KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

12.11.2018 - 02:35

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 3.486.504.457 2.565.379.499 1.428.214.991 952.382.175
Satışların Maliyeti
8 -2.997.968.469 -2.353.212.205 -1.227.068.272 -817.358.061
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
488.535.988 212.167.294 201.146.719 135.024.114
BRÜT KAR (ZARAR)
488.535.988 212.167.294 201.146.719 135.024.114
Genel Yönetim Giderleri
-42.044.141 -43.897.435 -16.152.677 -13.225.962
Pazarlama Giderleri
-1.071.831 -907.695 -596.310 -255.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.608.951 10.819.980 6.891.413 -5.425.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.269.882 -9.785.467 -11.924.322 -1.323.611
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
434.759.085 168.396.677 179.364.823 114.793.246
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.647.294 217.303.064 38.119 137.142.880
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -9.666.016 0 -9.555.341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
437.406.379 376.033.725 179.402.942 242.380.785
Finansman Gelirleri
9 493.510.462 79.215.430 308.962.131 22.244.079
Finansman Giderleri
10 -794.982.245 -363.436.405 -435.381.984 -75.296.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
135.934.596 91.812.750 52.983.089 189.328.452
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.725.278 27.313.577 4.257.631 8.879.365
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -38.963.664 -7.309.891 -12.617.969 -1.559.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 28.238.386 34.623.468 16.875.600 10.438.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
125.209.318 119.126.327 57.240.720 198.207.817
DÖNEM KARI (ZARARI)
125.209.318 119.126.327 57.240.720 198.207.817
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7 30.888.800 43.012.276 26.963.757 34.285.744
Ana Ortaklık Payları
12 94.320.518 76.114.051 30.276.963 163.922.073
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 -117.919.849 1.214.288 33.890.084 1.071.273 44.342.753 -70.191.788 -363.242.861 389.736.653 -2.337.947 387.398.706
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.924.807 -367.167.668 363.242.861 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
76.114.051 76.114.051 43.012.276 119.126.327
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-433.520 -433.520 -2.493 -436.013
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
117.919.849 -117.919.849 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-21.596.227 -21.596.227 -85.737 -21.681.964
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-7.188 -7.188 -10 -7.198
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-78.410.578 -78.410.578 -1.019.897 -79.430.475
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 0 0 780.768 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.520.494 0 0 0 1.064.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.267.560 0 0 0 -576.875.532 76.114.051 0 365.403.191 39.566.192 404.969.383
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 0 1.566.073 887.786.445 28.174.725 2.060.997 48.267.560 -576.879.411 357.310.764 1.608.859.906 58.704.622 1.667.564.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -4.757.306 0 -4.757.306 0 -4.757.306
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
613.169.118 247.403.635 0 1.566.073 887.786.445 28.174.725 2.060.997 48.267.560 -581.636.717 357.310.764 1.604.102.600 58.704.622 1.662.807.222
Transferler
357.310.764 -357.310.764 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
94.320.519 94.320.519 30.888.800 125.209.318
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
222.232 -57.437.480 57.437.480 222.232 222.232
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
894.845 894.845 -17 894.828
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
200.047.929 200.047.929 200.047.929
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 0 0 1.788.305 830.348.965 0 0 0 0 0 0 0 228.222.654 0 0 0 2.955.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.267.560 0 0 0 -166.888.473 94.320.519 0 1.899.588.125 89.593.405 1.989.181.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-501.338.106 391.120.336
Dönem Karı (Zararı)
125.209.318 119.126.327
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.076.924.724 243.713.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
321.120.449 163.368.235
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
726.701 1.454.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
726.701 1.454.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
322.570.114 288.422.336
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 357.409.094 319.393.307
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -34.838.980 -30.970.971
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
430.500.437 19.161.017
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.070.961 6.258.056
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.070.961 6.258.056
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 10.725.278 -27.313.577
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.647.294 9.008.190
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.647.294 9.008.190
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -57.182.866
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -159.462.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.395.065.800 301.198.675
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.207.819.154 -259.036.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-343.887.993 7.363.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-863.931.161 -266.399.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.714.699 181.775.820
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-213.928.266 8.386.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74.786.433 173.388.863
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-137.366.255 -12.001.325
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19.781.025 24.055.953
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.263.882 104.795.348
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-57.232.145 -25.337.459
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
75.496.027 130.132.807
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.312.135 123.389.927
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-334.484 -2.326.853
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
154.646.619 125.716.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.477.266 138.219.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
46.013.293 139.496.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
463.973 -1.277.592
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-192.931.758 664.038.903
Ödenen Faiz
-336.792.751 -298.967.169
Alınan Faiz
34.838.980 30.970.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-439.300 -1.001.810
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.013.277 -3.920.559
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.060.762 -53.121.295
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
733.568 141.935.428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.477.998 -7.525.315
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.477.998 -7.525.315
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.272.328 -259.597.424
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.484.273 -249.387.156
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-788.055 -10.210.268
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 72.066.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
497.327.580 -363.853.070
