KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 23:52

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 114.643.738 146.919.967 23.407.273 77.648.048
Satışların Maliyeti
30 -107.436.837 -141.092.585 -21.109.495 -74.573.605
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.206.901 5.827.382 2.297.778 3.074.443
BRÜT KAR (ZARAR)
7.206.901 5.827.382 2.297.778 3.074.443
Genel Yönetim Giderleri
32 -6.641.261 -4.412.721 -3.119.560 -2.402.677
Pazarlama Giderleri
32 -224.387 -110.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 3.473.256 3.807.150 1.980.647 1.547.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -354.316 -258.109 -152.316 -52.656
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.460.193 4.963.702 896.266 2.166.206
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 206.222 83.002 117.830 83.002
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -78.385 -2.043 -43.264 -2.043
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
43 2.301.466 0 -32.638 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.889.496 5.044.661 938.194 2.247.165
Finansman Gelirleri
36 1.092.314 906.100 828.998 437.707
Finansman Giderleri
36 -2.426.410 -1.509.542 -1.391.474 -739.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.555.400 4.441.219 375.718 1.945.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-894.199 -796.640 -122.549 -189.743
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -811.520 -751.125 -200.601 -163.838
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -82.679 -45.515 78.052 -25.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.661.201 3.644.579 253.169 1.755.463
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.661.201 3.644.579 253.169 1.755.463
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 -413.182 27.281 -169.169 157.555
Ana Ortaklık Payları
39 4.074.383 3.617.298 422.338 1.597.908
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 0,11000000 0,11700000 0,01100000 0,05200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 0,11000000 0,11700000 0,01100000 0,05200000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.000.000 -1.130.941 11.523.840 6.678.692 -36.731 4.123.592 4.080.582 8.988.797 65.227.831 1.859.556 67.087.387
Transferler
29 775.329 8.213.468 -8.988.797
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39 3.617.298 3.617.298 27.281 3.644.579
Kar Payları
-5.843.200 -5.843.200 -5.843.200
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.895 1.895 1.895
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-3.282 3.283 1 -1 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.342 -12.342 -12.342
Dönem Sonu Bakiyeler
31.000.000 -1.130.941 11.523.840 6.678.692 -49.073 4.895.639 6.456.028 3.617.298 62.991.483 1.886.836 64.878.319
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.000.000 -1.130.941 35.913.748 6.678.692 -49.072 4.895.638 6.456.027 6.521.305 96.285.397 5.046.883 101.332.280
Transferler
29 15.022 6.506.283 -6.521.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39 4.074.383 4.074.383 -413.182 3.661.201
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.974.893 -1.974.893 -1.974.893
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-17.778 -17.778 -17.778
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
29 11.008 -7.361 7.362 11.009 -11.009 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-39.428 -39.428 -39.428
Dönem Sonu Bakiyeler
37.000.000 -3.105.834 35.895.970 6.678.692 -77.492 4.903.299 12.969.672 4.074.383 98.338.690 4.622.692 102.961.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.042.398 6.803.791
Dönem Karı (Zararı)
3.661.201 3.644.579
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.428.722 3.273.391
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 2.724.492 2.448.189
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-59.757 10.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -59.757 10.414
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-130.212 18.148
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
3.071 51.699
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-133.283 -33.551
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 894.199 796.640
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.572.383 913.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.187.697 15.565.863
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.886.754 4.087.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 28.074.451 11.478.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.254.605 1.461.294
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.732.620 3.589.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -13.521.985 -2.127.837
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.298.468 -147.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.342.816 -967.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 84.994 -75.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.427.810 -892.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -27.773.849 -4.589.674
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.312.823 -476.589
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.505.757 978.419
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -192.934 -1.455.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.999.899 -9.932.028
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.482.460 7.831.631
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -500.793 -1.027.840
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-59.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.150.113 -6.571.089
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
43 -3.551.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.950.942 -6.593.071
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 -2.950.942 -6.593.071
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
352.295 21.982
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 352.295 21.982
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-198.887 -2.091.740
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.974.893
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
29 -1.974.893
