KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.03.2018 - 18:52

***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1) 359.516 1.225.318 1.584.834 294.526 842.385 1.136.911
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 51.150 806 51.956 10.052 3.106 13.158
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
51.150 806 51.956 10.052 3.106 13.158
Devlet Borçlanma Senetleri
93 93
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
8.837 148 8.985 9.272 3.106 12.378
Diğer Menkul Değerler
42.220 658 42.878 780 780
BANKALAR
(3) 18.294 133.861 152.155 41.419 522.205 563.624
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4) 808.569 439.571 1.248.140 768.041 314.409 1.082.450
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 2.400 2.560 160 1.559 1.719
Devlet Borçlanma Senetleri
625.805 78.368 704.173 475.838 61.958 537.796
Diğer Menkul Değerler
182.604 358.803 541.407 292.043 250.892 542.935
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5) 4.319.833 2.588.758 6.908.591 3.557.628 2.329.998 5.887.626
Krediler ve Alacaklar
4.241.480 2.588.758 6.830.238 3.530.722 2.329.998 5.860.720
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
912.142 1.613.890 2.526.032 785.121 1.840.282 2.625.403
Diğer
3.329.338 974.868 4.304.206 2.745.601 489.716 3.235.317
Takipteki Krediler
190.700 190.700 103.526 103.526
Özel Karşılıklar (-)
-112.347 -112.347 -76.620 -76.620
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6) 39.770 214.350 254.120 51.177 0 51.177
Devlet Borçlanma Senetleri
29.299 29.299
Diğer Menkul Değerler
39.770 214.350 254.120 21.878 21.878
İŞTİRAKLER (Net)
(7) 6.670 13.671 20.341 6.552 11.173 17.725
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
6.670 13.671 20.341 6.552 11.173 17.725
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8) 278.320 0 278.320 203.800 0 203.800
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 100 580 580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
278.220 278.220 203.220 203.220
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(11) 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 247.839 0 247.839 232.855 0 232.855
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 45.985 0 45.985 69.768 0 69.768
Diğer
45.985 45.985 69.768 69.768
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(15) 3.238 0 3.238 110 0 110
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.238 3.238 110 110
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 71.067 0 71.067 0 0 0
Satış Amaçlı
71.067 71.067
DİĞER AKTİFLER
(17) 191.864 19.702 211.566 228.831 27.264 256.095
AKTİF TOPLAMI
6.442.115 4.636.037 11.078.152 5.464.759 4.050.540 9.515.299
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2) 6.408 2.579 8.987 4.864 2.370 7.234
ALINAN KREDİLER
(3) 372.146 3.402.162 3.774.308 154.892 2.669.176 2.824.068
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
689.889 393.805 1.083.694 517.679 252.469 770.148
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
514.546 514.546 125.000 125.000
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
140.918 140.918
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
34.425 393.805 428.230 392.679 252.469 645.148
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 2.320.806 462.205 2.783.011 2.598.385 572.173 3.170.558
Bonolar
352.225 352.225 94.954 94.954
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
27.738 27.738
Tahviller
1.940.843 462.205 2.403.048 2.503.431 572.173 3.075.604
FONLAR
146.184 1.134.423 1.280.607 68.345 752.087 820.432
Müstakriz Fonları
146.184 1.134.423 1.280.607 68.345 752.087 820.432
MUHTELİF BORÇLAR
259.519 306.179 565.698 204.750 464.661 669.411
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(4) 42.211 6.247 48.458 39.088 2.982 42.070
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5) 0 3.702 3.702 0 7.364 7.364
Finansal Kiralama Borçları
4.029 4.029 8.044 8.044
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-327 -327 -680 -680
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(6) 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 283.967 0 283.967 144.429 0 144.429
Genel Karşılıklar
58.816 58.816 84.534 84.534
Çalışan Hakları Karşılığı
47.786 47.786 26.077 26.077
Diğer Karşılıklar
177.365 177.365 33.818 33.818
VERGİ BORCU
(8) 24.470 0 24.470 30.813 0 30.813
Cari Vergi Borcu
24.470 24.470 26.485 26.485
Ertelenmiş Vergi Borcu
4.328 4.328
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.209.653 11.597 1.221.250 1.035.277 -6.505 1.028.772
Ödenmiş Sermaye
1.033.585 1.033.585 933.585 933.585
Sermaye Yedekleri
-27.433 9.414 -18.019 -15.569 -6.190 -21.759
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-27.793 9.414 -18.379 -16.838 -6.190 -23.028
Diğer Sermaye Yedekleri
360 360 1.269 1.269
Kar Yedekleri
42.077 -409 41.668 29.692 -2.480 27.212
Yasal Yedekler
30.442 30.442 23.868 23.868
Olağanüstü Yedekler
11.635 11.635 5.824 5.824
Diğer Kar Yedekleri
-409 -409 -2.480 -2.480
Kar veya Zarar
159.616 2.592 162.208 85.615 2.165 87.780
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-26.770 2.165 -24.605 -32.337 2.267 -30.070
Dönem Net Karı / Zararı
186.386 427 186.813 117.952 -102 117.850
Azınlık Payları
1.808 1.808 1.954 1.954
PASİF TOPLAMI
5.355.253 5.722.899 11.078.152 4.798.522 4.716.777 9.515.299


