KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 - 18:18

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -94.809 66.149.450 16.842.108 77.821.662 225.727.674 0 225.727.674
Transferler
0 0 0 6.893.840 70.927.822 -77.821.662 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 65.321 0 0 57.011.037 57.076.358 0 57.076.358
Kar Payları
0 0 0 0 -70.801.600 0 -70.801.600 0 -70.801.600
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -29.488 73.043.290 16.968.330 57.011.037 212.002.432 0 212.002.432
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 0 232.992.706
Transferler
0 0 0 6.074.033 71.733.407 -77.807.440 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -58.264 0 0 66.430.336 66.372.072 0 66.372.072
Kar Payları
0 0 0 0 -62.603.520 0 -62.603.520 0 -62.603.520
Dönem Sonu Bakiyeler
10 37.264.000 27.745.263 106.119 79.117.323 26.098.217 66.430.336 236.761.258 0 236.761.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.613.643 54.860.214
Dönem Karı (Zararı)
66.430.336 57.011.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-803.394 -995.813
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 5.653.865 5.956.396
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -168.225 14.054
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-821.137 230.060
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.850.404 -2.866.754
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-617.493 -4.329.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.570.010 -1.007.790
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.844.866 1.002.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.087.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.844.866 -85.037
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.380.626 648.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.176.736 161.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-796.110 487.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.105.770 -2.659.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.554.046 -1.579.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
448.276 -1.079.370
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.056.932 55.007.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -239.514 -147.220
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-203.775 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.938.044 -165.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -13.346
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.421.179 -2.800.837
Alınan Faiz
4.359.223 2.648.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.339.520 -33.537.600
Ödenen Temettüler
-25.339.520 -33.537.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.212.167 21.156.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.212.167 21.156.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.786.601 16.349.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.998.768 37.506.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 60.516.353 20.813.005
Ticari Alacaklar
6.267.543 3.050.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.267.543 3.050.677
Diğer Alacaklar
20.618 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.618 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.032.967 1.387.282
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
348.431 11.638
Diğer Dönen Varlıklar
9 4.388.236 2.886.740
ARA TOPLAM
77.574.148 28.149.342
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.574.148 28.149.342
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 193.181.353 197.232.350
Maddi Duran Varlıklar
748.344 927.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.937 6.300
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.746.999 2.196.049
Diğer Duran Varlıklar
9 11.146.185 12.030.188
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
206.826.818 212.392.557
TOPLAM VARLIKLAR
284.400.966 240.541.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.341.088 1.960.462
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 18 4.384.668 207.932
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 956.420 1.752.530
Diğer Borçlar
38.722.590 1.017.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5, 18 37.264.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.458.590 1.017.607
Ertelenmiş Gelirler
9 1.269.693 844.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
365.420 1.668.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 218.420 146.393
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 147.000 1.522.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 297.008 477.498
ARA TOPLAM
45.995.799 5.969.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.995.799 5.969.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
755.427 695.334
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 755.427 695.334
Uzun Vadeli Karşılıklar
888.482 884.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 888.482 884.830
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.643.909 1.580.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.639.708 7.549.193
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
236.761.258 232.992.706
Ödenmiş Sermaye
10, 17 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
106.119 164.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
106.119 164.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
79.117.323 73.043.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 26.098.217 16.968.330
Net Dönem Karı veya Zararı
17 66.430.336 77.807.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
236.761.258 232.992.706
TOPLAM KAYNAKLAR
284.400.966 240.541.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 88.278.906 85.876.665 28.632.096 28.459.481
Satışların Maliyeti
11 -25.771.143 -27.538.885 -7.894.287 -9.812.907
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.507.763 58.337.780 20.737.809 18.646.574
BRÜT KAR (ZARAR)
62.507.763 58.337.780 20.737.809 18.646.574
Genel Yönetim Giderleri
-4.795.612 -4.360.148 -1.366.822 -1.252.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.621.798 786.367 185.312 43.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -828.460 -757.828 -392.250 -226.855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.505.489 54.006.171 19.164.049 17.210.230
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.505.489 54.006.171 19.164.049 17.210.230
Finansman Gelirleri
14 9.537.137 3.400.720 5.740.110 1.176.062
Finansman Giderleri
15 -1.612.290 -395.854 -1.241.207 16.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.430.336 57.011.037 23.662.952 18.402.430
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.430.336 57.011.037 23.662.952 18.402.430
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.430.336 57.011.037 23.662.952 18.402.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
66.430.336 57.011.037 23.662.952 18.402.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 1,78000000 1,53000000 0,64000000 0,49000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 1,78000000 1,53000000 0,64000000 0,49000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.264 65.321 -69.560 -44.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -58.264 65.321 -69.560 -44.627
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58.264 65.321 -69.560 -44.627
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.372.072 57.076.358 23.593.392 18.357.803
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
66.372.072 57.076.358 23.593.392 18.357.803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718008


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.286 Değişim: -0,47% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.099 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,6659 Değişim: 1,55%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,6737
Açılış: 5,5795
6,2795 Değişim: 1,46%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2990
Açılış: 6,1893
272,54 Değişim: 0,37%
Düşük 268,53 19.08.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.