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 493.595.020 -362.769.584
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
493.595.020 -362.769.584
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
3.732.560 -1.083.486
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.071.288 -25.854.029
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.071.288 -25.854.029
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.546.471 41.608.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.475.183 15.754.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
125.209.318 119.126.327 57.240.720 198.207.817
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
222.232 -436.013 775.904 -339.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
277.790 -545.016 969.880 -424.505
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55.558 109.003 -193.976 84.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -55.558 109.003 -193.976 84.904
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
200.942.756 -79.437.673 102.157.080 -67.948.406
Yabancı Para Çevrim Farkları
200.047.928 -79.430.475 100.749.813 -68.483.101
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
200.047.928 -79.430.475 100.749.813 -68.483.101
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.118.535 -9.002 1.759.084 668.369
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.118.535 -9.002 1.759.084 668.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-223.707 1.804 -351.817 -133.674
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -223.707 1.804 -351.817 -133.674
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
201.164.988 -79.873.686 102.932.984 -68.288.007
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
326.374.306 39.252.641 160.173.704 129.919.810
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.888.781 41.989.876 27.983.670 33.265.847
Ana Ortaklık Payları
295.485.525 -2.737.235 132.190.034 96.653.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24.475.183 59.577.791
Ticari Alacaklar
1.914.569.226 706.750.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 376.028.667 32.140.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.538.540.559 674.609.398
Diğer Alacaklar
355.902.769 94.187.924
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 223.162.496 9.234.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
132.740.273 84.953.694
Türev Araçlar
553.004 2.576.770
Stoklar
464.340.690 403.860.710
Peşin Ödenmiş Giderler
15.367.265 32.362.134
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.646.882 3.292.537
Diğer Dönen Varlıklar
147.286.817 124.924.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
147.286.817 124.924.838
ARA TOPLAM
2.943.141.836 1.427.532.776
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 0 46.013.293
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.943.141.836 1.473.546.069
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
2.946.113 15.662.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.946.113 15.662.583
Maddi Duran Varlıklar
5 3.846.868.841 3.644.861.330
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.846.868.841 3.644.861.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.273.556 72.616.102
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.273.556 72.616.102
Peşin Ödenmiş Giderler
1.349.802 4.135.958
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.349.802 4.135.958
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.947.850.720 3.737.688.381
TOPLAM VARLIKLAR
6.890.992.556 5.211.234.450
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
483.859.595 441.628.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
483.859.595 441.628.371
Banka Kredileri
4 483.859.595 441.628.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.489.019.661 840.155.894
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.489.019.661 840.155.894
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.489.019.661 840.155.894
Diğer Finansal Yükümlülükler
258.617.101 259.814.613
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4 258.617.101 259.814.613
Ticari Borçlar
507.866.815 489.602.933
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 19.024.423 76.256.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
488.842.392 413.346.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.920.410 8.876.262
Diğer Borçlar
226.873.548 23.837.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 211.394.251 9.020.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.479.297 14.817.589
Türev Araçlar
0 3.052.466
Ertelenmiş Gelirler
54.620 1.050.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
54.620 1.050.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41.093.935 2.732.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.140.835 2.371.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.448.457 1.679.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
692.378 692.377
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.865.038 70.694.151
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.865.038 70.694.151
ARA TOPLAM
3.031.311.558 2.143.817.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.031.311.558 2.143.817.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.767.263.275 1.158.627.222
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.767.263.275 1.158.627.222
Banka Kredileri
4 1.767.263.275 1.158.627.222
Diğer Finansal Yükümlülükler
21.120.989 136.278.110
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4 21.120.989 136.278.110
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.760.183 3.000.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.760.183 3.000.204
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 78.355.021 101.946.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.870.499.468 1.399.852.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.901.811.026 3.543.669.922
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.899.588.125 1.608.859.906
Ödenmiş Sermaye
7 613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 247.403.635 247.403.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
832.137.270 889.352.518
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
832.137.270 889.352.518
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
830.348.965 887.786.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.788.305 1.566.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
231.178.496 30.235.722
Yabancı Para Çevrim Farkları
228.222.654 28.174.725
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.955.842 2.060.997
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.955.842 2.060.997
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.267.560 48.267.560
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
7 48.267.560 48.267.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-166.888.473 -576.879.411
Net Dönem Karı veya Zararı
94.320.519 357.310.764
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7 89.593.405 58.704.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.989.181.530 1.667.564.528
TOPLAM KAYNAKLAR
6.890.992.556 5.211.234.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719351


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.930 Değişim: 0,00% Hacim : 8.318 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.600 18.09.2019 Yüksek 102.095
Açılış: 101.471
5,6819 Değişim: 0,08%
Düşük 5,6690 19.09.2019 Yüksek 5,6836
Açılış: 5,6773
6,2754 Değişim: 0,19%
Düşük 6,2582 19.09.2019 Yüksek 6,2772
Açılış: 6,2636
272,76 Değişim: 0,06%
Düşük 271,99 19.09.2019 Yüksek 272,93
Açılış: 272,59
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.