KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2019 - 18:28

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 374.932 -127.051 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315
Transferler
490.551.211 -490.551.211
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.249 -23.680 89.444 -18.650.669 -18.916.154 -18.916.154
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 43.683 -150.731 192.931 1.265.254 281.542.533 54.696.807 932.113.167 -18.650.669 2.480.706.161 2.480.706.161
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -3.860.001 50.712.389 -4.109.167 -10.796 -415.241 2.767.623 -1.038.104 1.265.254 292.892.073 54.696.807 785.763.627 1.029.882.607 3.630.805.417 3.630.805.417
Transferler
1.029.882.607 -1.029.882.607
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
99.323 -45.255 2.624.308 2.373.369 -1.265.254 -25.937.430 -22.150.939 -22.150.939
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-504.337
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.364.338 50.712.389 -4.109.167 88.527 -460.496 5.391.931 1.335.265 292.892.073 54.696.807 1.815.646.234 -25.937.430 3.608.150.141 3.608.150.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.838.146 80.646.967
Dönem Karı (Zararı)
-25.937.430 -18.650.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.454.265 86.641.109
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 935.743 1.066.332
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18 1.627.633 1.554.157
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.522.010 123.530
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.440.301 30.005.441
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
91.271.883 54.439.814
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -31.625.375 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-109.861 -259.586
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -109.861 -259.586
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.223.254 -288.579
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 -384.815 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.722.462 17.839.670
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10.608.575 1.910.380
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
350.444 11.545.019
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.379.463 -2.590.845
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.772.752 -291.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.370.154 7.266.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.962.427 -582.832
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.332.581 7.849.459
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
92.239.297 85.830.110
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.362.906 -5.022.881
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-38.245 -160.262
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.942.734 -1.228.557
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-147.456 -418.953
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.564.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -374.625 -809.604
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.984.801 -85.288.482
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-504.337
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 905.758.708 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -943.439.130 -60.347.003
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
81.100
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.290.866
Ödenen Faiz
6 -93.865.978 -28.750.001
Alınan Faiz
2.275.702 3.808.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.203.921 -5.870.072
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.160.935 1.894.210
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.042.986 -3.975.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.143.449 85.428.659
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 46.100.463 81.452.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 46.100.463 91.143.449
Finansal Yatırımlar
5 13.567.169 24.175.744
Ticari Alacaklar
89.556.614 75.149.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 326.013 189.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 89.230.601 74.959.256
Diğer Alacaklar
3.736.036 3.384.069
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 815.594 815.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.920.442 2.568.475
Türev Araçlar
5.462.589 1.994.452
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 5.462.589 1.994.452
Stoklar
12 7.929.849 7.929.849
Proje Halindeki Stoklar
12 406.257.378 395.916.243
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.132.637 2.998.931
Diğer Dönen Varlıklar
715.960 105.998
ARA TOPLAM
578.458.695 602.797.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
578.458.695 602.797.831
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
27.542.258 41.824.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.542.258 41.824.047
Diğer Alacaklar
14.489.122 14.034.787
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 13.454.495 12.878.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.034.627 1.156.143
Türev Araçlar
7.288.743 7.224.784
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 7.288.743 7.224.784
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 108.410.475 105.621.562
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.815.765.000 4.786.945.000
Maddi Duran Varlıklar
28.851.281 29.524.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.322.886 5.438.337
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.322.886 5.438.337
Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.962.042 11.268.874
Diğer Duran Varlıklar
14 1.119.503 1.003.069
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.020.751.310 5.002.884.577
TOPLAM VARLIKLAR
5.599.210.005 5.605.682.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 388.895.806 40.670.639
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 338.184.061 881.074.757
Ticari Borçlar
15.100.313 13.389.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 11.583.425 6.880.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.516.888 6.509.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
558.921 1.316.355
Diğer Borçlar
4.563.695 4.761.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.563.695 4.761.063
Türev Araçlar
5.825.430 7.138.489
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 5.825.430 7.138.489
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 10.235.174 6.946.045
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.553.469 10.554.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
374.107 286.703
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
10.179.362 10.267.630
ARA TOPLAM
773.916.869 965.851.285
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
773.916.869 965.851.285
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.200.908.162 992.687.899
Ticari Borçlar
3.431.164 3.205.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.431.164 3.205.419
Türev Araçlar
5.108.501 5.187.501
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 5.108.501 5.187.501
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.263.972 7.523.123
Uzun Vadeli Karşılıklar
431.196 421.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
431.196 421.764
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.217.142.995 1.009.025.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.991.059.864 1.974.876.991
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.608.150.141 3.630.805.417
Ödenmiş Sermaye
430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.364.338 -3.860.001
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-371.969 -426.037
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
88.527 -10.796
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
88.527 -10.796
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-460.496 -415.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.727.196 2.994.773
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.391.931 2.767.623
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.335.265 -1.038.104
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.335.265 -1.038.104
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 1.265.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
292.892.073 292.892.073
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.815.646.234 785.763.627
Net Dönem Karı veya Zararı
-25.937.430 1.029.882.607
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.608.150.141 3.630.805.417
TOPLAM KAYNAKLAR
5.599.210.005 5.605.682.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 100.897.315 85.794.241
Satışların Maliyeti
16 -20.318.840 -17.573.843
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.578.475 68.220.398
BRÜT KAR (ZARAR)
80.578.475 68.220.398
Genel Yönetim Giderleri
17 -7.988.022 -7.101.245
Pazarlama Giderleri
17 -195.673 -800.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 10.815.981 8.084.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -7.945.868 -3.401.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.264.893 65.001.194
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 32.010.190 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 109.861 259.586
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.384.944 65.260.780
Finansman Gelirleri
20 10.085.946 4.016.494
Finansman Giderleri
20 -143.408.320 -87.927.943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.937.430 -18.650.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.937.430 -18.650.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.937.430 -18.650.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-25.937.430 -18.650.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.068 -354.929
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
99.323 -331.249
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13 -45.255 -23.680
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.997.677 89.444
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 2.624.308 89.444
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.373.369 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.051.745 -265.485
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.885.685 -18.916.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.885.685 -18.916.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761540


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.