KAP ***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.01.2020 - 20:30
KAP ***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
248.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -2.008 -2.008 624.724 0 -28.057 829.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.607 0 0 0 -102.607
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.607 0 0 0 -102.607
Yeni Bakiye
248.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -2.008 -2.008 522.117 0 -28.057 0 727.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 685 0 0 95.149 0 95.834
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.057 0 28.057 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.057 0 28.057 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.323 -1.323 494.060 0 95.149 0 947.893


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
475.636
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0
İskontolu
0
Diğer
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
İskontolu
0
Diğer
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
475.636
Finansal Kiralama Gelirleri
461.772
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.864
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-337.122
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-242.018
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-154
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-94.950
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0
BRÜT KAR (ZARAR)
138.514
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -51.099
Personel Giderleri
-22.447
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-255
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-14.528
Diğer
-13.869
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
87.415 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 2.068.500
Bankalardan Alınan Faizler
30.457
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
264.832
Kambiyo İşlemleri Karı
1.666.623
Diğer
106.588
KARŞILIK GİDERLERİ
-139.753
Özel Karşılıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-131.808
Genel Karşılıklar
0
Diğer
-7.945
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.898.873
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-164.538
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.734.335
Diğer
0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
117.289 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
117.289 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
24 -22.140
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-42.190
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
20.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
95.149 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
95.149 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
95.149
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
71.963
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
422.993
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-337.122
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.864
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.037.218
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7,21 -88.140
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-19.006
Ödenen Vergiler
-9.971
Diğer
-1.947.873
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.020.064
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
981.005
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
185.989
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-7.662
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-139.268
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.092.027
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -58
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
9 -691
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.623.811
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.557.773
İhraç Edilen Sermaye Araçları
125.000
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
1.841
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-807.121
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.599
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
289.756
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
395.422
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 685.178


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
95.149
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
685
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
878
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.834


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 163.093 522.185 685.278 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
10 0 874 874 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 987.551 3.751.057 4.738.608 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
7 961.311 3.605.542 4.566.853 0
Finansal Kiralama Alacakları
1.178.988 4.016.136 5.195.124 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-217.677 -410.594 -628.271 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7 91.165 482.301 573.466 0
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -64.925 -336.786 -401.711 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 1.449 0 1.449 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 1.333 0 1.333 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24 9.971 0 9.971 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
24 75.676 0 75.676 0
DİĞER AKTİFLER
12 114.080 202.077 316.157 0
ARA TOPLAM
1.353.153 4.476.193 5.829.346 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 30.049 0 30.049 0
Satış Amaçlı
30.049 0 30.049 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.383.202 4.476.193 5.859.395 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
13 751.669 3.863.777 4.615.446 0
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 421 0 421 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
10 0 83.126 83.126 0
KARŞILIKLAR
14.020 0 14.020 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16 2.699 0 2.699 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
16 11.321 0 11.321 0
CARİ VERGİ BORCU
24 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
24 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 57.040 141.449 198.489 0
ARA TOPLAM
823.150 4.088.352 4.911.502 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 948.007 -114 947.893 0
Ödenmiş Sermaye
19 373.400 0 373.400 0
Sermaye Yedekleri
19 -13.393 0 -13.393 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-13.393 0 -13.393 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.209 -114 -1.323 0
Kar Yedekleri
494.060 0 494.060 0
Yasal Yedekler
57.737 0 57.737 0
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
436.323 0 436.323 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
95.149 0 95.149 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
95.149 0 95.149 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.771.157 4.088.238 5.859.395 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
3.965.918 21.252.652 25.218.570 0
VERİLEN TEMİNATLAR
17 11.041 1.064.146 1.075.187 0
TAAHHÜTLER
17 78.912 301.248 380.160 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
78.912 301.248 380.160 0
Kiralama Taahhütleri
78.912 301.248 380.160 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
78.912 301.248 380.160 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
223.408 1.070.545 1.293.953 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
10 23.298 121.996 145.294 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
23.298 121.996 145.294 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10 200.110 948.549 1.148.659 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 292.113 292.113 0
Swap Alım Satım İşlemleri
200.110 656.436 856.546 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
9.939 0 9.939 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.289.218 23.688.591 27.977.809 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815788


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.