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
862.585 19.769 4 -5.924 76.078 -5 -21.909 930.598 930.598
Yeni Bakiye
862.585 19.769 4 -5.924 76.078 -5 -21.909 930.598 930.598
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Menkul Değerler Değerleme Farkları
-1.119 -1.119 -1.119
Kur Farkları
2.771 2.771 2.771
Sermaye Arttırımı
71.000 -71.000 2.000 2.000
Nakden
2.000 2.000
İç Kaynaklardan
71.000 -71.000
Diğer
55 1.942 -25.279 -23.282 -23.282
Dönem Net Karı (Zararı)
117.850 117.850 -46 -117.804
Kar Dağıtımı
4.044 5.820 -76.078 66.214
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.044 5.820 -9.864
Diğer
-76.078 76.078
Dönem Sonu Bakiyeler
933.585 23.868 5.824 -1.211 117.850 -30.070 -23.028 1.026.818 1.954 1.028.772
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
933.585 23.868 5.824 -1.211 117.850 -30.070 -23.028 1.026.818 1.954 1.028.772
Yeni Bakiye
933.585 23.868 5.824 -1.211 117.850 -30.070 -23.028 1.026.818 1.954 1.028.772
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Menkul Değerler Değerleme Farkları
4.649 4.649 4.649
Kur Farkları
2.071 2.071 2.071
Sermaye Arttırımı
100.000 -100.000
İç Kaynaklardan
100.000 -100.000
Diğer
-909 -909 -909
Dönem Net Karı (Zararı)
186.813 186.813 -146 186.667
Kar Dağıtımı
6.574 5.811 -117.850 105.465
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.574 5.811 -12.385
Diğer
-117.850 117.850
Dönem Sonu Bakiyeler
1.033.585 30.442 11.635 -49 186.813 -24.605 -18.379 1.219.442 1.808 1.221.250


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.263.328 3.269.548 12.532.876 5.289.281 1.815.632 7.104.913
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 627.054 678.478 1.305.532 523.111 405.312 928.423
Teminat Mektupları
606.454 541.785 1.148.239 502.511 401.244 903.755
Diğer Teminat Mektupları
606.454 541.785 1.148.239 502.511 401.244 903.755
Akreditifler
136.693 136.693 4.068 4.068
Belgeli Akreditifler
136.693 136.693 4.068 4.068
Diğer Garantilerimizden
20.600 20.600 20.600 20.600
TAAHHÜTLER
(1),(3) 7.140.215 180.084 7.320.299 3.952.975 66.789 4.019.764
Cayılamaz Taahhütler
626.633 180.084 806.717 387.282 66.789 454.071
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
32.132 120.167 152.299 10.950 10.887 21.837
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
193.173 193.173
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.718 1.718 1.274 1.274
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
242.493 242.493 181.863 181.863
Diğer Cayılamaz Taahhütler
350.290 59.917 410.207 22 55.902 55.924
Cayılabilir Taahhütler
6.513.582 6.513.582 3.565.693 3.565.693
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
6.513.582 6.513.582 3.565.693 3.565.693
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 1.496.059 2.410.986 3.907.045 813.195 1.343.531 2.156.726
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.496.059 2.410.986 3.907.045 813.195 1.343.531 2.156.726
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
162.516 163.106 325.622 42.189 167.706 209.895
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
81.428 81.432 162.860 21.164 83.845 105.009
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
81.088 81.674 162.762 21.025 83.861 104.886
Para ve Faiz Swap İşlemleri
637.054 1.506.248 2.143.302 465.171 804.611 1.269.782
Swap Para Alım İşlemleri
272.286 797.358 1.069.644 172.832 463.640 636.472
Swap Para Satım İşlemleri
364.768 708.890 1.073.658 292.339 340.971 633.310
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
696.489 741.632 1.438.121 305.835 371.214 677.049
Para Alım Opsiyonları
348.558 370.490 719.048 152.917 185.608 338.525
Para Satım Opsiyonları
347.931 371.142 719.073 152.918 185.606 338.524
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
24.408.763 14.967.298 39.376.061 14.050.718 5.618.847 19.669.565
EMANET KIYMETLER
3.310.179 1.066.393 4.376.572 2.986.457 907.045 3.893.502
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
32.167 32.167
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.270.264 937.041 4.207.305 2.983.618 904.298 3.887.916
Tahsile Alınan Çekler
6.608 6.608 1.754 1.754
Tahsile Alınan Ticari Senetler
832 1.107 1.939 788 2.747 3.535
Diğer Emanet Kıymetler
308 128.245 128.553 297 297
REHİNLİ KIYMETLER
21.096.993 13.900.905 34.997.898 11.063.080 4.711.802 15.774.882
Menkul Kıymetler
608.713 391.898 1.000.611 346.455 303.168 649.623
Teminat Senetleri
3.020.386 10.619.085 13.639.471 2.335.416 3.077.532 5.412.948
Emtia
120.000 120.000
Gayrimenkul
13.622.819 1.011.144 14.633.963 6.898.684 874.607 7.773.291
Diğer Rehinli Kıymetler
3.725.075 1.878.778 5.603.853 1.482.525 456.495 1.939.020
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.591 1.591 1.181 1.181
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
33.672.091 18.236.846 51.908.937 19.339.999 7.434.479 26.774.478