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.793.784 3.749.565
Kredilerden Nakit Girişleri
43 1.793.784 3.749.565
Ödenen Temettüler
29 -5.843.200
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.778 1.895
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.391.398 -1.859.038
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.391.398 -1.859.038
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48 17.778.536 3.315.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48 2.387.138 1.456.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.661.201 3.644.579 253.169 1.755.463
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39.430 -12.336 1.038 -4.147
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27 -50.551 -15.421 1.331 -5.185
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.121 3.085 -293 1.038
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 11.121 3.085 -293 1.038
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.430 -12.336 1.038 -4.147
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.621.771 3.632.243 254.207 1.751.316
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-413.182 27.281 -169.169 157.555
Ana Ortaklık Payları
4.034.953 3.604.962 423.376 1.593.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
48 2.387.138 17.778.536
Ticari Alacaklar
32.522.748 58.710.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.902.464 6.015.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.620.284 52.694.735
Diğer Alacaklar
40.176.146 21.921.541
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 21.626.341 16.893.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.549.805 5.027.820
Stoklar
10 7.340.056 8.638.524
Peşin Ödenmiş Giderler
3.311.229 2.769.883
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.311.229 2.769.883
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.987 5.987
Diğer Dönen Varlıklar
7.033.485 10.936.068
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 1.168.289 3.358.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28 5.865.196 7.577.992
ARA TOPLAM
92.776.789 120.760.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.776.789 120.760.984
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
43 0
Diğer Alacaklar
3.001 3.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.001 3.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 3.551.466
Maddi Duran Varlıklar
29.399.725 30.202.548
Arazi ve Arsalar
14 4.766.050 4.766.050
Binalar
14 10.717.985 10.839.943
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 170.095 259.434
Taşıtlar
14 962.533 1.364.004
Mobilya ve Demirbaşlar
14 5.007.377 5.087.825
Özel Maliyetler
14 7.519.493 7.885.292
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 256.192
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.999.567 14.066.397
Şerefiye
18 7.003.531 7.003.531
Lisanslar
17 113.486 115.625
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.882.550 6.947.241
Peşin Ödenmiş Giderler
12 204.763 4.132.465
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 204.763 4.132.465
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 485.174 474.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.643.696 48.878.442
TOPLAM VARLIKLAR
141.420.485 169.639.426
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.732.721 10.723.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.732.721 10.723.469
Banka Kredileri
43 14.732.721 10.723.469
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.092.271 7.523.393
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.092.271 7.523.393
Banka Kredileri
7.092.271 7.523.393
Ticari Borçlar
2.969.319 5.312.135
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 272.128 187.134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.697.191 5.125.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 5.203.434 32.998.300
Diğer Borçlar
3.666.008 353.185
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.593.423 87.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 72.585 265.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 444.487 133.760
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.292.482 6.492.558
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 1.292.482 6.492.558
ARA TOPLAM
35.400.722 63.536.800
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.400.722 63.536.800
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.145.758 3.930.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.145.758 3.930.104
Banka Kredileri
43 2.145.758 3.930.104
Uzun Vadeli Karşılıklar
128.836 139.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 128.836 139.156
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 783.787 701.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.058.381 4.770.346
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.459.103 68.307.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
98.338.690 96.285.397
Ödenmiş Sermaye
29 37.000.000 37.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -3.105.834 -1.130.941
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.895.970 35.913.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.601.200 6.629.620
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.601.200 6.629.620
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 6.678.692 6.678.692
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -77.492 -49.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 4.903.299 4.895.638
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 12.969.672 6.456.027
Net Dönem Karı veya Zararı
39 4.074.383 6.521.305
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 4.622.692 5.046.883
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.961.382 101.332.280
TOPLAM KAYNAKLAR
141.420.485 169.639.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704978


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,00% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8181 Değişim: -0,13%
Düşük 5,8107 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4761 Değişim: -0,19%
Düşük 6,4675 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,10 Değişim: -0,13%
Düşük 278,84 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.