KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 23:20

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 131.930.274 223.702.452 17.286.536 76.782.485
Satışların Maliyeti
-124.897.361 -214.669.654 -17.460.524 -73.577.069
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.032.913 9.032.798 -173.988 3.205.416
BRÜT KAR (ZARAR)
7.032.913 9.032.798 -173.988 3.205.416
Genel Yönetim Giderleri
32 -9.515.907 -7.284.127 -2.874.646 -2.871.406
Pazarlama Giderleri
32 -310.125 -85.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 6.519.502 7.239.174 3.046.246 3.432.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -951.376 -311.543 -597.060 -53.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.775.007 8.676.302 -685.186 3.712.600
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 1.006.276 101.319 800.054 18.317
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -1.170.923 -2.043 -1.092.538
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 3.007.716 706.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.618.076 8.775.578 -271.420 3.730.917
Finansman Gelirleri
36 1.434.098 1.111.029 341.784 204.929
Finansman Giderleri
36 -3.167.972 -2.375.645 -741.562 -866.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.884.202 7.510.962 -671.198 3.069.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-891.693 -1.655.437 2.506 -858.797
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -816.938 -1.661.162 -5.418 -910.037
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -74.755 5.725 7.924 51.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.992.509 5.855.525 -668.692 2.210.946
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.992.509 5.855.525 -668.692 2.210.946
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 -501.032 135.566 -87.850 108.285
Ana Ortaklık Payları
39 3.493.541 5.719.959 -580.842 2.102.661
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 0,08400000 0,18500000 -0,02600000 0,06800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 0,08400000 0,18500000 -0,02600000 0,06800000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.000.000 -1.130.941 11.523.840 6.678.692 -36.731 4.123.592 4.080.582 8.988.797 65.227.831 1.859.556 67.087.387
Transferler
29 775.328 8.213.469 -8.988.797
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.719.959 5.719.959 135.566 5.855.525
Sermaye Avansı
1.300.000 -637.000 663.000 663.000
Kar Payları
-5.843.200 -5.843.200 -5.843.200
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-663.000 1.894 -661.106 -661.106
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
29 -637.000 633.717 3.283
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.342 -12.342 -12.342
Dönem Sonu Bakiyeler
31.000.000 -1.130.941 11.523.840 6.678.692 -49.073 4.895.637 6.456.028 5.719.959 65.094.142 1.995.122 67.089.264
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.000.000 -1.130.941 35.913.748 6.678.692 -49.072 4.895.638 6.456.027 6.521.305 96.285.397 5.046.883 101.332.280
Diğer Düzeltmeler
29 13.308 13.308 13.308
Transferler
29 588.492 5.932.813 -6.521.305
Dönem Karı (Zararı)
3.493.541 3.493.541 -501.032 2.992.509
Sermaye Arttırımı
4.365.000 -4.365.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.974.893 -1.974.893 -1.974.893
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-17.778 -17.778 -17.778
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
29 12.882 -7.361 7.362 12.883 -12.883 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-50.311 -50.311 -50.311
Dönem Sonu Bakiyeler
41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -86.501 5.476.769 8.031.202 3.493.541 97.762.147 4.532.968 102.295.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
864.654 10.375.505
Dönem Karı (Zararı)
2.992.509 5.855.525
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.050.604 5.193.434
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 4.181.914 3.491.983
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 22.661
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23.003 23.353
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
2.283 58.746
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.286 -35.393
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 891.693 1.655.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.143.416 775.893
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.210.173 14.055.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.276.051 3.308.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 23.934.122 10.747.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.003.159 -20.212
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.795.276 3.485.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -7.207.883 -3.505.961
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.203.872 -3.738.442
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.875.885 1.142.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 145.124 8.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.021.009 1.134.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -26.607.130 2.399.215
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.479.229 -608.926
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.945.303 714.144
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 533.926 -1.323.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
449.484 -12.454.354
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.899.697 11.824.852
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-942.069 -1.449.347
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-92.974
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.218.858 -3.387.013
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
43 -4.257.716
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.691.998 -3.408.995
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 -4.691.998 -3.408.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.730.856 21.982
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 1.730.856 21.982
