
114.123
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 114.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -19.903
Cari Vergi Karşılığı
-24.736
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-9.177
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 94.220
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 94.220
Grubun Karı (Zararı)
94.220
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.280.764 2.202.127 3.482.891
Nakit ve Nakit Benzerleri
111.357 1.522.144 1.633.501
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 106.663 1.267.485 1.374.148
Bankalar
4 4.694 254.659 259.353
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 74.436 0 74.436
Devlet Borçlanma Senetleri
101 0 101
Diğer Finansal Varlıklar
74.335 74.335
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.036.074 451.038 1.487.112
Devlet Borçlanma Senetleri
746.325 77.780 824.105
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 2.703 4.221
Diğer Finansal Varlıklar
288.231 370.555 658.786
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7 45.987 228.302 274.289
Diğer Finansal Varlıklar
45.987 228.302 274.289
Türev Finansal Varlıklar
3 13.853 643 14.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
13.853 643 14.496
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-943 0 -943
KREDİLER (Net)
6 4.111.635 2.680.943 6.792.578
Krediler
4.072.476 2.680.943 6.753.419
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
4.072.476 2.680.943 6.753.419
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
11 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
Donuk Alacaklar
201.484 201.484
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-162.325 -162.325
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-26.208 -26.208
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-21.786 -21.786
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-114.331 -114.331
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 71.067 71.067
Satış Amaçlı
71.067 71.067
ORTAKLIK YATIRIMLARI
346.220 11.488 357.708
İştirakler (Net)
8 6.400 11.488 17.888
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 339.820 339.820
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
278.220 278.220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 248.368 248.368
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 45.217 45.217
Diğer
45.217 45.217
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
15 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 21.368 21.368
DİĞER AKTİFLER
17 193.766 28.560 222.326
VARLIKLAR TOPLAMI
6.318.405 4.923.118 11.241.523
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 315.214 3.327.127 3.642.341
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
456.375 542.032 998.407
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 2.636.448 375.590 3.012.038
Bonolar
596.339 0 596.339
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
28.865 0 28.865
Tahviller
2.011.244 375.590 2.386.834
FONLAR
183.624 1.214.875 1.398.499
Müstakrizlerin Fonları
10.852 8.420 19.272
Diğer
172.772 1.206.455 1.379.227
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 16.009 3.559 19.568
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.009 3.559 19.568
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 2.721 2.721
Finansal Kiralama
3.009 3.009
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-288 -288
KARŞILIKLAR
7 202.949 202.949
Çalışan Hakları Karşılığı
26.403 26.403
Diğer Karşılıklar
176.546 176.546
CARİ VERGİ BORCU
8 50.666 50.666
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 271.762 304.031 575.793
ÖZKAYNAKLAR
11 1.334.974 3.567 1.338.541
Ödenmiş Sermaye
1.033.585 1.033.585
Sermaye Yedekleri
618 618
Diğer Sermaye Yedekleri
618 618
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-258 -258
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-33.428 3.567 -29.861
Kar Yedekleri
218.716 218.716
Yasal Yedekler
38.267 38.267
Olağanüstü Yedekler
180.449 180.449
Kar veya Zarar
115.741 115.741
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
94.220 94.220
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.468.021 5.773.502 11.241.523


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
98.486
Alınan Faizler
286.712
Ödenen Faizler
-146.434
Alınan Ücret ve Komisyonlar
46.914
Elde Edilen Diğer Kazançlar
30.957
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
15.868
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-21.806
Ödenen Vergiler
-20.443
Diğer
-93.282
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-167.122
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-27.768
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-29.749
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
276.695
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-36.075
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-277.218
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-73.007
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-68.636
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-282.175
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-6.908
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.023.593
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.762.956
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-16.586
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.283
Diğer
-3.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
224.134
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.264.874
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.039.399
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.341
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-2.480
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-129.157
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
712.807
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
583.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683872


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.163 Değişim: -0,56% Hacim : 4.186 Mio.TL Son veri saati : 15:55
Düşük 100.713 19.02.2019 Yüksek 101.845
Açılış: 101.845
5,3076 Değişim: 0,07%
Düşük 5,2947 19.02.2019 Yüksek 5,3227
Açılış: 5,3036
5,9928 Değişim: -0,19%
Düşük 5,9846 19.02.2019 Yüksek 6,0233
Açılış: 6,00405
227,05 Değişim: 0,34%
Düşük 225,51 19.02.2019 Yüksek 227,50
Açılış: 226,27

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.