***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2018 - 18:11

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -3.338.783 58.880.000 3.342.930 334.137.383 -217.400.218 359.938.656 359.938.656
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 -217.400.218 217.400.218 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 11.029.861 11.029.861 11.029.861
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.338.783 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -3.338.783 58.880.000 3.342.930 116.737.165 11.029.861 370.968.517 370.968.517
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 114.470.594 8.251.664 365.923.749 365.923.749
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 8.251.664 -8.251.664 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -44.115.688 -44.115.688 -44.115.688
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 20.763.729 20.763.729
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -44.115.688 342.571.790 342.571.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.881.628 4.049.825
Dönem Karı (Zararı)
-44.115.688 11.029.861
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-44.115.688 11.029.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.739.126 -8.456.874
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 ve 11 6.530 4.973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.887 70.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 53.887 70.517
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 ve 25 11.687.964 7.462.976
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
39.093.854 23.614.121
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -39.509.865
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-103.109 -99.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.455.507 1.549.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.742.893 1.474.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.868 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -58.410.166 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.173.040 527.764
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.264.319 -210.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.362.859 -242.173
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-73.832.069 4.122.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -49.559 -72.829
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.412 7.564.378
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 8.632.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 0 -16.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -67.412 -1.051.902
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.911.598 -11.951.662
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 170.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.893.016 -4.112.239
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -53.893.016 -4.112.239
Ödenen Faiz
5 -9.687.525 -7.850.294
Alınan Faiz
23 492.139 10.871
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.962.558 -337.459
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.962.558 -337.459
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.120.603 851.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.083.161 514.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.083.161 1.120.603
Ticari Alacaklar
6.986.258 5.831.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.986.258 5.831.854
Diğer Alacaklar
30.868 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 ve 7 30.868 0
Stoklar
12 58.410.166 0
Peşin Ödenmiş Giderler
17 17.470.389 403.908
Diğer Dönen Varlıklar
18 5.672.252 5.578.667
ARA TOPLAM
122.653.094 12.935.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.653.094 12.935.032
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 145.079.312 145.079.312
Ticari Alacaklar
59.393.715 54.066.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 59.393.715 54.066.832
Diğer Alacaklar
122.940 122.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 122.940 122.940
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 723.784.646 722.815.403
Maddi Duran Varlıklar
10 49.158 54.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.654 10.977
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.654 10.977
Peşin Ödenmiş Giderler
17 688.703 783.196
Diğer Duran Varlıklar
18 15.908.660 10.611.374
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
945.036.788 933.544.399
TOPLAM VARLIKLAR
1.067.689.882 946.479.431
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.268.639 48.836.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 66.749.784 61.192.250
Ticari Borçlar
1.525.651 3.698.691
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 6 39.244 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.486.407 3.698.691
Diğer Borçlar
5.917.984 2.395.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.917.984 2.395.936
Ertelenmiş Gelirler
17 5.205.761 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
95.913 86.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 95.913 86.483
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 1.490.941 1.686.699
ARA TOPLAM
83.254.673 117.896.150
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.254.673 117.896.150
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 616.947.707 438.269.708
Ticari Borçlar
240.345 240.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 240.345 240.345
Diğer Borçlar
20.661.939 19.877.098
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 20.661.939 19.877.098
Ertelenmiş Gelirler
17 0 346.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
170.305 175.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 170.305 175.407
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 3.843.123 3.750.474
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
641.863.419 462.659.532
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
725.118.092 580.555.682
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
342.571.790 365.923.749
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
5 ve 19 20.763.729 0
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -5.605.354 -3.338.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.609.501 3.342.930
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 5.605.354 3.338.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
122.722.258 114.470.594
Net Dönem Karı veya Zararı
-44.115.688 8.251.664
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
342.571.790 365.923.749
TOPLAM KAYNAKLAR
1.067.689.882 946.479.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 5.863.946 4.453.593
Satışların Maliyeti
20 -1.050.985 -996.448
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.812.961 3.457.145
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.812.961 3.457.145
Genel Yönetim Giderleri
21 -826.858 -731.884
Pazarlama Giderleri
21 -1.177.153 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 572 69.648
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -28.004 -13.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.781.518 2.781.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 39.509.865
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.781.518 42.291.439
Finansman Gelirleri
24 1.230.532 10.871
Finansman Giderleri
25 -48.127.738 -31.272.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-44.115.688 11.029.861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.115.688 11.029.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.115.688 11.029.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-44.115.688 11.029.861
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,24000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,15000000 0,06000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.115.688 11.029.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-44.115.688 11.029.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681576


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.494 Değişim: 0,00% Hacim : 5.936 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.695 21.02.2019 Yüksek 102.893
Açılış: 102.034
5,3256 Değişim: 0,13%
Düşük 5,3156 22.02.2019 Yüksek 5,3279
Açılış: 5,31855
6,0419 Değişim: 0,02%
Düşük 6,0274 22.02.2019 Yüksek 6,0495
Açılış: 6,0409
227,05 Değişim: 0,27%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 227,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.