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.648.939 -2.596.790
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.974.893
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
29 -1.974.893
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.656.268 3.244.516
Kredilerden Nakit Girişleri
43 -5.656.268 3.244.516
Ödenen Temettüler
29 -5.843.200
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.778 1.894
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.003.143 4.391.702
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.003.143 4.391.702
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48 17.778.536 3.315.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48 3.775.393 7.707.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.992.509 5.855.525 -668.692 2.210.946
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.308 -12.336 -10.878
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27 -64.497 -15.421 -13.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.189 3.085 3.068
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 14.189 3.085 3.068
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.308 -12.336 -10.878
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.942.201 5.843.189 -679.570 2.210.946
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-501.032 135.566 -87.850 108.285
Ana Ortaklık Payları
3.443.233 5.707.623 -591.720 2.102.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
48 3.775.393 17.778.536
Ticari Alacaklar
33.500.272 58.710.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.739.659 6.015.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 28.760.613 52.694.735
Diğer Alacaklar
30.924.700 21.921.541
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 18.688.997 16.893.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 12.235.703 5.027.820
Stoklar
10 7.434.652 8.638.524
Peşin Ödenmiş Giderler
4.870.455 2.769.883
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.870.455 2.769.883
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14.748 5.987
Diğer Dönen Varlıklar
6.651.481 10.936.068
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 997.930 3.358.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28 5.653.551 7.577.992
ARA TOPLAM
87.171.701 120.760.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.171.701 120.760.984
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.001 3.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.001 3.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 4.257.716
Maddi Duran Varlıklar
28.093.629 30.202.548
Arazi ve Arsalar
14 3.464.700 4.766.050
Binalar
14 11.457.841 10.839.943
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 126.059 259.434
Taşıtlar
14 816.563 1.364.004
Mobilya ve Demirbaşlar
14 4.635.372 5.087.825
Özel Maliyetler
14 7.336.902 7.885.292
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 256.192
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.210.736 14.066.397
Şerefiye
18 7.003.531 7.003.531
Lisanslar
17 882.547 115.625
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.324.658 6.947.241
Peşin Ödenmiş Giderler
154.456 4.132.465
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 154.456 4.132.465
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 498.784 474.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.218.322 48.878.442
TOPLAM VARLIKLAR
135.390.023 169.639.426
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.490.616 10.723.469
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.490.616 10.723.469
Banka Kredileri
43 8.490.616 10.723.469
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.118.017 7.523.393
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.118.017 7.523.393
Banka Kredileri
43 7.118.017 7.523.393
Ticari Borçlar
3.436.250 5.312.135
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 332.258 187.134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.103.992 5.125.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 6.457.070 32.998.300
Diğer Borçlar
4.832.414 353.185
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.032.969 87.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 799.445 265.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 17.390 133.760
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
933.998 6.492.558
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 933.998 6.492.558
ARA TOPLAM
31.285.755 63.536.800
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.285.755 63.536.800
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
912.065 3.930.104
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
912.065 3.930.104
Banka Kredileri
43 912.065 3.930.104
Uzun Vadeli Karşılıklar
110.685 139.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 110.685 139.156
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 786.403 701.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.809.153 4.770.346
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.094.908 68.307.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.762.147 96.285.397
Ödenmiş Sermaye
29 41.365.000 37.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -3.105.834 -1.130.941
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.895.970 35.913.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.605.499 6.629.620
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.605.499 6.629.620
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 6.692.000 6.678.692
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -86.501 -49.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 5.476.769 4.895.638
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 8.031.202 6.456.027
Net Dönem Karı veya Zararı
39 3.493.541 6.521.305
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 4.532.968 5.046.883
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.295.115 101.332.280
TOPLAM KAYNAKLAR
135.390.023 169.639.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719332


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.