KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.01.2020 - 18:11
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.876.921 -1.876.921 -1.876.921 61.080.554 70.709.348 55.812.085 125.521.433 232.527.189 232.527.189
Transferler
55.812.085 -55.812.085
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
205.959 205.959 112.850.260 112.850.260 113.056.219 113.056.219
Dönem Karı (Zararı)
112.850.260 112.850.260 112.850.260 112.850.260
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
205.959 205.959 205.959 205.959
Sermaye Arttırımı
50.000.000 50.000.000 50.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-482.025 -482.025 -482.025 -482.025
Transferler
5.517.288 107.332.972 -112.850.260 -5.517.288
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.180.803 -1.180.803 127.255.019 127.255.019 126.074.216 126.074.216
Dönem Karı (Zararı)
127.255.019 127.255.019 127.255.019 127.255.019
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.180.803 -1.180.803 -1.180.803 -1.180.803
Dönem Sonu Bakiyeler
16 80.000.000 16.802.123 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.299.894 76.809.497
Dönem Karı (Zararı)
127.255.019 112.850.260
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
145.578.162 62.385.649
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 9.847.682 2.771.396
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.900.494 17.729.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.507.112 15.079.655
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
406.046 -80.820
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-12.664 2.730.666
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
85.875.021 14.566.068
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-114.278.487 -156.740.620
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
200.153.508 171.306.688
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-313.607 -5.098.230
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.626.776 1.160.547
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.981.395 493.404
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.645.381 667.143
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 35.894.260 31.206.333
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.088 50.034
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.088 50.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-170.337.026 -42.286.718
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11.467.342 3.696.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-442.350.551 229.022.721
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-156.931.176 164.008.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-285.419.375 65.014.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.566.111 12.409.818
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
409.273 -313.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.975.384 12.723.158
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-457.600 -299.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
271.834.416 -271.900.782
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.403.707 81.029.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
294.238.123 -352.930.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-210.982 -120.418
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.946.460 -15.094.532
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.460.341
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.486.119 -15.094.532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
102.496.155 132.949.191
Alınan Temettüler
233.685 1.966.354
Ödenen Faiz
-199.010.479 -174.492.585
Alınan Faiz
113.553.424 157.833.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.415.010 -10.578.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.617.466 -30.868.610
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.540.203
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.834.916 -12.722.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.919 10.227
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.919 10.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.836.835 -12.732.317
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-199.961 -11.465.430
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.636.874 -1.266.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.480.851 -600.455.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.155.851 82.675.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-82.675.000 -733.130.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.346.041 -536.367.593
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
313.607 5.098.230
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.659.648 -531.269.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.233.813 567.503.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.893.461 36.233.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 131.264.555 46.247.530
Finansal Yatırımlar
4 25.659.347 35.184.802
Ticari Alacaklar
7 995.692.587 553.329.372
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 159.246.026 2.314.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
836.446.561 551.014.522
Diğer Alacaklar
8 33.036.741 37.041.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 409.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.036.741 36.631.740
Türev Araçlar
23 2.061.573 434.283
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.189.128 925.204
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 226.240 215.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
962.888 709.903
Diğer Dönen Varlıklar
1.427 3.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.427 3.156
ARA TOPLAM
1.188.905.358 673.165.360
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.188.905.358 673.165.360
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 166.879 164.965
Diğer Alacaklar
8 53.285.619 33.652.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 53.285.619 33.652.926
Maddi Duran Varlıklar
9 4.111.623 5.870.627
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.834.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.573.981 14.304.404
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.294.383 2.846.411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.267.465 56.839.333
TOPLAM VARLIKLAR
1.265.172.823 730.004.693
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 170.516.032 82.717.702
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 988.842 74.932
Banka Kredileri
988.842 74.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
169.527.190 82.642.770
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
169.527.190 82.642.770
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 842.717 309.323
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
842.717 309.323
Ticari Borçlar
7 516.851.212 219.147.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 69.151.846 91.555.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
447.699.366 127.591.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.135.914 2.719.927
Türev Araçlar
23 18.091
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 15.118.348 3.824.739
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.373.063 17.668.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 19.966.727 17.041.066
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 406.336 627.259
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 8.151.775 3.718.255
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 903.627 357.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.248.148 3.361.059
ARA TOPLAM
734.989.061 330.123.685
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
734.989.061 330.123.685
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 3.068.118
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.115.842
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 1.115.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.952.276
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.952.276
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.940.045 4.297.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.940.045 4.297.600
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.008.163 4.297.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
743.997.224 334.421.285
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
521.175.599 395.583.408
Ödenmiş Sermaye
16 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -2.851.765 -1.670.962
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.851.765 -1.670.962
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 66.597.842 61.080.554
Yasal Yedekler
66.597.842 61.080.554
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 233.372.380 126.521.433
Net Dönem Karı veya Zararı
127.255.019 112.850.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
521.175.599 395.583.408
TOPLAM KAYNAKLAR
1.265.172.823 730.004.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 7.629.044.705 4.223.394.648
Satışların Maliyeti
17 -7.424.874.319 -4.041.605.254
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
204.170.386 181.789.394
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 191.359.212 109.935.620
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
191.359.212 109.935.620
BRÜT KAR (ZARAR)
395.529.598 291.725.014
Genel Yönetim Giderleri
18 -123.350.525 -103.094.748
Pazarlama Giderleri
18 -40.232.635 -29.552.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 9.465.418 9.113.622
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
241.411.856 168.191.755
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
241.411.856 168.191.755
Finansman Gelirleri
20 128.775.665 156.184.207
Finansman Giderleri
21 -207.038.242 -180.319.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.149.279 144.056.593
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.894.260 -31.206.333
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -35.911.075 -31.352.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 16.815 146.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
127.255.019 112.850.260
DÖNEM KARI (ZARARI)
127.255.019 112.850.260
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
127.255.019 112.850.260
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,58000000 1,67000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.180.803 205.959
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.476.004 257.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
295.201 -51.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
295.201 -51.490
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.180.803 205.959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.074.216 113.056.219
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
126.074.216 113.056.219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815613


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.323 Değişim: 3,08% Hacim : 30.016 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.324
Açılış: 1.302
7,8562 Değişim: 0,39%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4248 Değişim: 0,95%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
456,79 Değişim: 2,18%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 458,49
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.