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
(1) 90.971 53.829
Alınan Faizler
1.089.446 797.726
Ödenen Faizler
-511.497 -473.666
Alınan Temettüler
7.600 1.200
Alınan Ücret ve Komisyonlar
306.711 191.276
Elde Edilen Diğer Kazançlar
72.847 11.828
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
31.230 24.660
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-121.537 -99.808
Ödenen Vergiler
-80.644 -58.641
Diğer
(1) -703.185 -340.746
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
470.934 320.701
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-42.013 574
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-304.345 -16.457
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-950.826 -938.830
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
77.933 137.789
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.060.481 192.746
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 629.704 944.879
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(1) 561.905 374.530
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(1) -447.647 -325.315
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-75.000 -107.080
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-11.124 -11.081
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
48 265
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-2.450.294 -5.394.751
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.083.077 4.874.292
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-30.812
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
44.064 320.580
Diğer
(1) -7.606 -7.540
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) -379.969 503.888
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.698.281 17.783.850
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-24.070.901 -17.275.102
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7.349 -4.860
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-669 -3.829
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-266.380 549.274
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 991.321 442.047
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 724.941 991.321


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.084.346 801.446
Kredilerden Alınan Faizler
924.924 703.964
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
19.395 3.177
Bankalardan Alınan Faizler
10.863 4.747
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
289 574
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
124.724 87.036
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
105
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
122.522 78.454
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
2.097 8.582
Diğer Faiz Gelirleri
4.151 1.948
FAİZ GİDERLERİ
(2) -507.008 -440.080
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-95.471 -73.632
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-57.079 -41.559
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-349.936 -323.519
Diğer Faiz Giderleri
-4.522 -1.370
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
577.338 361.366
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
234.892 123.442
Alınan Ücret ve Komisyonlar
312.065 171.011
Gayri Nakdi Kredilerden
14.486 9.924
Diğer
(12) 297.579 161.087
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-77.173 -47.569
Gayri Nakdi Kredilere
-1.212 -858
Diğer
-75.961 -46.711
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 7.600 1.200
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -36.264 18.500
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.776 11.486
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-50.897 3.942
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.857 3.072
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 87.345 32.934
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
870.911 537.442
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6) -228.351 -49.573
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -397.086 -334.400
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
245.474 153.469
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
545 70
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 246.019 153.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -59.352 -35.735
Cari Vergi Karşılığı
-67.743 -35.929
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
8.391 194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 186.667 117.804
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(11) 186.667 117.804
Grubun Karı (Zararı)
186.813 117.850
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-146 -46
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,18100000 0,11400000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
5.811 -1.399
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
2.071 2.771
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-1.136 2.428
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-935 -206
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
5.811 3.594
DÖNEM KARI (ZARARI)
186.667 117.804
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-1.449 -7.125
Diğer
188.116 124.929
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
192.478 121.398http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667519


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8299 Değişim: -0,92%
Düşük 5,8148 17.10.2019 Yüksek 5,9312
Açılış: 5,8843
6,4921 Değişim: -0,41%
Düşük 6,4759 17.10.2019 Yüksek 6,6051
Açılış: 6,5191
279,70 Değişim: -0,79%
Düşük 279,43 17.10.2019 Yüksek 285,08
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.