***AKPAZ*** AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.05.2018 - 00:02

***AKPAZ*** AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.086.740 18.953.166 -2.670.459 1.256.700 239.049 -23.963.495 -21.848.260 18.053.441 18.053.441
Transferler
-21.848.260 21.848.260
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-164.470 -1.566.468 1.730.938 1.730.938
Dönem Sonu Bakiyeler
46.086.740 18.953.166 -2.834.929 1.256.700 239.049 -45.811.755 -1.566.468 16.322.503 16.322.503
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.086.740 -3.866.498 1.256.700 239.049 -26.858.589 -30.929.087 14.071.685 14.071.685
Transferler
-30.929.087 -30.929.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.067 -13.591.825 13.601.892 13.601.892
Dönem Sonu Bakiyeler
46.086.740 3.876.565 1.256.700 239.049 -57.787.676 -13.591.825 -27.673.577 -27.673.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.489.714 -2.745.046
Dönem Karı (Zararı)
-13.591.825 -1.566.468
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.591.825 -1.566.468
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
704.849 884.895
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
380.275 281.592
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.997 119.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.997 119.340
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
315.816 1.481.796
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.219.656
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
315.816 2.191.930
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
656.741
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-147.219
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-64.202
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.517 -88.585
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.244 -845.046
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.244 -845.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.435.855 -1.615.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.240.485 1.542.061
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.177.400 1.353.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.417.885 188.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.078 1.218.547
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.219.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.078 -1.109
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.331.419 298.217
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-83.364
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
188.527
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.668.093 -3.842.692
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
99.468 656.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.767.561 -4.499.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-851.630 -839.764
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.567 -462.178
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-462.178
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
100.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.502 553.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
424.571 50.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-331.069 502.962
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.451.121 -2.297.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-38.593 -418.964
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
136.983 4.694.560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
136.983 4.704.560
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.196 4.703.514
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.787 1.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.414.156 -2.317.385
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.926.715 -211.591
Kredilerden Nakit Girişleri
6.792.805 -75.801
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
-135.790
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
133.910
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-196.743 -500.003
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-196.743
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-500.003
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-165.843
Ödenen Faiz
-315.816 -1.439.948
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.938.575 -367.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.938.575 -367.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.486.200 5.405.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
547.625 5.037.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
547.625 4.486.200
Ticari Alacaklar
4 19.304.842 22.545.327
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 11 5.549.298 4.371.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.755.544 18.173.429
Diğer Alacaklar
431.253 432.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 431.253 432.331
Stoklar
1.767.282 3.098.701
Peşin Ödenmiş Giderler
95.248 283.775
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
95.248 283.775
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 71.222 71.222
Diğer Dönen Varlıklar
594.223 1.018.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 594.223 1.018.794
ARA TOPLAM
22.811.695 31.936.350
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.811.695 31.936.350
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
216.667.830 216.667.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 216.667.830 216.667.830
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18.590.000 18.590.000
Maddi Duran Varlıklar
3.629.100 4.113.815
Arazi ve Arsalar
30.000 30.000
Binalar
1.617.842 1.747.178
Tesis, Makine ve Cihazlar
67.899 147.337
Taşıtlar
789.812 888.091
Mobilya ve Demirbaşlar
686.377 784.267
Özel Maliyetler
437.065 516.657
Diğer Maddi Duran Varlıklar
105 285
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
655.190 688.977
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
564.933 593.391
Bilgisayar Yazılımları
90.257 95.586
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 561.616 561.616
Diğer Duran Varlıklar
53.341 53.341
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
53.341 53.341
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
240.157.077 240.675.579
TOPLAM VARLIKLAR
262.968.772 272.611.929
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 57.361.977 57.243.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.361.977 57.243.010
Banka Kredileri
56.711.077 56.726.020
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
650.900 516.990
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 5.646.583 5.146.583
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.646.583
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5.646.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.146.583
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5.146.583
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 13.764.968 13.764.968
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
13.764.968 13.764.968
Ticari Borçlar
24.632.400 26.300.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 672.631 573.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.959.769 25.727.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
883.058 1.734.688
Diğer Borçlar
1.524.436 1.423.868
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 1.405.190 1.405.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
119.246 18.678
Kısa Vadeli Karşılıklar
488.468 488.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
45.590 45.590
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
442.878 442.878
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
509.248 840.318
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
509.248
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
840.318
ARA TOPLAM
104.811.138 106.942.396
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.811.138 106.942.396
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 185.817.204 179.706.199
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
185.817.204 179.706.199
Banka Kredileri
163.628.425 156.835.620
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
208.235 390.035
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
21.980.544 22.480.544
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.007 35.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.007 35.019
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.831.211 179.741.218
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
290.642.349 286.683.614
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-27.673.577 -14.071.685
Ödenmiş Sermaye
46.086.740 46.086.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.619.865 -2.609.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.619.865 -2.609.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.876.565 -3.866.498
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.256.700 1.256.700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
239.049 239.049
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-57.787.676 -26.858.589
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.591.825 -30.929.087
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-27.673.577 -14.071.685
TOPLAM KAYNAKLAR
262.968.772 272.611.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6 1.992.336 19.292.136
Satışların Maliyeti
6 -1.509.708 -14.576.037
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
482.628 4.716.099
BRÜT KAR (ZARAR)
482.628 4.716.099
Genel Yönetim Giderleri
-984.127 -1.664.409
Pazarlama Giderleri
-880.451 -2.742.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
74.093 772.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-280.917 -991.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.588.774 90.141
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7 140.690 1.219.656
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.448.084 1.309.797
Finansman Giderleri
8 -12.141.224 -2.964.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.589.308 -1.655.053
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9 -2.517 88.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -2.517 88.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.591.825 -1.566.468
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.591.825 -1.566.468
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-13.591.825 -1.566.468
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.067 -164.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.067 -164.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.067 -164.470
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.601.892 -1.730.938
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-13.601.892 -1.730.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680278


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: 0,00% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5735 Değişim: 0,41%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5880
Açılış: 5,5507
6,3180 Değişim: 0,36%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
236,54 Değişim: 0,31%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.